Vann 2012

posted in: Nyheter | 0

Velkommen til det internasjonale Vannsymposiet i Oslo 22.- 25. mars 2012 !

 WATER2012

Internasjonalt Vannsymposium

Oslo 22. -25. Mars 2012

 Verden i en dråpe 


Et symposium dedikert til Arne Næss

22.3.kl. 18:00: Debatt i anledning FNs Internasjonale vanndag; «Vannets framtid» – på Litteraturhuset i Oslo.

23.-25.3: Internasjonalt forsknings-symposium ”Verden i en dråpe” – foredrag, dialog og workshops. På DogA, Hausmannsgate ved Akerselva.

25.3.2012 kl.14-17:30: “Dancing drops” – Vannfestival i Kulturkirken Jakob

Utstilling: Verden i en dråpe; DogA

Billetter:

post@baldron.com /www.baldron.org

Debatt: 100,- / Festival: 200,-/ Symposium 2400,-/stud. /pensjonister 1300,-, Kveldsforedrag: 200,-

Mat serveres hos DogA, inngår ikke i prisen.

 

ARRANGØRENE

Initiativtakerne til symposiet er en sammenslutning av uavhengige aktører innen kulturlivet:

Foreningen BALDRON, en ideell forening for forskning, terapi og samhandling mellom mennesker og natur, arrangør av Vannsymposium2011.

Access WATER2012 ved Liv Arnesen, en polarekspedisjon med pedagogisk målsetning om å nå 50 Millioner ungdom i hele verden med bevissthet rundt drikkevannskrisen og visjoner for en bærekraftig utvikling.

Norsk Taiji Senter ved Pamela Hiley, et senter for norsk-kinesisk kulturutveksling samlet rundt kampsporten Taiji der vannelementet er implisitt (”mykhet er sterkere enn hardhet”). og samtidig et mangeårig brennpunkt innen fred og bevissthetsutvikling, som for eksempel gjennom Building Trust Peace Conference for the Middle East og Business Council for Peace (begge ved Nobel Fredssenter i Oslo).

Vi søker å være brobyggere, og er åpne for flere aktører. Vi ønsker også at arrangementet skal være en del av markeringen for Arne Næss, og har dedikert arrangementet til ham gjennom fokuset på møtet mellom undring og vitenskap.

 

DEBATT

WATER2012


 Vannets framtid 

 

22.mars – FNs internasjonale vanndag

Debatt på Litteraturhuset i Oslo kl 18-21

Mangler Norge en vanndebatt? Vi har klimadebatt og energidebatt, men hvor er den offentlige samtalen rundt forvaltningen av denne naturressursen som vi har fått i overflod – i en tid da drikkevannskrisen rammer mange mennesker på kloden på det hardeste?

Norge trenger en debatt – på linje med den debatten vi hadde den gangen vi ble et oljeland. Hvilke verdier er viktige for oss – og til hvilken pris? Hva er Norges internasjonale rolle og bidrag?

Vi står overfor store globale utfordringer, ikke minst når det gjelder miljø og klima. Hva skal til for at vi skal kunne forløse tilstrekkelig handlingsvilje og engasjement? Når klimaspørsmål tilsynelatende faller på ungdommens prioriteringsliste, kan det ha sammenheng med at debatten må løftes til et annet og mer nyansert nivå?

Mennesker – og kanskje særlig de unge – har ofte en intuitiv fornemmelse for sannhet. Til sannheten hører at bildet må være helt og dekkende. Har vi mistet kontakten med helheten i omregningsformlene for CO2-enheter og klimakvoter? Gjør polariseringene – økologi vs. økonomi, klimaforkjempere vs. skeptikere etc. – at mange opplever debatten som ikke helt «sann»? Hvilke elementer mangler i tilfelle i debatten?

Norge nyter en overflod av snø, elver og sjøer i et frodig og tiltrekkende landskap – samtidig som vi eksporter vannkraft som ”grønn energi” til Europa. Hvilken rolle skal Norge spille i en framtid der vann spås å bli verdens mest ettertraktete råvare?

Hvem bør ha ansvar for drikkevannsforsyningen: offentlige eller private aktører? Lokale samvirker? Staten? Eller multinasjonale selskaper etter EU retningslinjer? Eller en kombinasjon av alle som i dag? Og hvor ligger individets ansvar for egen drikkevannskvalitet?

