Hvorfor Vann 2012?

posted in: Nyheter | 0

 VANN 2012

Bakgrunn:

Et aktuelt tema:

I anledning FNs internasjonale Vanndag (22. mars) samler vi forskere fra 5 land til tverrfaglig utveksling rundt “fremtidens mest dyrebare naturressurs”.

 

Hvem eier vannet?

På dette tidspunktet har Stortinget vedtatt Miljøverndepartementets lovforslag som definerer vann som offentlig eie men samtidig åpner for anbudskonkurranser i driften av kommunale vannverk. Hvordan skal Norge innrette vannforsyningen sin -også med hensyn til de erfaringene som er gjort i andre land?

 

Praktiske perspektiver:

Det offentlges ansvar slutter ved ditt hus. Hva kan du selv gjøre for å sikre drikkevannskvaliteten? Og hva utgjør egentlig vannkvalitet? Flere av bidragsyterne har kommet med innovative teknologier og nyskapende bidrag.

 

Forskningsperspektiver:

Som intet annet stoff på jorden utfordrer vannet vitenskapens forståelse. Vannet er fullt av paradokser; jo mer biokjemiens og kvantefysikkens høyteknologiske laboratorier går løs på dets hemmeligheter, desto flere overraskelser kommer til overflaten. Midt i alt forblir også naturobservasjon og undring veiledere til en dypere forståelse av verdens mest gåtefulle miljøressurs.

 

Vann og helse:

Vannet er ikke lenger noe man bare drikker fra en brønn eller fra kranen. Det reklameres mye for vann i flasker og for systemer for filtrering og vitalisering av vann. Går det an å skape klarhet her – hinsides økonomiske interesser? Og går det an å forstå hvordan vann kan være helbredende – i seg selv og for eksempel i blomsteressenser og homeopati?