Kjære venner og interessenter av JORDSAMVIRKET – Flowfond og Svartjordfondet

posted in: Nyheter 0

Kjære venner og interessenter av JORDSAMVIRKET – Flowfond og Svartjordfondet

(et mer utfyllende brev med i nyheter fra BALDRON finner du på www.baldron.com/nyheter)

Advent og stille snøfall over skog og mark minner oss om at stillhet og ro og tid for ettertanke og fremblikk nærmer seg. Adventstiden innebærer opprydding, avvikling og forberedelse til en stille juletid. For oss har 2008 vært et uhyre begivenhetsrikt år, med mange nye impulser, kontakter og beslutninger. Mye av det vi har puslet med de siste årene har tatt mer konkret form – og krever etter hvert at vi gir det mer av vår tid.

Hva er viktigst? Vi må vel alle bedrive kontinuerlig indre opprydding for å sikre oss at kreftene settes riktig inn, så vi også kan beholde kraft og glede i hverdagen. Det er ikke vanskelig å se at mange sliter med å ha overskudd til å klare mer enn det mest nødvendige. At mye av dette skyldes ytre faktorer som dårlig kvalitet på mat og vann, belastende omgivelser med høye strålingsverdier og stressende og krevende livssituasjoner, begynner å bli stadig mer tydelig.

På alternativmessen fikk vi uventet stor respons. Strømmen av henvendelser var overveldende stor: Vi hadde konstant kø rundt oss, selv med tre stands og mange gode hjelpere. Tusen takk til dere som hjalp oss! Heldigvis hadde vi godt vann for hånden hele tiden… Av BALDRON og JORDSAMVIRKET sine samlete inntekter kunne vi etter messen overføre 33 500 kr til Svartjordfondet. Over 12000 kr. går til Flowfondet.

Salget av karafler og vannvirvlere har pågått hele året. Det er hyggelig å kunne selge noe som gjør godt i alle retninger: De som får pengene gleder seg og de som kjøper karafler merker at vannet gjør godt og at de drikker mer, samtidig som de gleder seg over en vakker karaffel på bordet. Etter hvert har det blitt en svært populær gave. Nå strømmer julegavebestillingene inn. Kanskje er det en ide for deg også?

Kuer og kalver vandrer i en jevn strøm gjennom Svartjordfondet ned til Ukraina. En kalv er også en fin gave! Kuene som ble kjøpt inn i sommer og høst er bedekket, og begynner kalvingen i februar/mars. Det står 20 kyr i fjøset. Vi kan nå kjøpe noen flere. I februar reiser Marianne ned med navnetavlene, slik at de ikke har nummer, men får ordentlige navn! To kvinner fra landsbyen har ansvaret for dem, og i januar kommer Manuel og Eva Maria som skal bygge opp melkeproduksjonen og meieriet. Pengene fra karaflene skal brukes til å ruste opp fjøset for melkeproduksjon. I dag overførte vi 50 000 kroner! Kuer og vann, hand i hand…

Når adventstiden er over, pakker Ralph Raphael og Marianne sine snippesker og drar til Tyskland for å feire en stille jul med venner på en mølle utenfor Berlin. Vi har god plass i kofferten, slik at vi kan fylle den med inntrykk, nye vennskap og kontakter. Denne jula er vi altså ikke å treffe, men vi kommer sterkere tilbake i det nye året!

I mellomtiden ønsker vi alle en inderlig, gledelig og fredfylt jul, med næring for både kropp, sjel og ånd!

De aller beste hilsener fra oss i JORDSAMVIRKET og BALDRON!

