Lyskonferanse – om bidragsyterne

posted in: Nyheter | 0

Marco Bischof

Foredrag fredag: Kortforedrag om «Light in the Organism and Biophoton Research»

Foredrag lørdag: «Biophotons and the Quantum Effects of Weak Light»

Marco Bischof is born in 1947, Swiss citizen, lives in Berlin, Germany. Marco Bischof is an independant scholar, science writer and consultant in frontier areas of science. He has a diploma as a breathing therapist and teacher (Prof. Ilse Middendorf, Berlin) and has studied cultural and medical anthropology, comparative religion and psychology in Zurich. He is one of the leading scholars in the field of the frontier areas of the sciences and holistic medicin in the German speaking world.

Marco Bischof is a member of the board of directors of the International Institute of Biophysics, Neuss, Germany, whose managing director he has been in the years 1994-1995. He is member of the board of directors of the German Associtation for Space Energy (GASE) and the German Transpersonal Society, Berlin, and is on the Scientific Advisory board of the Inter-Universitary Master-Course for Complementary, Psychosocial and Integrative Health Promotion (Graz, Austria) and of the Monterey Institute for the Study of Healing Arts (Carmel, Kalifornien, USA). He is also a member of the Editorial board of the Russian magazine «Consciousness and Physical Reality», St. Petersburg.

From 1987 to 1988 Marco Bischof has been editor of the magazine «Bioenergetik» (International Society for Kirlian Photography and Bioelectrical Diagnosis and Therapy, Energetik-Verlag, Bruchsal). From 1990-1992 he was co-founder and member of the Research Laboratory for Biophysical Balneology, Zurzach, Switzerland. 1992 Visiting scholar, Center for Frontier Sciences, Temple University, Philadelphia. 1996-1998 scientific consultant of the Patient Information for Complementary Medicine, Berlin, Germany (Documentation, research and consultancy for complementary medicine and frontier sciences). 2000 member of the general advisory board of the «Health Days», Berlin May/June 2000, and coordinator of its subject area 8 («Towards an Integral Medicine»). 2001-2002 visiting lecturer and member of the Working Group for Agriculture and Social Ecology at the Humboldt-University, Berlin, Institute for the Economics and Social Sciences of Agriculture.

Recently, Marco Bischof has mainly become known for his comprehensive and thoroughly researched book «Biophotons – the Light in our Cells» (Zweitausendeins Publishers, Frankfurt 1995) which has become the standard text on the field and is a «secret best-seller» which has sold over 35’000 copies in 11 printings. But the spectrum of his working areas is far wider – he has, in scientific as well as popular publications, published about the history of biology, medicine, biophysics and bioelectromagnetics, the possible significance of the vacuum for biophysics, holistic medicine, water research, geomancy, parapsychology, dream research, shamanism, celtic culture, the grail myth, and UFO’s, among other topics, and has treated many other subjects in his many lectures and seminars.

«Marco Bischof skillfully relates scientific theories, symbols and myths, as well as personal experiences, in such a way that a world of surprising connections opens up for the reader. Through his ability to unite scientific results and intuitive experience into a common view, phenomena which we usually overlook because they are too scientifically dry or too esoterically remote, unexpectedly become occasions for amazement and peeping holes into a fascinating world which is very close – or even within us – , and which we time and again cover up with engrained notions.Marco Bischof’s texts are stations towards a new imaginative «art of knowing» which tries to make knowledge again into something light and luminous and thereby give the soul back its wings» (from the jacket of his first book «Unsere Seele kann fliegen», 1985).

 Karl Rydberg

Foredrag fredag: LJUS FÖR SKÖNHET OCH HÄLSA :

Ljus och färg ingår i ett större hälsoparadigm som under de sista årtiondena starkt expanderat. Vitalitet är mycket mer än frånvaron av sjukdom och vid moderna behandlingsmetoder samordnar man många naturorienterade kurer eller tekniker. Dans, yoga, meditation, diet, bad, arom, ljud, ljus – i vackra behagliga lokaler.

