Om bidragsyterne

posted in: Nyheter | 0

Til symposiet bidrar blant andre:

 

 

Thomas Chochola (Musiker, oppfinner og grunnlegger av Tc-Energy Design – kjent for vannkvalitetsforbedrende karafler og fontener, Alt-Nagelberg, Østerrike)

www.tcenergydesign.com

Musikk og vannkvalitet: vitenskapelige og esoteriske tilnærminger

– Musikalske improvisasjoner i vannets tegn

 

 

Dr. Arthur Gransted (Forsker ved biodynamisk institutt og i EU-prosjektet “Vurdering av Østersjøen som økosystem. Järna / Sverige)

www.jdb.se/beras

-EUs BERAS prosjekt: Vurdere og støtte truede marine økosystemer: Østersjøen

(Bidrar med utstilling og materiell, kommer ikke personlig)

 

 

Jennifer Greene (forsker og pedagog, internajonal nettverksbygger,  gründer av the Water Research Institute at Blue Hill, Maine / USA)

www.waterresearch.org

– Vannets dynamikk

 

 

Berthold Häusel (Freelance forsker, tidligere coordinator av “Verden I en drape” – prosjektet ved Insitutt for romforsking / Prof. Kröplin, Stuttgart /tyskland) www.weltimtropfen.de

-Krystallformer i vann som uttrykk for vannkvalitet

 

 

Pamela Hiley (Leder av Norsk Tai Ji  Senter, mangeårig nettverksbygger, finternasjonal redsarbedier og forgangskvinne for spiritualitert innen politick, økonomi og buddhisme) www.taiji.no

-Tai ji:  vannets kraft I bevegelse

-Vann blant de fem elementene

 


Sylvio Lachmann (Ingniør , optikker, terapeut og oppfinner, Sachsen / Tyskland)

– Hjertet og vannet – uante sammenhenger fra forsking og terapi

– Vannårer og blodomløpet

 

 

Alexander Lauterwasser (Fotograf og verdenskjent  utvikler av vann-klang-bild metoden . Überlingen /Tyskland)

http://www.wasserklangbilder.de

-Dynamiske klangbilder av vann I bevegelse

-Vann og musikk pictures of water in movement

(Bidrar med film, utstilling og materiell, kommer ikke personlig)

 
Willfried Höfer (Veterinær-og heilpraktiker, Überlingen / Tyskland) http://www.praxislabor-hoefer.de/

– Bildedannende metoder i vann. Kvalitetsvurdering

– Vann i naturmedisin og veterinær-praksis

 

Dr. Walter Medinger (Kjemiker, kvantefysiker og internasjonalt anerkjent utvikler av metoder for måling av bio-effektive lavenergi-fenomener. Krenz / Østerrike)
www.iirec.at
– EMF og vurdering av vannkvalitet
– Interaksjoner mellom elektromagnetiske bølger og biologiske systemer
– Biofysisk elektromagnetisk kompatibilitet og vannkvalitet

 

 

Trude Malthe Thomassen (Aktivist for sivile rettigheter, grunnlegger av Vannbevegelsen /den norske NGO-gruppen for vern av vann som en ressurs som tilhører folket. Sandefjord / Norge)

http://www.vannbevegelsen.no
– Vann som fellesgode

 
Prof. Berit Ås (Sosialpsykolog, nestleder i SV, og grunnlegger av det tidligere nordiske Kvinneuniversitet, Oslo / Norge

http://www.hersketeknikker.no/

-Vann som felleseie

– Et historisk perspektiv, et norsk perspektiv, og et globalt perspektiv