Norsk Byggbiologi Forening (NBF)

posted in: Nyheter | 0

Fredag 23.november 2012 er en merkedag for arbeidet med hus og helse:

Samtidig som kull 4 tok sin eksamen, samlet vi en stor gruppe av våre ferdige byggbiologer og dannet en norsk forening for byggbiologi.  Dermed får arbeidet  i Norge en ny og bredere basis. Blant foreningens oppgaver er  1) å støtte byggbiologenes arbeid og 2) oppbyggingen av et byggbiologisk nettverk, samt 3) å spre informasjon om byggbiologi i Norge. Foreningen er åpen for alle byggbiologer og byggbiologistudenter, og det er mulig å tegne interessemedlemsskap og abbonere på info og nyhetsbrev.

Arbeidet med å forene miljøaktører innen hus og helse er viktigere enn noensinne. En sterk ventilasjonsindustri-lobby sørger for at lovene blir stadig vanskeligere for sunne byggeprinsipper. Under dekke av energifokus er det mye som blir klubbet gjennom av ukloke, begrensende og kostbare beslutninger. Byggbiologene arbeider ikke bare med elektromagnetiske felt og stråling, de ser f.eks. også på luftkvalitet og kjemiske faktorer i byggematerialer. Også i Norge er det slik at det er mange arkitekter som engasjerer seg i dette arbeidet. I Norge har f.eks. GAIA-arkitektene og Arbeidsgruppen HUS vært pådrivere, men i likhet med mange byggvareaktører som forsøker å markedsføre produkter som tar hensyn til helse og miljø, stanger de ofte hodet i veggen mot lovreguleringer som tilgodeser de pengesterke aktørene med høyteknologiske løsninger for energisparing. Klimapolitikk har blitt et alibi for pengeindustrien.

Nå er det på tide med en samlet motbevegelse! Vi vil arbeide for å få fram forskning og informasjon om helsekonsekvenser. Et hus har mange funksjoner, energi er bare et – og det finnes gode alternativer til passivhuskonseptene med potte-tette hus og dyre ventilasjonsanlegg. Alternative energikilder, giftfrie materialer, gode løsninger for vann, blå-grønn teknologi, gjenbruksideer og klimasoner, systemer for strøm og jording, lys og varme, er bare noen av de temaene som behandles.

Byggbiologien forbinder byggtekniske og biologiske prinsipper, derav navnet.  I Tyskland startet dette arbeidet for mer enn 30 år siden, og de ligger desidert lengst framme i forskning og utvikling på dette området. Etter hvert har fokuset dreid mer over mot det elektromagnetiske – som er vår tids store utfordring. Også muggsopp-problematikken har økt voldsomt – som en konsekvens av bl.a. tette hus og mye strøm -, og lys og lyskvalitet har fått mye oppmerksomhet de siste par årene. Etter hvert har det vokst fram byggbiologiforeninger og institutter i mange land, og det avholdes årlige internasjonale konferanser der fagfolk  møtes og legger fram forskning.

I Norge er vi i ferd med å samle trådene. Det er mange aktører innen hus og helse, og det er viktig at vi jobber sammen – for økt bevissthet og kunnskap og for bedre rammebetingelser. Smått kan være veldig godt – og sammen er vi sterke. Vi i foreningen BALDRON låner gjerne bort vårt motto: Vi vokser sammen!