En mängd fysiologiska funktioner styrs via ögonens ljusintag och vår visuella hunger efter skönhet är lika uttalad som magens aptit på mat. Men för att verkligen påverka oss på djupet måste ljusfärgerna vara rena och vackert skimrande – som regnbågar eller prismor eller påfågelsfjädrar. Sådana klara kulörer är strikt enfärgade eller monocroma och liknar i sin färgrenhet laserljus. Monocrom ljus stimulerar immunsystemet till ökad aktivitet med efterföljande välgörande utrensningar. Därefter känner sig många pånyttfödda och renade såväl fysiskt som psykiskt.

Foredrag lørdag:  FOTOBIOLOGI OCH LJUSTERAPI

Människor är som alla andra levande väsen oerhört beroende av ljus och färg för att reglera en mängd grundläggande livsfunktioner. Genom ögonens och hjärnans komplexa ljusintag tillförs kroppens celler nödvändig biologisk information. Ljuskänsliga hormoncentra i mellanhjärnan reglerar i sin tur dygnsrytmer av sömn och vakenhet samt en mängd andra livsviktiga hormoncykler. Tidsbiologin eller kronobiologin har blivit en allt viktigare del av det större begreppet fotobiologi.

Ett stimulerande intag av naturljus och miljöfärg är basala nycklar till en fungerande vardagshälsa. Sjuka individer kan inte fritt vistas utomhus och blir oerhört beroende av inredningens ljuskällor. Kreativ färgsättning och ljusdesign är därför betydelsefulla ergonomiska dimensioner i vårdande miljöer. Dels för att hjälpa patienterna till en fungerande rumsnavigation och dels för att ge dem psykisk stimulans.

Karl Ryberg är utbildad som arkitekt och psykolog.

Han har studerat ljusbiologi i England och Ryssland.

Karl driver i Stockholm det ljusterapeutiska institutet Monocrom.

Han arbetar internationellt som föreläsare och har författat boken ”Living Light”.

Karl är grundande medlem av International Light Association ILA.

Thomas Aksnes, Helse 1/Helsepakken

Foredrag lørdag: Påvisning av monokromatisk lysterapi via stemmeanalyse

Sylvio Lachmann

Foredrag lørdag:»Lyskilder og deres virkning på den menneskelige organismen»

Nyeste forskning fra Dresden /Sachsen viser entydig at kunstig lys virker dempende på den menneskelige organismen. Også strømkilden har en innflytelse på denne virkningen. Strøm fra kjernekraftverk viser seg å ha en mer negativ virkning på kroppen over energisparepærer ennf.eks. strøm fra vindkraftverk. Disse virkningene skal vi vise gjennom vårt eksperimentforedrag, og samtidig se på mulighetene for en naturlig lysterapi med naturlige lyskilder.

 

Sylvio Lachmann (1967) er optiker, ingeniørgeodat og lasertekniker fra Dresden.

Han har bl.a. utviklet et astronomisk teleskop; „off-axis-technology/ tilted components telescopes“

og arbeidet med prosjektet „human analysis and optimization“, samt utviklet sitt eget system for „heart rate variability“

 Harald Kauz-Wella

Foredrag lørdag: De synlig og de usynlig delene av lysspekteret

www.desert-greening.com (Tysk nettside)

Oversatt til Norsk igjennom Google translate:
http://translate.google.no/translate?hl=no&sl=de&u=http://www.desert-greening.com/&ei=gJyOT97_A-

Presentasjoner:

Harald-Kautz-Vella-The-Beginning-God-Created-Heaven-and-Earth-web.pdf

Harald-Kautz-Vella-Desert-Greening-web.pdf

  Renzo Celani

Foredrag lørdag: Biofotonbehandling av menneskekroppen – forsøk i Prof. Popps laboratorier

http://renzocelani.com/

 

 

 

 

 

 

Ingelin Sevåg Vestly

Foredrag fredag: Lyskinesiologi etter Dr. Dietrich Klinghardt

Lyskinesiologi

Ingelin Sevåg Vestly er utdannet eurytmist, har videre studier i pedagogikk, teologi, billedkunst og homeopati. For tiden arbeider hun med oppbyggingen av miljømedisinutdanningen i Norge, samtidig som hun driver klinikk for testing og avgiftning etter og i samarbeid med Dr. Klinghardt.

Ved siden av sitt arbeid driver hun sin lille hyttegård med hester, sauer, høner og urter, sammen med sin samboer Renzo Celani.