15.09.2011: Tempelriddernes vanskelige arv

posted in: Nyheter | 0

Foredrag med Markus Osterrieder:

  • Torsdag 15. september kl. 19:30 i Antropos bokhandel, Josefines gt.12, Oslo
  • Entré: 100 kr (studenter og pensjonister: halv pris)

Mytos, makt og misbruk – fra korstogene til finanskrisen

 

Tempelridderne har kommet i et dårlig lys eter 22. 7. 2011. Deres gjenerobring av Det Hellige Land ble misbrukt som historisk forbilde for en ønsket fjerning av Islam fra Europa. Men ikke nok med det: Så ulike politiske aktører som George W. Bush for sin “krig mot terror”, Samuel Huntington med sin teori om “kulturenes sammenstøt”, og ikke minst frimurerlosjer harbenyttet seg av tempelridderordenes symboler. Med rette? – Hva har tempelridderne virkelig tenkt og gjort? Et dypere blikk på deres arv viser overraskende linjer til dages flerkulturelle samfunn, men også til de uløste problemene i verdensøkonomien.

Tempelriddernes arv i globaliseringens tidsalder

Av motiver kan nevnes:

  • Portugal og oppdagelsen av verden – sjøfarerskoler og kolonialismens arv
  • Skottlands høygradsfrimureri og dagens høyfinans: tempelriddernes arv i den moderne kapitalismen; de store amerikanske bankhusene og deres røtter i Skottland.
  • Arven fra korstogstiden og de ”nye korstogene”: en analyse av “krigen mot terror” med hensyn til Afghanistan, Irak, Syria etc.
  • Tempelmotivet i den anglo-amerikanske politiske tenkningen
  • Verdensøkonomien i dag: destabilisering av børsene?
  • En fenomenologisk metodikk i historisk forskning
  • Tempelriddernes vanskelige arv: uløste skjebneoppgaver i vestens spirituelle kultur

Dr. Markus Osterriederbor ved München og deler av året i Russland.

Studium av nyere og østeuropeisk historie, slavisk historie, samfunnsvitenskap og nasjonaløkonomi i München, Toulouse og Warszawa. Etter å ha vært ansatt i en årrekke ved Østeuropainstituttet, er han nå fri foredragsholder og skribent og underviser ved flere seminarer i Mellom-Europa, og også i Russland. I tillegg driver han en internett-nyhetstjeneste for en dypere analyse av nåtidens politiske hendelser. Han har et fortløpende forskningsoppdrag om Rudolf Steiners rolle i første verdenskrig.

Markus har utgitt: “Sonnenkreuz und Lebensbaum. Irland, der Schwarzmeer-Raum und die Christianisierung der europäischen Mitte.” (Stuttgart 1995). Noen av hans artikler (på ulike språk) kan leses på websiden hans: www.celtoslavica.de