Opprop: Vann som felles eie?

posted in: Nyheter | 0

Opprop fra vannbevegelsen

ved anledning

VANNSYMPOSIET 17. – 20. MARS 2011 og

VANNDEBATTEN 20.MARS 2011

Sikrer vi vann som fellesgode ved å lovfeste offentlig eie av vannforsyningen?

Vannsymposiet 17.-20. mars vil problematisere dette synspunktet.

De fleste vil  være tilbøyelig til å mene at vi må lovfeste offentlig eie av vannforsyningen, hvis vi skal beholde vann som fellesgode og unngå at det gjøres til vare.

Stortinget vil ta stilling til et lovforslag om dette i april.

Vår tilknytning til EU, WTO og OECD gjør imidlertid at offentlig sektor er utsatt for et kommersialiseringspress.

Kan løsningen være å lovfeste abonnenteie? Ideelle samvirker eiet av abonnentene vil gjøre det umulig å kreve konkurranseutsetting.

Vær med å sett saken på den politiske dagsorden!

Et være eller ikke være for retten til vann blir avgjort i april!

Hilsen Den ideelle foreningen BALDRON – nettverk for forskning og samhandling mellom mennesker og natur  – www.baldron.org, Facebook: Baldron

og Vanngevegelsen – www.vannbevegelsen.no, Facebook: Vannbevegelsen