Besøk av Gregor Arzt i november

posted in: Nyheter | 0

“Hva Jorda ønsker seg av oss….»

Arrangementer med Dr. Gregor Arzt, November 2014.

Gårdsprosjekt «Undinenhof» utenfor Berlin er et eldorado for mennesker og dyr. Der utvikles nye ideer for naturpedagogikk og fremtidsrettete forskningsprosjekter. Dr. Gregor Arzt (Berlin) er doktor innen musikkvitenskap og litteratur, antroposof, birøkter, gårdstyrer og mangeårig leder av et fagbibliotek for klassisk homeopati. Siden 2002 har han arbeidet som profesjonell geomant, leder for utdanninger innen radiestesi, eterkrefter og vesensmøter med naturen.

about4Gregor Arzt er koordinator for forskningsprosjekter innen «grønne energiteknologier» basert på energiforskning og bildekrefter.

Hans metodiske, bevisste forbindelse mellom finstemt fornemmelse og begrepsdanning får fram de intuitive evnene hos kursdeltakere og  bygger en bro til mange andre erfaringsbaserte retninger innen energi- og åndsforskning.

Gregor Arzt kommer  nå  for første gang til Norge. Denne gangen blir det foredrag og et lokalt, geomantisk arbeid i Ås, samt arrangementer og foredrag i Oslo. Du har nå sjansen til å bli kjent med ham før han kommer tilbake våren 2015 for større og mer avanserte geomantiske prosjekter (planet-radiestesi mm.). Under eventer kan du se de ulike arrangementene.

Mer info:

undinenhof.de (hans nettside på tysk)

 Oppdatert info om arrangementene i 2014 og 2015:

Facebook: Baldron.no

 

Gregor 1 Schwarz weiß web.jpg

 ·       Tirsdag 11.11. – fokus Oslo

(Formiddag: praktisk geomantisk arbeid i liten krets i Ås-området)

 Kl. 19:30 på Steinerskolen i Oslo, Hovseter (Flyveien 2, 0770 Oslo)

 Teknologi og livskraft 

 Iakttakelser rundt «grønne teknologier», basert på forskningsprosjekter med vind- og solenergi.

 (Foredrag med spørsmålsrunde og samtale)

·       Onsdag 12.11. – fokus Oslo

Kl 19:00 Vidargruppen (Josefinesgate 10, Oslo)

 Biene og den nye jorda 

 Radiestetiske og geomantiske forskninger av en birøkter og kvistgjenger.

 (Foredrag med spørsmålsrunde og samtale)

 

·       Torsdag 13. November – fokus Ås

(Formiddag: praktisk geomantisk arbeid i liten krets i Ås området)

Ettermiddag: Iakttakelser av skolearelaet med lærere og andre som er forbundet med Steinerskolen i Ås)

 kl 19:00 Steinerskolen i Ås (Haugerudveien 25, 1430 Ås – ved E18 Hølstad krysset)

Steinerskolen og Genius Loci

 Hvordan finne de energetiske forbindelsene mellom skolen og dens sted på Jorda? 

Steder og deres beboere preger hverandre – over lengre tid. Slik skal det også være, fordi mennesket og jorden er partnere i en felles utvikling. Jorden gir oss muligheten til å bli mennesker – en prosess som også innebærer gjennomtrengning og forvandling av naturen – i kjærlighet og erkjennelse. Vi mennesker er på jakt etter det rette stedet for oss, der vi kan utvikle oss. Samtidig leter Jord-bevisstheten (Gaia) etter de rette menneskene på hvert sted – de menneskene som kan være i stand til å (an)erkjenne og ta fatt i «genius loci», det lokale utviklingspotensialet. Hvis beboerne er for søvnige til å merke denne invitasjonen til felles utvikling, så kan verdifulle livskrefter i terrenget blokkeres.

Hvordan er det for en skole? Hva «gjør» stedet med skolen, og hva gjør skolen med området? Hvordan vil biografien, utviklinger og hindringer i en skole-organisme gjenspeiles i «energikroppen» til skolegården? Hvilken større romlig-mental struktur er skolen en del av? Kan et erkjennelses- og helbredelsesarbeid på stedet ha gode tilbakevirkninger også på skolenes elever og medarbeidere? Og hvordan kan slikt arbeid eventuelt utføres?

Kurslederen, Dr. Gregor Arzt, vil gi en innføring i geomanti, som han ser som en empirisk forskning av den levende jorden og på samme tid som en form for åndelig forskning og skoleringsvei. Han vil rapportere fra arbeidet sitt med ulike steinerskoler, og han vil berøre karakteristiske detaljer ved Steinerskolen i Ås.

 

 Oppdatert info om arrangementene:

www.baldron.org/events

 facebook: Baldron.no

Leave a Reply