Pleie av trærne

posted in: Nyheter | 0
 Vården av träden 

Hagemesteren, billedhuggeren og trepleieren Ekkehard Wroblowski hadde en helt spesiell innsikt i kultiveringen av naturen; hvordan jorda bearbeides og gjennomvarmes av luft og lys, om pleien av trærnes røtter, om barken og stammen, om vannet, om landskapet. Han arbeidet langsiktig og tålmodig, på samme sted gjennom årtier. Järna er et av disse stedene.

Ekkehard Wroblowski var en læremester for mange gjennom flere tiår. Hans helt spesielle arbeid og kunnskap blir heldigvis ført videre – på mange kanter. I sommer var det igjen trepleiekurs i Järna utenfor Stockholm, der de gamle frukttrærne fikk sin årlige omsorg. Noen av trærne har blitt pleiet av samme person siden 1980 – det er helt i Wroblowskis ånd! Det gledelige er å oppleve hvordan dette miljøet nå besøkes av nye mennesker – og unge mennesker. Flere av dem ble så begeistret at de ikke ville reise hjem, men fortsette arbeidet i hagen. Og det jordnære, men særdeles spirituelle arbeidet, løftes videre inn i en sosial ramme.

Raphael fulgte Ekkehard Wroblowski gjennom mange år, både i Järna og i Tyskland og Frankrike. Jeg har fulgt Raphael gjennom noen av dem, på arbeid i hager med gamle frukttrær – og jeg rakk å få med meg kurs med Wroblowski og få knytte kontakt med mange av disse tålmodige trepleierne. Vi har som mål å bringe dette arbeidet til Norge. Det er en av grunnene til at vi ønsker oss en skog  og en gård med frukthage. Gamle trær.  Og et mangfold av ulike trær. ”Vården av träden” i Järna var et inspirerende skritt i den retningen.

Etter hvert skal vi holde kurs. Du kan gjerne kontakte oss for rådgivning og kurs i økologisk trepleie.