Permakulturs filosofiske røtter – Videregående kurs hos Baldron

posted in: Nyheter | 0

Lørdag 25. til søndag 26. oktober

Vi vil ta for oss fire fremtredende tenkere; Arne Næss, Rudolf Steiner, Patrick Geddes og Johann Wolfgang von Goethe. Vi vil ta i bruk ideer og tankeverktøy de har satt ut i verden i øvelser og samtaler. Vi vil også se hvor Permakultur ligger i forhold til paradigmeskiftet som vi befinner oss i.

Permakultur er ofte definert som et design verktøy, men det er på samme tid en måte å tenke på. Hvor ligger denne måten å tenke på i forhold til andre lignende måter å se verden på som vi har fra fortiden? Når vi har et klarere bilde av hvor Permakultur ligger i vår menneskelige tankeutvikling, blir det lettere for oss å ta det i bruk i undervisning og i planlegging.

Kurset krever at deltagerne er allerede kjent med Permakultur prinsipper og måter å arbeide og planlegge på. En fordel ville være at de har allerede fått sertifikat fra grunnkurset (PDC) men dette er ikke krevet.

Mål:

  • Å fordype oss i Permakultur tenkning.
  • Å bli kjent med lignende ideer fra tiden før Permakultur ble definert som et bestemt begrep.
  • Å bli bedre kjent med Permakultur type tenkning, og ankre det fast i ideutviklingen.

Seminarleder: Jan Martin Bang

Kurset krever at deltagerne har tatt grunnkurset (PDC) eller har tilsvarende erfaring med Permakultur.

Lørdag 25. til søndag 26. oktober

Opplysninger: Raphael Kleimann post@baldron.com

Les mer på permakultur.no

flere permakultur arrangementer finner du her