Redd lyset! – Appell for sunnere lys

posted in: Nyheter | 0

Save our light!

 

Appell for sunnere lys

 

De senere årene har lysteknologien gjennomgått en stor utvikling. Nye teknologier er markedsført og har endret vår hverdag: Kompaktlysstoffrør (”energisparepærer”), LED og stadig nye skjermteknologier. Innovative lysteknologier som OLED (organisk LED) og plasmalys vil snart være tilgjengelige.

 

Det allmenne publikum er ikke oppmerksomme på helse-effektene av disse teknologiene.

 

Forskerne representert på den første nordiske lyskonferansen Nordic Light conference (12.-13. 5. 2012 i Oslo), har behandlet de biologiske effektene av lys – inkludert helsegevinster av lys, så vel som de skadelige effektene av visse kunstige lyskilder.

 

Alle de tilstedeværende forskerne er samstemt i følgende uttalelser:

 

  • Informasjon om lys og helse må formidles til medisinsk sakkyndige, lovgivere og utdanningsinstitusjoner, så vel som til det allmenne publikum.
  • I øyeblikket er det mest presserende forholdet relatert til lys og helse, utfasingen av tradisjonelle glødepærer og den lovpålagte introduksjonen av kompakt-fluoriserende lys (kompaktlysstoffrør, såkalte sparepærer). Det forefinnes en substansiell mengde forskning som viser de uheldige effektene av de såkalte energisparepærene (ugunstig lysspektrum, flimmer, skittenstrøm, høyfrekvent støy og fremfor alt kvikksølv). Denne forskningen burde studeres og tas til etterretning – og følges opp med handling. I tilfellet amalgam, har Norge vært en pioner i å anerkjenne helserisikoen knyttet til kvikksølv. Tilsvarende aksjon burde nå tas i henhold til lysteknologien. Ved å stå utenfor EU, har Norge en mulighet til igjen å bli et internasjonalt foregangsland.
  • Det er et presserende behov for mer forskning knyttet til helserisikoer ved bruk av ny lysteknologi.
  • Hensynet til personlig helse og allment velvære skulle spille en sentral rolle i beslutningene knyttet til nye teknologier.

 

For å promotere dette temaet, den grunnleggende forskningen, samt den positive bruken av lys i terapi, besluttet deltakerne i Oslo lyskonferanse å etablere en nordisk lysforening (Nordic Light Association) i samarbeid med International Light Association – en profesjonell organisasjon grunnlagt 2003 og nå representert i 23 land.

 

 

 

Signaturer av forskere og terapeuter:

 

Marco Bischof, Berlin / Germany

 

Karl Ryberg, Stockholm /Sweden

Renzo Celani, Ascoli Piceno/ Italy

Randi Marie Eide, Oslo / Norway

Raphael Kleimann, Vinterbro / Norway

Marianne Kleimann Sevåg, Vinterbro / Norway

Sigurd Nes, Oslo / Norway

Harald Kautz-Vella, Berlin/ Germany

Sophia Jung, Wiesbaden/ Germany

Sylvio Lachmann, Dresden / Germany

 

Kjell Lysne, Hole  / Norway

Ingelin Sevåg Vestly, Ås  / Norway

 

John Walker, Cambridge / United Kingdom

 

 

 

Kontakt:

Raphael Kleimann og Marianne Kleimann Sevåg 64 94 35 77 / post@baldron.com

Randi Marie Eide: 22 28 20 53 / 908 68558 / randimarie.eide@ilacolor.org