Pure-Z-LED – Naturekte lys med verdens første miljø-ledpærer

 

BALDRON er importør for Pure-Z-LED fra Biolicht

 

IMG_3501 kleiner 2En verdensnyhet innen belysning!
Kunstig belysning i hjem og arbeidsrom har alvorlig inn-virkning på vårt velbefinnende og vår helsetilstand. Lys skaper stemming. Etter glødepæreforbudet var vi på letting etter lyspærer som vi kunne anbefale ut fra sunn-hetskriterier. De siste årenes fokus på energisparepærer eller kompaktlysstoffrør har dessverre en lang rekke negative aspekter som oftest ikke kommuniseres (f.eks. innholdet av giftig kvikksølv).

LED-pærer er i mellomtida blitt en alvorlig konkurrent til energisparepærene. Kvalitetsforskjellene I denne tek-nikken er imidlertid enorm! Særlig i forhold til den tidligere omdiskuterte flimmerandelen kommer de fleste systemene dårlig ut.

Derfor har vi sammen med våre samarbeidspartnere utviklet Pure-Z-LED: Den er maksimalt flimmerredusert, har et fargespektrum som i stor grad tilsvarer spekteret i naturlig dagslys. Takket være et effektivt kjøleelement har disse pærene også en særlig lang levetid. Vi gleder oss over å kunne presentere Pure-Z-LED; en verdensnyhet som samtidig er en byggbiologisk optimal løsning.

Med hilsen

Teamet av byggbiologer og fagfolk fra BioLicht

Seminar og foredrag med Dr. Markus Osterrieder

Dr. Markus Osterrieder 2014  Foto: Wolfgang Schmidt5-6. september : Seminar

The First World War 1914 – 2014

5.september: Foredrag: Spiritual and Political Backgrounds of a World Catastrophy and its Consequences for Today, kl. 19-21.

6. september: Seminar om spirituelle og politiske bakgrunner for Første verdenskrig og hvilke konsekvenser «Europas urkatastrofe» har fått opp til idag, 100 år senere. Kl. 10-18.

Begge dager i Josefinesgate 12, 0351 Oslo. Seminar på engelsk.

9. september: Foredrag: “The Body Electric”: Konfontasjonen med vår indre dobbeltgjenger i de intelligente maskinenes tidsalder. Foredrag ved kl.19:30 i Oslogruppen av Antroposofisk Selskap, Josefinesgate 12,0351 Oslo. Tysk med oversettelse.

10. september: Foredrag: Den nye “kalde krigen”: Øst-vest-motsetninger med bakgrunn i Orwells fremtidsvisjon i “1984″. Foredrag i Vidargruppen av Antroposofisk Selskap, kl. 19:30, Oscarsgate 10, 0351 Oslo. Tysk med oversettelse.

 

12.-14.september: Seminar

Ukraina-krisen som symptom

12.september: Foredrag: Ukrainas fremtid og skyggen fra 1914. Et land som bro mellom verdensmaktene eller pulverfat for en ny storkonflikt?

12.-14. september: Seminar: Ukraina-krisen som symptom. Geopolitiske og spirituelle bakgrunn til verdenssituasjonen.

100 år etter begynnelsen av første verdenskrig, i andre tiår av det nye årtusen, står vi igjen i en sterk øst-vest-polarisering: økonomisk gjennom nye frihandelsavtaler, militærisk gjennom konsolideringen  av alliansene. Hva er de dypere åraskene til denne utviklingen? – Vi kan finne røtter langt tilbake i fortiden, vi kan også se virkninger langt inn i fremtiden.

Markus Osterrieder  (f. 1961) er dr. phil. i øst- og sydeuropeisk historie og i slavisk filologi, med omfattende studier også innen statsvitenskap og økonomi. Siden 2000 har han vært virksom som historiker og forfatter. Han er en høyt skattet foredragsholder, og foruten flere Norgesbesøk har han holdt foredrag i bl.a. Ukraina, Russland, USA , Iran, Armenia, Kroatia, Tyskland, Frankrike og Storbritannia.

