Mennesket i strålingsfeltet: Kursdag hos BALDRON 26.2.2015 kl.17-21

En allestedsnærværende kommunikasjonsteknologi har siden 1990-tallet dekket så å si hvert eneste sted på jorden og penetrerer den inntil da beskyttede intimsfæren. I samme periode observerer vi den raske spredningen av nevrologiske sykdommer som kronisk tretthet, autisme, ADD, borreliose, Alzheimer … Read More

1 2 3 4 22

Latest from the Blog

BALDRON med foredrag på Unity-messen
| |

Lørdag 31.1. kl 17-18 Earth Healing, naturånder, biene. (Eller hvem trodde du holder susen i den levende naturen?) Marianne har oversatt boka ”Elementarvesenskolen”, og snart  kommer etterfølgeren ”Bienes budskap”. I 2002 var hun... Read More