Sannheten på vei ut i lyset….. Om artikkelen med BALDRON-bilder i Dagbladet – og debattinleggene

posted in: Nyheter | 0

Debatten om skjerming mot mobilstråling i «Dagbladet» etter artikkelen som nevnte bl.a. BALDRON sine baldakiner. 

Interessant nok har den en annen og bedre tittel i nettutgaven: » – Det er fullstendig Texas i Norge, hvem som helst kan bestråle hele nabolaget» enn i papiravisen. Vi har også merket oss at journalisten både har vist interesse for temaet og sitert riktig – ellers er det jo mye rart i måten teksten ble satt sammen….

Det var da spennende: Vi har tydeligvis gått over i en ny fase nr det gjelder anerkjennelse av stråling som samfunns- og helseproblemtatikk. Den kan ikke lengre ties i hjel, den forsøkes latterliggjort. Men da kan vi bare gelde oss over at sannheten  snart vil bli almennt akseptert – jf. Arthur Schopenhauers innsikt:

Enhver sannhet passerer gjennom tre stadier før den erkjennes: Først latterliggjøres den, så motarbeides den, og så ansees den som selvsagt.

Her kommer en  liten oppsummering fra BALDRON sin side

Til de skråsikre debattantene som mener at de representerer ”vitenskapen” – og til diverse hatske innlegg om interesser og verdier

 

1.

Vitenskapelighet

Vitenskap er etter min mening en indre holdning: Å la fakta tale framfor forutinntatte meninger, å gå til kildene, å møte nye funn (og hypoteser) med kritisk nysgjerrighet, uansett om de rokker ved min egen bekvemmelighet.

Jeg er veldig spent på hvem av dere som virkelig tar seg  bryet å lese den uavhengige forskingen om EMF og helse? Sjekk:

–       FELO,  – og da spesielt ”motrapporten” http://felo.no/index.php?/felo/aktuelt/nyheter/oppdaterte_kommentarer_til_ekspertutvalgets_rapport_ny_pdf_utgave_med_felo_layout    som plukker Fokehelseinstituttetes/ Statens stråleverns rapport fra september 2012  http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=Area_5544&MainArea_5661=5565:0:15,5172:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:99154::1:5569:1:::0:0&Area_5544=5603:99198::1:5793:1:::0:0 fra hverandre

–       WHO sin advarsel mot mobilstråling og kreft http://prd34.blogspot.no/2012/11/mobiles-can-give-you-tumour-court-rules.html http://www.abcnyheter.no/video/2011/06/01/bruk-handsfree

–       IEMFA http://iemfa.org/

–       Bioninitiative www.bioinitiative.org  – en gigantisk metastudie og kompendium av uavhengig forskning

–       På tysk: Diagnose Funk  http://www.diagnose-funk.org   deklarasjonene til den østerrikske legeforeningen, ”Freiburger Appell” http://www.igumed.de/apell.html  med mer

–       På fransk: Robin des toits  http://www.robindestoits.org/

–       Etc

Skandinavia er på verdenstoppen  når det gjelder interesseblanding mellom mobilindustri og offentlig stråle”vern” (jf. Mona Nilsons avsløringer i ” Mobiltelefonins hälsorisker ”  http://www.monanilsson.se/page05.htm    samt den nylig utgitte  ”Folkefiender ” http://www.paradigmeskifte.nu/2012/10/folkefiender-kommer-i-november   av norske Trond Skaftnesmoe). Det råder stor uvitenheten på dette feltet, så før en uttaler seg bør en sette seg inn i denne litteraturen .

Alle disse kildene baserer seg på mainstream science. ”Alternativ” er vi i BALDRON kanskje på andre områder – baldakiner og luer av skjermende stoffer er så fysisk og materialistisk som det går an. Og de fungerer. Ellers hadde neppe militæret i alle land brukt disse stoffene til sine ansatte i radaranlegg etc.