 

Disse spørsmålene stiller vi et panel av engasjerte og profilerte personer som hver på sin måte arbeider med miljøspørsmål knyttet til vann.

 

 

WATER2012

 Verden i en dråpe 


Internasjonalt forskningssymposium på DogA

Fredag 23. og lørdag 24. mars kl 11 – 18:30, samt søndag 25. Mars kl 11 – 13 på DogA i Hausmannsgate 16, Oslo.

Separat kveldsprogram fredag og lørdag kl 19-21

Vannets indre liv– kvantefysikk, biovitenskap og kvalitativ forskning

Forskningskollokvium med noen av Europas mest innovative vannforskere

Vann – så van..lig, og samtidig så gåtefullt.

WATER2012 vil bygge en bro fra undring til erkjennelse, mellom vitenskap, kunst og spiritualitet. Engasjerte forskere vil legge fram sin forskning i ord og bilder og konkrete vanndemonstrasjoner. Vi beveger oss fra høyteknologiske forsøk, til hverdagsfenomener og hvilke konkrete muligheter hver og en av oss har i vår omgang med denne verdifulle ressursen.

Fredag 23.03. – Det ukjente elementet? Ny forskning om vann

Innsjekking fra kl 10

Del A: 10:30

 • Åpning v/Ralph Raphael Kleimann
 • Oslo Elveforum; Ida Elisabeth Hvoslef
 • Vanndemonstrasjon; Willie Höfer og Berthold Häusel
 • Kvantefysikerens perspektiv; Dr. Walter Medinger

Lunsj fra 13:00 til 14:30

Del B: 14:30

 • Lauterwasser: «Verden i en dråpe»
 • Hjertefrekvens og vann; Silvio Lachmann

Kaffepause 16:00 til 16:30

Del C:

16:30: Impulspresentasjoner

17 – 18:30 Dynamics; Silvio Lachmann

Kveldsmat 18:30 – 19:30

Del D: 19:30 – 21:00

Kveldsforedrag: «Livet i en dråpe» ved Dr. Walter Medinger

Lørdag 24.03. – Vann i hverdagen; praktiske perspektiver

Del A: 10:30

 • Vann og preparater; Rainer Sax
 • Presentasjon av et tverrfaglig forskningsprosjekt-et resultat av Vannsymposium 2011. Ved Thomas Chochola og Walter Medinger
 • Liv Arnesen; Access WATER 2012

Lunsj fra 13:00 til 14:30

Del B:

14:30 Preparat

15 – 16: Rensing og vitalisering av vann; Raphael Kleimann

Kaffepause 16:00 til 16:30

Del C:

16:30: Impulspresentasjoner

17 – 18:30 Labs:

 • Vann og økologi
 • Vann og politikk
 • Vann og terapi
 • Vann som inspirasjon

Kveldsmat. 18:30 – 19:30

Del D: 19:30 – 21:30

Kveldsforedrag: «Vannet, lyset og mennesket» med Audun Myskja, Vahan Babayan og Alexander Lauterwasser

 

Søndag 25.03 kl 10:00; Refleksjoner og veien videre

10:00 Innledning ved Walter Medinger

11:00 Refleksjoner og samtale

Impulsbidrag

Veien videre

13 – 14 Lunsj; deretter over til Kulturkirken Jakob for Vannfestival

 

14.00 – 17:30 Vannfestival i Kulturkirken Jakob

 

WATER2012

 

 Dancing drops  

26. mars kl 14:00 til 17:30

Vannfestival i Kulturkirken Jakob

Vannet har til alle tider vært hellig; en kilde til liv og visdom. Vannfestivalen tar inn denne dimensjonen i en kunstnerisk og spirituell ramme; Vann er liv – livet i en dansende dråpe…

En kunstnerisk festival med musikk, bevegelse, bilder, lys og klang.

Med bl.a. musikerne Øystein Sevåg, Benedicte Torget, Zotora, samt Audun Myskja, Taiji, eurytmi og vanndemonstrasjoner.

Detaljert program kommer.

Detaljert info om programmet og foredragsholderne kommer i de neste dagene, også i den engelske delen av dette nettstedet.

Her ser du mer om fordragsholderne.

Ellers gir arkivet for vannsymposiet 2011 et visst inntrykk av konseptet ….

 

La deg inspirere av Dancing drops: TV klipp av Lauterwassers dråpedans; Video klipp av vann-musikk performance; Dansende dråper (Diasforedrag på tysk)