Marianne og Ralph Raphael

 

Nyheter Høsten 2008

Mikaeliprogram med Dr. Gunter Gebhard

I Mikaelitiden kommer Dr. Gunter Gebhard for femte gang til Norge, først til Vardø 26.-30.september – som hovedforedragsholder på det økumeniske Mikaelistevnet, arrangert av Ingrid Fløtten -, så til Oslo fra 30. september til 13. Oktober, avbrutt av en uke i Fyresdal. Se detaljert og oppdatert program HER. Vi bygger videre på de gode erfaringene fra mai hvor det kom stadig flere deltagere, mange av dem kveld etter kveld og i alle helgene…. Det var et tydelig ønske om å fordype temaene rundt en ny spirituell forståelse av stjerneverdenen og av helse/sykdom/medisin, ut fra hans goetheanistiske forskning. Denne etterspørselen har vi forsøkt å gi rom for, til tross for at det dessverre faller inn i høstferien. Også etter ønske fra deltakere blir det igjen mulighet til personlig konsultasjon, basert på hans spesielle, imaginative måte å lese horoskopet på. Vi har satt av onsdag 1. oktober til dette. Ønsker om konsultasjon meldes til BALDRON (post@baldron.com eller Tel. 64 94 35 77). Det koster 500,-kr for en time. Vi takker alle medarrangører, og ønsker hjertelig velkommen til dialog og fordypning!

 

Nyheter Sommeren 2008

 

Etter en usedvanlig tørr og varm forsommer her sør, har vi endelig fått litt etterlengtet regn. Jorda står grønn og blomstrende rundt oss og minner oss om hvor velsignet heldige vi er som kan nyte en slik frodig natur. Samtidig blir det da ekstra påtrengende å tenke på alt denne jorda vår utsettes for i vår tid:  At vi har skapt en matkrise som gjør at millioner av mennesker sulter.  At vi hugger ned urskog for å dyrke biobrensel, sprøyter jorda og manipulerer såkornet og alle de andre underlig livsfremmede påfunnene vi mennesker pønsker ut.

Vi er på leting etter en måte å se på som kan hjelpe til å forbinde oss med verden og våre omgivelser. Alle kan bidra der vi står med å skape en mer menneskevennlig, menneskeverdig jord. Det var temaet for Gunter Gebhards omfattende program denne våren: Å se med et tenkende hjerte. Gjennom virksomheten i de to ukene klarte vi å samle inn rundt 25 000 kroner til arbeidet med ”Skole uten klasserom” i Kaukasus. Det gjør at de har midler til å drive virksomheten videre til ut på høsten. Da kommer neste besøk til Norge. Gunter Gebhard holder foredrag på Mikaelistevnet i Vardø 26. -28. september. Helgen etter blir det et seminar i Oslo. Alle inntektene fra foredrag og seminarer går til prosjektet ”Skole uten klasserom” i Kaukasus. Det kan dere lese litt om i det intervjuet med Gunter Gebhard fra Anthroposophy Worldwide som vi har lagt ved her (på engelsk) eller her (på tysk).

”Skole uten klasserom” støttes av Flowfondet,. Dere kan også gå inn på hjemmesiden til fondet og lese mer: www.flowfond.org.

Svartjordfondet som arbeider for å støtte prosjekter i Ukraina, arbeider videre. Her har vi for tiden en Ku-kampanje gående: Kjøp en ku eller gå sammen i et kulag! Gi kua navn og få bilde i posten til høsten. Kampanjen ligger på hjemmesiden til Jordsamvirket: www.freearth.org.

 

BALDRON Dvergakademiet er det organisatoriske redskapet som står for gjennomføringen av arrangementene.

 

De siste arrangementene i sommer var ”Klangen av St, Hans”. Dette musikalske møtet mellom klangen av naturen, tiden og mennesket var en usedvanlig og vakker opplevelse nettopp i de lyse, nordiske sommernettene. Arrangementene startet med noen dager med konsert og seminar i Vardø, og fortsatte i og utenfor Oslo i tiden rundt St. Hans. Som eget arrangement var det også en St. Hans feiring på Hvitsten, med bål og grilling, sang og lekende aktivitet med naturelementer.

 

Nyheter påske 2008

Gunter Gebhard kommer til Norge!

“Å SE MED ET TENKENDE HJERTE”

er tittelen til en lang rekke foredag og seminarer i Oslo-området

mellom 17. mai og 1. juni.

se hele programmet som PDF her eller under menuet Kurs & Forskning