Dr. Markus Osterrieder bor ved München og deler av året i Russland.

Studium av nyere og østeuropeisk historie, slavisk historie, samfunnsvitenskap og nasjonaløkonomi i München, Toulouse og Warszawa. Etter å ha vært ansatt i en årrekke ved Østeuropainstituttet, er han nå fri foredragsholder og skribent og underviser ved flere seminarer i Mellom-Europa, og også i Russland. I tillegg driver han en internett-nyhetstjeneste for en dypere analyse av nåtidens politiske hendelser. Han har et fortløpende forskningsoppdrag om Rudolf Steiners rolle i første verdenskrig.

Markus har utgitt: “Sonnenkreuz und Lebensbaum. Irland, der Schwarzmeer-Raum und die Christianisierung der europäischen Mitte.” (Stuttgart 1995),

og nå netter 14 års forskning

Welt im Umbruch

Nationalitätenfrage, Ordnungspläne und Rudolf Steiners Haltung im Ersten Weltkrieg (Stuttgart 2014)
Les Interviewer om temaet (fra tidsskriftet a tempo) og her  – på tysk
Les anmeldelser – på tysk her
For Østeuropainstituttet skrev han bl.a. Das Land der Heiligen Sophia: Das Autauchen des Sophia-Motives in der Kultur der Ostslawen

Noen av hans artikler (på ulike språk) kan leses på websiden hans: www.celtoslavica.de

Read More»

Permakulturs filosofiske røtter – Videregående kurs hos Baldron

Lørdag 25. til søndag 26. oktober

Vi vil ta for oss fire fremtredende tenkere; Arne Næss, Rudolf Steiner, Patrick Geddes og Johann Wolfgang von Goethe. Vi vil ta i bruk ideer og tankeverktøy de har satt ut i verden i øvelser og samtaler. Vi vil også se hvor Permakultur ligger i forhold til paradigmeskiftet som vi befinner oss i.

Permakultur er ofte definert som et design verktøy, men det er på samme tid en måte å tenke på. Hvor ligger denne måten å tenke på i forhold til andre lignende måter å se verden på som vi har fra fortiden?

Read More»

Har du et økoprosjekt?

NØF brosjyre.jpg

På høyde med lyset – Sommerfeiring hos BALDRON onsdag 18.juni

Før vi gir oss helt hen til sommeren, inviterer vi til åpent hus hos BALDRON. Som vanlig er dørene åpne fra 14 til 21, vi sørger for mat og drikke og et variert program. Ved siden av innlegg og samtale om aktuelle helsetemaer, kan vi denne gangen også nyte noen kunstneriske innslag. Vi kommer tilbake med program for dagen, men det blir ganske sikkert plass til noe om vann og lys – og sommermat og hagegleder. Du er hjertelig velkommen – til å stikke innom eller bruke ettermiddagen og kvelden sammen med oss.

badeglede

Vi åpner klokka 14 med litt lett sommerdrikk og knask, fermentert sommermat med smak og demonstrasjon. Vi har også besøk av Andre Rossouw denne uka.

15.00: Vann – kvalitet og vitalitet. Kort foredrag og demo. Fine sommertilbud.

16.00: ART and Redactology … demo og innblikk i vårt terapeutiske arbeid; ved Ingelin, Renzo og Andre

17.00: Det økologiske hjørnet; MoringaGarden, Plantetriader, kompostering og IBOKASHI…

18.00: Lys, farger og sollys; sommer og terapi med lys og farger

19.00 Å holde seg våken i sommerens døs – en spirituelt-astrologisk-politisk St. Hans betrakting. v/Raphael; innledes med musikk

Mellom innslagene serverer vi mat og drikke – og smaksprøver. Dagen er gratis, bortsett fra et bidrag til mat og drikke.

Vi gjør oppmerksom på at programmet kan endres i løpet av uka. Endringene legges inn fortløpende. Tidene er retningsgivende, det kan bli forskyvninger etter hvor mange som kommer og ulik ønsker, spørsmål og behov.

.

Copyright © Dandelion by Pexeto