Klima(ks) – Global krise som sjanse til en ny bevissthet ?

posted in: Nyheter | 0

Oslo 17. -19. September 2010

Moder Jord i skuddlinjen?

Klima(ks)

Global krise som sjanse til en ny bevissthet

Utgangspunktet til seminaret er det faktum at storskala-manipulasjon av jordas klima er blitt gjenstand til åpen debatt blant forskere og politikere.

FNs Klimapanel ber forskere vurdere klimamanipulering ved å

· framprovosere kunstige vulkanutbrudd

· kalking av havet

· gjøre skyene hvitere

· manipulere avlinger så de blir lysere *

 

Det uhyre ansvaret som menneskeheten ville påta seg ved å forandre økosystemer i stor skala, stiller helt nye spørsmål til etikk og evolusjonær bevissthet.

· Vet vi konsekvensene?

· Forstår vi hvordan Jorda fungerer?

· Hva er menneskets rolle i samspill med planeten?

Med dette seminaret vil vi se klimatrusselen i øyene – med et “makroskopisk” og selvreflekterende blikk på de store sammenhengene. Klare vi å unngå både fornektelse og panikk? Kan vi opprettholde en nøktern bedømmelse som er vår egen tankevirksomhet bevisst? Kan den klimakrisen til og med føre til et gjennombrudd for en ny bevissthet som kan være “bærekraftig” i globale krisetider så vel som i det daglig arbeidet med jorda?


* kilden: Aftenposten 9. jul 2011: Klimapanelet ber forskere vurdere klimamanipulering

http://mobil.aftenposten.no/article.htm?articleId=4157716

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jun/15/ipcc-geo-engineering-climate

Foredrag,debatt og helgseminar

Språk: Norsk, tysk – med oversettelse

Med:

Dr. Markus Osterrieder, Russland/Tyskland; Dr. Gunter Gebhard, Russland; Dr. Michael Hille, Tyskland/Norge;

Felles arrangement – mer info kommer snart…

Kontakt: post@baldron.com , tlf. +47 64 94 35 77