Mens vi venter på jula

posted in: Nyheter | 0

Førjulsfesten i Fastingsgate ble en varmende og hyggelig kveld. Så spennende å oppleve hvor inspirerende samtaler som kan oppstå der nye og ulike mennesker treffes. Rundt 20 stykker fant veien i vinterkulda! Og vi fikk til og med sunget litt med Bree Switzer – og spist varm suppe og lussekatter i anledning Luciadagen.

Denne gangen utdypet vi temaet planter og frekvens.  Vårt juleønske i år er at jorda og plantene får større plass i våre hjerter; at jorda kan dyrkes slik at næringen inneholder tilstrekkelig vitalstoffer, og at verdien av planter og naturlige midler får en større plass i helsesammenheng. En plante er mer enn summen av sine stoffer; den er en levende, unik helhet. Hver plante er et vesen vi må lære å kjenne. Det kan vi kanskje meditere litt over i juletida, når de fleste planter hviler under et dekke av snø og is? Så kan  de herligste hagedrømmer få utfolde seg i vinterkulda, til vi kan hente fram frøposene.

Turunn Stangeland og datteren Marte kom og fortalte hvordan bestefar Stangeland arbeidet med urter og frekvenser og oppdaget at bestemte sykdommer oppstår der visse frekvenser manglet. les mer… Hans tilnærming var da å finne planter som hadde nettopp de manglende frekvensene. Som ingeniør og radio- og TV-tekniker var han godt kjent med frekvenser, og han var svært så treffsikker i sine iakttakelser. Allerede på 70-tallet uttrykte han bekymring over at svært mange mennesker ville utvikle kreft i fremtiden, siden nettopp de nødvendige  frekvensene manglet i jordsmonnet og de fleste planter.

I moderne medisin er det en voksende forståelse for disse fenomenene, og i BALDRON har vi helt fra starten vært opptatt av dette. Vi er derfor begeistret over denne felles forståelsen – og vil gjerne formidle Stangelands urter. Torunn har også tatt sin doktorgrad i biologi på afrikanske planter i skjæringsfeltet biologi/farmasi. Hun er som oss opptatt av Artemisia. Der har vi et felles ønske om at bruken av denne planten kunne bli anerkjent også i Norge. Den er et uovertruffet middel mot parasitter og infeksjoner; i Afrika mot Malaria, i Norge mot f.eks. borrelia. Tenk om vi  kunne få lov å bruke naturlige urter i stedet for eller i tillegg til antibiotika! Ikke forstår vi hvorfor tilgangen til denne gamle og anerkjente legeplanten skal stoppes. Bill Gates kjøpte opp store Artemisia-plantasjer i Afrika og brant ned alle plantene, før han satte inn sin vaksinekampanje.