Green Living – Baldron i teamwork på Alternativmessen

posted in: Nyheter | 0

Da er Den Store Atlernatvmessen på Lillestrømmen begynt. Fredag var «aperitiv» – lørdag og søndag komer til å ble de store dagene med mange mange besøkere (rundt 15 000 forventes).

For oss i Baldron og i Norsk Byggbiologi Forening  har det vært en velig gledelig prossess:

Arrangøren er veldig opptatt av å profilere temafokusset «Grønn Livsstil» (slik at Alternativmessen har litt mer å tilby en spådamer og overfladig kommers som tilfredsstiller ønske etter lettvinte svar på komplekse utfordringer – for å sette deet litt på spissen) …… og har invitert  aktører som Fremtiden i våre hender, WWF, miljøpartiet De Grønne etc. i et eget areal. ja, og da har vi slått til og staplet på beina en fellestand med en gruppe grasrotaktører…

som

Norsk Permakultur Forening

Biodynamisk Forening

Norske Økosamfunn Forening  med enkelte initiativer som NatursamfunnGaia Gården, Kvinneakedemiet

– Transition Town / Omstilling Nesodden

ja, og oss da:

-Norsk Byggbiologi Forening

Baldron Ideell Forening

(Baldron butikken som har en egen stand «tvers over gata» 7/42 – 7/44).

Etter første dagen kan vi fortelle at dette konseptet er meget vellykket. En grønn øy pryder mittområdet, du kan vanke gjennom en liten urtehage, spiser deilig levende mat og prate med folk som mener alsvor når de fronter gejnnomtenkte, bærekraftige  alternativer innen miljø, (øko)samfunn, pengesystem.

Det er en rekke foredrag – høydepunktet blir når «Lawyer for the Earth» Polly Higgins snakker på søndag – se egen post.