Dialogforum 22.3.2012

posted in: Nyheter | 0

WATER 2012

  Vannet i byen

22.mars – FNs internasjonale vanndag

Dialogforum på Litteraturhuset i Oslo kl 18-21

Utdeling av vannets pris: Vannbærer 2012

Vann er et felles gode; uten vann intet liv:

Hvilke verdier er viktige for oss – og til hvilken pris?

Hvordan sikrer vi at alle har tilgang til rent, friskt vann?

Hvordan skaper vi en blågrønn by?

 Oslo er en vannhovedstad: Hva kan vi gjøre for å sikre tilgjengelighet og  vannkvalitet i en voksende storby?

Vi har invitert et panel av engasjerte  personer  – ekte vannsjeler – som hver på sin måte arbeider med miljøspørsmål knyttet til vann; Vann i by, blågrønne byer, Oslo elveforum m.fl.

 De forteller fra arbeidet sitt, hva de gjør og hvilke verdier som er viktige for dem. Hvor ligger utfordringene og hva kan du og jeg bidra med for å skape en grønnere, frodigere og vakrere by?

Vi inviterer til en åpen dialog og spør: hva gjøres, og hvor ligger utfordringene hvor du og jeg kan engasjere oss for å bidra for miljø og kvalitet i vannspørsmål?

Visjoner for en blågrønn by og bevissthet om  denne dyrebare ressursen – som er både en velsignelse og en utfordring i en storby;  slik vil vi markere vanndagen 2012.

Vi inviterer DEG til en levende og engasjerende samtale:

Bli med å feire “Vannets dag”!