Nyhetsbrev april fra BALDRON (news 3/2013)

posted in: Baldron Akademi, Nyheter | 0

Baldron-Winter-Logo

Voks-voks er mer enn vinn-vinn…

bier Vår er vekst. Det spirer og gror  – ikke bare plantene, men også menneskeskapte spirer. Aldri før har vi opplevd så mange initiativ for bofellesskap ( ”intentional community”), økosamfunn (”ecovillage”) og gård- og forbruker-fellesskap (bl.a. ”community-supported agriculture”). I dette nyhetsbrevet vil du finne flere spennende eksempler som vi i BALDRON er forbundet med eller aktivt støtter.

F-fekten av et fritt felleskap
Hvor kommer denne følelsen av forbindelse fra? Mitt svar er: av fryd!
Det er livets fryd som stråler ut når folk virkeliggjør sin skaperkraft i fellesskap. Da blir det en fantastisk kjedereaksjon med stor f-fekt, liksom:
Frihet – Felleskap – Fornemmelse av Forbindelse og Fylde – Fremtid
De andres initiativ gir næring til mitt velvære – slik at jeg igjen får lyst til å øke overfloden. Det er nærings-liv, bokstavelig talt. Trivselen til de som i et snevrere, mer angstbesatt verdenssyn ville bli kalt ”konkurrenter” ( = latinsk for ”medløpere”), bidrar til min overflod.

En vekst-vev
Det er ikke ”Business Network”, ikke heller det såkalte ”win-win”. Det er ikke bare å være ”linked in”, å utveksle informasjon og kontakter – det minste felles multiplum til tusen egoismer, der hver aktør har sin egen interesse, og ”nettverket” organiserer det slik at alle har nytte av det. (Mens noen blir fanget i nettet, og noen forveksler ”likes ” på facebook med ekte empati og tastetrykk med reell handling.) Så hva er annerledes med denne gro-effekten av – skal vi kalle den – ”vekst-veven»?

 

Les hele nyhetsbrevet her

med events og nyheter

read the newsletter here