Hvorfor vannsymposium?

posted in: Nyheter | 0

Et aktuelt tema:

I anledning FNs internasjonale Vanndag (22. mars) samler vi forskere fra 5 land til tverrfaglig utveksling rundt “fremtidens mest dyrebare naturressurs”.


 

Retten til vann står på spill:

På dette tidspunktet forbereder Miljøverndepartementet lovforslaget som åpner for anbudsskonkurranser i driften av kommunale vannverk. I en del U-land har multinasjonale selskaper fratatt befolkningen retten til eget vann. Gjøres nå også vann til vare i Norge ?


 

Praktiske perspektiver:

Vannets renhet står på spill; men hva utgjør egentlig vannkvalitet, og hvordan sikrer vi den? Flere av bidragsyterne har kommet med meget innovative teknologier og nyskapende bidrag til debatten om ”Vann som felleseie”.


 

Forskningsperspektiver:

Som intet annet stoff på jorden utfordrer vannet vitenskapens forståelse. Vannet er fullt av paradokser; jo mer biokjemiens og kvantefysikkens høyteknologiske laboratorier går løs på dets hemmeligheter, desto flere overraskelser kommer til overflaten. Midt i alt forblir også naturobservasjon og undring veiledere til en dypere forståelse av verdens mest gåtefulle miljøressurs.


 

Vann og helse:

Vannet er ikke lenger noe som man bare drikker fra en brønn eller fra kranen. Det reklameres mye for vann i flasker og for systemer for filtrering og vitalisering av vann. Går det an å skape klarhet her – hinsides økonomiske interesser? Og går det an å forstå hvordan vann kan være helbredende – i blomsteressenser, homeopati og frekvensmedisin?

 

Vannets økologi:

Til plantene og dyr bringer vann næringsstoffer, men også livskraft, energi og informasjon. Disse ”finstofflige” kvalitetene begynner å bli målbare med dagens metoder. Men: vi må lære oss å forstå vannets språk! Krystallisasjonsbilder (Emoto), strømningsforskning (Schwenk,

Schauberger), erfaringene fra biodynamisk jordbruk og blomstermedisin er bare noen av veiene til en dypere forståelse av vannet, jordens mest dyrebare substans.