LYS

posted in: Nyheter | 0
 LYS 

Vi vet at mennesker trenger lys, men vet vi nok om HVOR viktig lys er?

 Sollyset er det ideelle lyset for mennesket; det har et harmonisk fargespekter og er nødvendig for hele stoffskiftet, for hormonspeilet, regulering av kroppens rytmer og dannelse av Vitamin D. I tillegg vet vi nå at alle kroppens celler utstråler lys, såkalte biofotoner. Dette lyset er  spesielt; det er koherent. Det betyr at det har en harmonisk, ensrettet bølge, og at partiklene er komprimert på en måte som gjør at de kan bære utrolige mengder informasjon. Mye tyder på at vi i vitenskapelig forstand er lysvesener; vi styres av lyset fra cellene i dialog med lyset omkring oss. Og vår helse kan avleses ut fra den målbare mengden og kvaliteten på lysutstrålingen fra de ulike organene og fra kroppen som helhet. Dermed er også fenomenet aura blitt gjenstand for moderne høyteknologiske forskning….

Har du hørt lyden av lys?

Det er bare sollyset (før det går gjennom diverse sjikt) og lyset fra levende celler som er naturlig koherent. Vi benytter koherent, polarisert lys i laserteknologi – som vi bl.a. kjenner fra CD-spilleren. Det er lyset som overfører informasjonen som gjør at vi kan høre musikk fra en cd. Vanlig lys som vi  omgir oss med er ikke laserlys, men lyspærer i ulike kvaliteter; glødepærer, halogenpærer, LED-pærer og lysstroffrør/kompaktlysstoffrør (=”energisparepærer”). Når vi etter hvert har oppdaget hvor viktig lyset er, blir det neste spørsmålet: Hva med kvaliteten?

 I takt med vår medisinske viten må vi sette sterkere fokus på spørsmålet om lyskvalitet. All medisinsk forskning viser at dette er av stor betydning for helsetilstanden. Godt lys bør være så likt sollyset som mulig. Det betyr i første omgang at lyset har et fullstendig fargespekter; hele regnbuen mest mulig harmonisk og jevnt. Det betyr glødepærer. Lysstoffrør og såkalte energisparepærer er det absolutt dårligste alternativet! De har overveiende blått lys (som forstyrrer den viktige produksjonen av søvnhormonet melatonin), de har flimmer (som vi ikke nødvendigvis ser, men som utløser stress i kroppen og er en belastning på hjertet) og dessuten kraftig støy; over- og undertoner som gir stress, men ikke høres fysisk av de fleste (men som utgjør en stor helsebelastning – bl.a. for fordøyelsen/parasympatikus).

 Myndighetene har satt ensidig fokus på Lux-verdier, noe som tvinger de fleste skoler, barnehager, offentlige bygg og arbeidsplasser til å skifte ut glødepærer med lysstoffrør. I tillegg har nå forbudet mot glødepærer kommet – med tanke på klima og energiforbruk. Et nærmere regnestykke viser at de slett ikke er så energisparende som man vil ha det til – og i tillegg inneholder de kvikksølv som er en stor og alvorlig miljøbelastning. Også for vår organisme er dette kvikksølvet en påkjenning, da kroppens kvikksølv kommer i resonans med kvikksølvet i sparepærer og lysstoffrør. Dermed aktiveres kvikksølvet i kroppen og gir økt toksinbelastning. Dette igjen resonerer med elektromagnetisme og stråling i omgivelsene og akselererer problemer som sopp, parasitter og et svekket immunsystem. Selv hussoppen (muggsopp) trives under disse forholdene…

 Når vi vet hvor viktig lyset er, er det nærliggende å se på den terapeutiske virkningen av godt lys. Det finnes etter hvert et stort spekter av omfattende, seriøs forskning rundt tema lysterapi. I Norge har vi for eksempel forskningsmiljøer som arbeider inngående med sollys og helse. Terapeutisk bruk av farger gir også særdeles spennende muligheter, til behandling av både fysiske og psykiske lidelser eller ubalanser. Her finnes mange retninger, alt fra avanserte apparater til fargebriller. Det finnes en lang rekke terapeuter og leger som benytter slike terapeutiske midler med stort hell og med gode forskningsmessige resultater. Det er dette vi får oppleve og bli kjent med på lysdagen og lyskonferansen i mai. En knippe flotte forskere og terapeuter kommer sammene for å fortelle og demonstrere lys- og fargeterapi. Anledningen er etableringen av en nordisk avdeling av den anerkjente International Light Assosiation. Vi går sammen for å sette fokus på lys!

 Marianne Kleimann Sevåg