Om Flowfondet / Skole uten klasserom

posted in: Nyheter | 0

Om Flowfondet

 

Flowfondet er et gavefond under Jordsamvirket. Pengene går i sin helhet til å støtte fremtidsrettede prosjekter i Øst-Europa, særlig innen pedagogisk virksomhet.Prosjektet «Skole uten klasserom» i Kaukasus/Russland, er så langt den viktigste mottaker av støttemidlene.

 

Styret i samvirket består av Marianne K. Sevåg, Marianne Westby, Ralph Raphael Kleimann, Eric Brinkhof.

Marianne Kleimann Sevåg; Lærer gjennom 30 år, mor til to barn, mormor til 2, foredragsholder og skribent; engasjert aktør på mange områder, som etter en reise i Ukraina sammen med Rainer Sax i 2004, tok initiativ til å bygge opp Jordsamvirket Norge – Ukraina.

Marianne Westby; Landbruksøkonom tilknyttet SO – Studieforbundet Solidaritet og økonomisk/juridisk rådgiver for Jordsamvirke og Svartjordfondet.

Eric Brinkhof; Biodynamisk hagemester og helsepedagog på Camphill Solborg. Født og oppvokst i nedelande, med stor erfaring blant annet fra pionerarbeid som biodynamisk bonde i Polen.

Ralph Raphael Kleimann; Lærer, trepleier, blomsteressens-forsker og medgründer av BALDRON.

Jordsamvirket har to gavefond; Svartjordfondet og Flowfondet, og vi har etablert egne arbeidsgrupper for de to fondene. Arbeidsgruppene forvalter fondenes midler etter retningslinjer gitt av styret.

Styret i JORDSAMVIRKET / Flowfondet består av:

Kent Härström (Styreleder i Steinerskoleforbundet Norge)

Eli Tronsmo (Redaktør i tidsskriftet ”Steinerskolen”)

Helge Godager (Forsker, kjemiker og pedagog)

Marianne Kleimann Sevåg (Freelance terapeut, pedagog og konsulent)

Ralph Raphael Kleimann (Steinerskolelærer)
Svartjordfondet er et gavefond for å støtte frikjøp av jord i Ukraina og prosjekter forbundet med økologisk jordbruksvirksomhet.  Se www.freearth.org

 

Styret i JORDSAMVIRKET / Svartjordfondet består av:

Marianne Kleimann Sevåg;

Marianne Westby;

Eric Brinkhof;

Raphael Kleimann.