Enkle råd i hverdagen om stråling og elektrisk støy – EMF-Målingskurs 9., 10. Desember

posted in: Nyheter | 0

Hva gjør du når du oppdager en sendemast i nabolaget – eller en trådløs ruter i ditt eget kontor…?
Hvordan måle stråling og elektrisk støy?
Hvordan sørge for bedre søvnkvalitet?

Kjære våkne medmennesker!
(El-overfølsomme, besøker og interesserte i elsymposium “det trådløse mennesket”, kunder og venner av BALDRON, interesserte i sunne hus og arbeidsplasser, og i det hele tatt)

Her kommer en spesiell anledning til å få en praktisk innføring i bruken av måleapparater for elektromagnetisk støy. Med det mener vi:
Elektriske felt fra husapparater og strømnettet, dessuten høyspentledninger
Magnetiske felt fra husapparater og spesielt trafo
Høyfrekvente mikrobølger fra mobilmaster, trådløs teknologi som WLAN router, DECT telefon, babycall, radar , digital TV og radio etc.
Det hele blir også satt i perspektiv med byggebiologien, nemlig kryssvirkniger med kjemiske substanser samt muggsopp- og bakterie-belastningen.
De to kveldene presenteres av byggebiologen Heiko Wenner fra Tyskland og Raphael Kleimann fra Den Ideelle Foreningen BALDRON, totalleverandør   på stråling og helse (måling, skjerming, terapi)
Kveldene er forøvrig “åpne moduler” i byggebiologi utdanningen, dvs studentene i første kullet er tilstede og tar dette som en innføring i modulen om måling av EMF. ( vannårer og jordstråling er IKKE tema denne helgen)

De to kveldene tar opp to ulike aspekter av temaet og kan derfor besøkes hver for seg

1.    Kveld I: Måling av mobilstråling (høyfrekvent stråling) , vekselvirkning med kjemiske stoffer og mikrober
Sted: Unity senter, Møllergate (ved youngstorget), Oslo
Tid: 9.12. 2010. Kl 18-21

2.    Kveld II: Elektriske og magnetiske felt (lavfrekvent) hjemme; jording; skitten strøm.
Sted: Steinerskolen I Ås, Haugerusveien 25 (ved E 18 mot Askjim, halvveis mellom Ski og Ås)

Tid: 10.12.2010, Kl 18-21

Entre kr 100 per kveld, studenter og pensjonister 1/2 pris.