Nyheter i blomstenes tegn

posted in: Nyheter | 0

Kjære BALDRON- venn!

I det vårt nye arbeidsår har begynt, med skolestart og ny frisk, jobber vi med våre arrangementer og virksomheter utover høsten. Hvis noen av dere synes det er mye å få oversikt over, så har dere helt rett.  Men alt henger sammen, så fortvil ikke, bli kjent med en ting av gangen, så faller til slutt brikkene i puslespillet på plass. Vårt mål for 2011 er å beholde mangfoldet – men prøve å ordne det så det er lettere å overskue. I midten finnes et usynlig punkt. Det er der mennesket kommer til syne, essensen av det vi tror på; Det skapende mennesket som samhandler med naturen og  står i resonans og relasjon til verden omkring. Essensen av det vi driver med ligger ikke i de enkelte tingene og aktivitetene våre, men i dette usynlige midtpunktet av menneskelighet og mening.

Rosetog – La oss gjøre verden vakrere!

Dette føler vi er enda sterkere aktualisert etter 22. juli.  Aldri har behovet for lys og varme mellom menneskene på jorden vært tydeligere, sammen med ønsket om å gjøre verden vakrere. Vi forsøkte med et utspill om dette; Gå ut og finn et sted som trenger pleie og se om du kan gjøre det vakrere der. Plant en blomst! Tenk om rosetogene kunne manifestere seg i en impuls for en vakrere og mer kjærlighetsfylt verden!

“Nå spør mange fra hele verden oss. Er dere ikke litt naive? Tror dere at landet deres kan være trygt med all denne åpenheten? Men det er de som spør slik som er naive. Murer og tungt bevæpnede vakter betyr ikke nødvendigvis mer sikkerhet.”

Prableen Kaur i Aftenposten 21.08.2011

Gratis: Blomsteressenser for trauma og sorg

Kort tid etter hendelsene den 22.7. 2011 fikk vi en overraskende mail fra våre venner ved “Flower essence Society” og “FES flowers” . De tilbød gratis levering av blomstermedisin i ferdige blandinger til hjelp for de pårørende – basert på erfaringer med blomsteressenser i krig og katastrofeområder kunne dette være et utmerket hjelpemiddel for å fordøye sjokk og sorg (uten å presse det ned i det ubevisste og dermed risikere en kroppsliggjøring av symptomer).

Nå er altså hundrevis av flasker kommet og distrubueres fritt til de som måtte trenge det. Eneste betingelse er å fylle ut et tilbakemeldingsskjema. Spesielt terapeuter og psykoterapeuter er velkommen til å få “Post Trauma Stabilizer“, “Grief Relief” eller “Magento Self Healer” etc.  – ta kontakt med oss eller med Dr. med Audun Myskja ved Senter for livshjelp i Ski.

Les her om  bakgrunnen av denne hjelpeakjonen og noen tanker om betydningen av 22.7.2011

Blomsteressenser – nytt kurs i

desember

Denne høsten holder vi igjen kurs i blomsteressenser. Mistelteinessensene våre var utgangspunktet for etableringen av BALDRON, og fra dem kommer navnet: En sammenstilling av  navnet til lysguden Balder og det keltiske RON; en skål (vi finner ordet igjen i Cauldron). Da ble det BALDRON. Og det passer godt; essensene blir laget i en krystallskål med kildevann i sollys. BALDRON-essensene er en godt bevart hemmelighet for de fleste, men vi får stadig flere begeistrede tilbakemeldinger fra leger og terapeuter som bruker dem. Dermed tar vi oppfordringen på alvor og inviterer til et kurs første helgen i desember.

Med ønske om en fruktbar, varm og nærende høst og en stor takk til alle våre støttespillere!

Marianne & Raphael