Mennesket i strålingsfeltet: Kursdag hos BALDRON 26.2.2015 kl.17-21

En allestedsnærværende kommunikasjonsteknologi har siden 1990-tallet dekket så å si hvert eneste sted på jorden og penetrerer den inntil da beskyttede intimsfæren. I samme periode observerer vi den raske spredningen av nevrologiske sykdommer som kronisk tretthet, autisme, ADD, borreliose, Alzheimer mens vi i naturen bekymres over biedød og forsvinningen av noen fuglerarter. Er det en sammenheng?

Mennesket i strålingsfeltet. Foredag og seminar med ulike referenter torsdag 26.februar kl 17:00 til 21:00

HF måling Piet Olav Barbara FDA_2620

17:00 Måling av elektromagnetiske felt og høyfrekvent stråling. Bruk av måleapparater; hvordan måle?

v/Raphael Kleimann

18:00 Pause m/ mulighet til å prøve ulike apparater

18:30 Skjerming; fysisk og energetisk skjerming. Ulike metoder for ulike mennesker v/ Raphael Kleimann

19:30 Pause

20:00 Mennesket i strålingsfeltet; hvordan virker det på oss og kan vi gjøre noe for å tåle det bedre? v/Renzo Celani

 

I tillegg 15:00 – 17:00 Spesielt for terapeuter v/Ingelin Sevåg Vestly (påmelding nødvendig)

se også seminaret med samme tema i Carus Akademiet i Hamburg: Kursbeskrivelse / Kursbeschreibung (på tysk),  Om foredragsholderen (på tysk)

 

Ser vi på effekten av elektromagnetiske felt og spesielt mobilstråling, ikke isolert, men i det levende samspillet mellom menneskene og jorden – på biologisk så vel som på mentalt og åndelig nivå – og samtidig også tar hensyn til synergier med andre miljøhelsemessige faktorer som tungmetaller, sopp og parasitter, blir oppsiktsvekkende koblinger klare. Påvirkningen av den naturlige jordstrålingen er inkludert.

Den selvfølgeligheten barn og unge viser i omgangen med datamaskiner og mobiltelefoner kan også gi oss en pekepinn om tidsånden: hvilke muligheter kommer til syne her? Og fremfor alt, hvilke indre evner kommer til uttryk, forsterkes eller forvrenges?

Fra den biologiske og terapeutisk praksis er konkrete råd gitt for livet i strålingsfeltet:

 

  • Mot omverdenen etter behov: Unngå og avskjerm – men gjør det riktig!
  • Når det gjelder livskrefter: Eterteknologi – men av den seriøse typen!
  • Innenfra og ut, med «sjelelig kjernekraft»: Kompensere og forvandle – men hvordan?


For at vi alle kan komme oss trygt gjennom mobilalderen: Trådløs – men ikke rådløs!
Mulige temaer:

Mennesket i strålingsfeltetfeltet: selvregulering på prøve
Forskningsstatus: nevrobiologi, biophotoner, selvregulering
Bier og fugler som indikator
Den tredje menneskelig hud: Design med materialer og former. Fengshui versus vestlige tradisjoner
Elektromagnetisme og eter
Observasjoner om og med formkrefter
Sårbare befolkningsgrupper: barn, kvinner, rekonvalesenter
Det miljømedisinske triangel: giftstoffer (tungmetaller , plantevernmidler, etc.) kroniske infeksjoner (bakterier,   parasitter, etc.) – stråling
«Under naturen«: evolusjonens veiskille
Intensjon, meditasjon, kunnskap
Jordens utstrålende organsystemer: Fra en erkjennde omgang med vannårer og geologiske forkastninger
Technomancy: Hvordan virker vindkraft og solceller livskrefter hos mennesker og dyr?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *