Nyheter april 2011

posted in: Nyheter | 0

Våren har vekstkraft – det har du også…

Ny utdanning i regi av Foreningen BALDRON starter i mai:

Miljømedisin

En modulbasert praksisutdanning i miljømedisin som omfatter tre områder; for det første en innføring og opplæring i å avdekke ytre, miljømessige helsefaktorer knyttet til hjem og arbeidsplass. Dernest innføring og opplæring i miljømedisin etter Dr. med Klinghardt (Seattle/USA), Dr. med Joachim Mutter (Konstanz/Tyskland) o.a  Som tredje modul står integreringen av disse i en individuelt tilpasset kontekst. Les mer…

Meld deg på eller ta kontakt for spørsmål til BALDRON,  på telefon 64 94 35 77


Nytt kull i byggebiologiutdanningen starter i juni