Hvis man absolutt vil trekke fram noe utenfor allfarvei, så kan det være Dr. Dietrich Klinghardt ( Seattle / USA).: Han har fått mange priser for sin forskning og gjennomgripende behandling av ADHD og autisme hos barn. Nøkkelen han fant er den fatale synergien av 1. Tungmetallbelastning, først og fremst av kvikksølv 2. Kroniske infeksjoner pga bakterier, sopp og parasitter – fram for alt den skremmende utbredelsen av Lyme borreliose samt dens ko-infeksjoner og 3. Den stadig økende EMF-eksponeringen, spesielt digitale høyfrekvente bølger.  Han behandler alle disse faktorene samtidig i et nøyaktig samspill –der nettavkobler og baldakin danner grunnlaget for at kroppens selvregulering kan aktiveres, spesielt under regenereringsfasen om natta.

 

2.

EMF og ADHD

Da er vi kommet til neste punkt: sammenhengen mellom RF eksponering (”mobilstråling”) og hyperaktivitet, samt forsking på mennesker og dyr. Merete Hanevik innrømmer selv i sitt innlegg  at det finnes funn på effekt av EMF på barn, men at det er ”begrenset”  – før hun legger til at det mangler studier på dyr. Vår oppgave i BALDRON er å hjelpe mennesker. Hallo! Vi trenger ikke å vente på enda et rotteforsøk som viser kreft, nervøsitet og tidlig død hos rotter (det finnes allerede nok av dem). Det er barna våre vi snakker om!

Vi vet mye om biedød og mobilstråling, og vi kjenner personlig Prof. Ulrich Warnke som siden 90- tallet har vist hvordan insektenes (og fuglenes) magnetfeltbaserte navigasjonssystem mister stedssansen av EMF fra bl.a. DECT telefoner http://www.scribd.com/doc/15626453/Bees-Birds-Mankind-Destroying-Nature-by-Electrosmog-Ulrich-Warnke . De fatale konsekvensene burde egentlig være nok til å introdusere det radikale føre-var-prinsippet som bl.a. Europarådet etterlyser i forhold til det de kaller for fullstendig utdaterte grenseverdier.

 

3.

Våre intensjoner

Vårt oppdrag er å opplyse, gi råd, og konkret hjelp, basert på kundens / klientens egne valg innen livsstil og helse.

Detaljert dokumentasjon og forskning leverer de nevnte internasjonale institusjonene, og i Norge til en viss grad FELO www.felo.no og Folkets Strålevern www.stralevern.org (i påvente av et uavhengig offentlig organ som egentlig skulle gjøre denne jobben).

Medisinsk behandling er det leger som må sørge for. Heldigvis begynner noen å våkne overfor dagens miljømedisinske utfordringer.

4.

Biofysikk

Noen mener at de må belære oss om fysikk og hvor svake feltene er ved at de trekker fram oppvarmingseffekten. Da spør jeg: har  dere noen gang reflektert over deres premisser? Har dere usett kjøpt hypotesen om at skadevirkningen av EMF diskuteres kun i forhold til termiske effekter? Dette er en hårreisende innsnevringen av debatt-temaet som mobilindustrien (med sine forgreninger i de offentlige ”strålevern”-etatene har klart å etablere i tilnærmet alle media. Er det vitenskapelig fordomsløshet?

Oppvarmingen som RF-strålingen gir, kan være praktisk interessant for biffen i mikrobølgeovnen – for det sarte samspillet av selvregulerende organsystemer i menneskekroppen (og –sinnet) er det helt andre kvanta (men også kvalitative parametre) som gjelder. Enhver russisk forsker – i sivil eller militær  stråleforsking –  ville ristet på hodet over en slik ignoranse overfor de åpenbare funn innen biofysikalsk medisin. Heldigvis har sannheten en uimotståelig tendens til å komme til syne over tid. Denne tiden ser ut til å ha begynt, med WHO og Europarådets uttalelser, samt avsløringene om mobilindustriens målrettete svertekampanjer mot modige forskere som Franz Adlkofer http://www.law.harvard.edu/news/2011/11/18_safra-center-cellphone-radiation-corruption.html    og Olle Johanson http://www.hese-project.org/uk_forum/index.php?id=216

30.november 2012

Raphael Kleimann, Foreningen BALDRON