Inspirasjonsvandring – med «æresgjest» – og ny dato!

Da har vi skjøvet inspirasjonsvandringen til søndag 16.august. – for det ene var det flere som gjerne ville være med som ikke kunne førstkommende søndag. for det andre snakket jeg i dag med Antje Schmidt , hun vidunderlige forskeren i EMPATISK NATURIAKTAKELSE, og vi fant ut at det blir en vakker synergi når hun er med på vår neste inspirasjonsvandring. ikke som kursleder, riktig nok men som «æresgjest».

Leave a Reply