Julehilsen – med utblikk på 2016

posted in: BALDRON, Nyheter | 0

Kjære venner!

2015 var året da mange ting falt på plass i Baldrons verden. Den store lettelsen var at Raphael i all travelheten klarte å få avsluttet sin masteroppgave «Die Unmittelbarkeit des Lebendigen» (Det levendes umiddelbarhet). Med det ble en løs tråd knyttet – og et nytt kapittel innledet. «Virkningssensorikk» eller «Empathic food-testing»/ «Bildekräfteforschung» ble for alvor et tema for Baldron. Siden har vi hatt en lang rekke seminarer og sammenkomster rundt arbeidet med empatisk naturbetraktning, inspirasjonsvandringer, spirituell psykologi/organisasjonsutvikling og meditativ kvalitetsforskning. Dette er helt klart i fokus for neste års aktiviteter!

BeeDynamic så verdens lys! Ingelins initiativ for bier og naturlig birøkt vokste til en skole i spirituell birøkt. Siden mai har det vært jevnlige helgeseminarer med faglig tyngde om bier og birøkt i teltet i Syverudveien. Juleseminaret med Karsten Massei og Franziska van der Geest ble en stemningsfull arbeidshelg – og med lysdypping av vår egen bivoks. Og Beedynamic lever videre – også sammen med Bialogos, en nordisk forening for «pollinators’ rights and buzzing social organisms». Den er under oppbygging og vil være et av de viktige prosjektene for 2016.

Når vi tenner julelysene, kan vi også tenke tilbake på alle lys-arrangementene dette året. Nordic Light Association som vi var med å starte i fjor, er i full vigør! Konferansen i Tallinn var et høydepunkt, neste år er det Wien som står for tur til å arrangere konferansen. Da har Renzo fått invitasjon til å delta med sine Biophoton Realignment Mirrors, slik han i høst gjorde på den store helsekonferansen Medizinische Woche i Baden-Baden. Speilene gjør stor suksess, og Renzo har fartet fra seminar til seminar på invitasjon fra leger og terapeuter denne høsten. Dette er spennende!

For de fleste er BALDRON et sted hvor du kan ringe og få råd og hjelp for hus og helse. Vi har tre telefonlinjer inn i butikken og to hjemme … og det ringer ofte på alle linjer. Pakker sendes ut til det ganske land; spann med maling og jordingsutstyr, skjermingsgardiner og måleapparater, vannrensere, urter og mer og mer våre egne hjertebarn essensene (se nede).

2015 har vært et utfordrende år på en annen måte: Vi har hatt usedvanlig mye hacking og spamming i nettbutikken og hjemmesidene våre og måttet bygge opp alt på nytt flere ganger. Takk til våre venner og hjelpere som har bistått oss i dette utfordrende arbeidet! Vi har klart å oppdatere og forbedre både sider og butikk – og nå er de nesten umulig å komme inn i, selv for oss 😉 Nå skal vi også få opp farten på den igjen!

I alle fall vokser det. Stadig flere opplever utfordringer med helsa knyttet til miljøfaktorer som stråling og elektromagnetiske felt. Vi er takknemlige for at vi også kan gi terapeutisk hjelp og støtte ved siden av skjermingstiltak og gode råd. Og at våre verktøy viser seg å være til nytte og gavn.

For oss er det spesielt gledelig med utviklingen av våre Baldron MistleTree Essences. De etterspørres nå av så mange terapeuter – som bruker dem med stor suksess – at vi har skjønt at vi må intensivere dette arbeidet. Det er de som gav navnet til BALDRON; BALD fra Balder, guden knyttet til misteltein, og RON fra Couldron, det gammelkeltiske ordet for skål eller gral. Og det stemmer: Mistelteinblomster i en krystallskål med kildevann! 2016 blir et viktig år for utvikling, design og informasjon om essensene våre.

Det rene kildevannet er en uvurderlig verdi, sammen med sola og jorda og alt som lever og gror. Vårt arbeid med Jorda har mange fasetter; fra Jordsamvirket (freearth.org) til Biodynamisk jordbruk og økosamfunnsprosjekter. Mariannes oversettelser «Elementarvesenskolen» og den kommende «Bienes gaver» hører hjemme i dette feltet. Sammen med vårt generelle engasjement for det som lever – av synlige og usynlige vesener. Vårt engasjement for jorda er i sentrum for alt vi gjør. Som logoen til BALDRON sier: Din helse – jordas framtid.

BALDRON lever altså videre, med knoppskyting i alle retninger, men med Jorda og det levende, menneskelige i senter. Vi forsøker etter beste evne å kjempe for det levende, det naturlige og det etiske. Alt som gjør Jorda og menneskene godt, også på lang sikt. Det vil vi fortsette med i 2016!

Vi ønsker alle våre venner en gledelig, fredelig juletid. Hver dag og hver natt i denne tiden er en åpen dør. Hvem vet hva vi vil finne innenfor disse dørene denne julen? De gavene kan vi dele med hverandre i det kommende året.

 

Hjertelig hilsen

Marianne og Raphael

 

 

PS. Her and her finner du våre siste to nyhetesbrev – noen ba oss legge dem ut.
PPS
Julefred
ETTER jul jobber vi i stillhet med blomstermedisin. Butikken er stengt fram til 3.1. 2016 og kun del-åpent (vi sjekker epost og telefon) fram til 6.1. 2016.

På vår facebook side er du altid oppdatert.

… i det hele tatt: husk at det lønner seg å følge oss på facebook*– da får du nemlig alle arrangementene i god tid.

Leave a Reply