Seminar: Klima(ks)

posted in: Nyheter | 0

 

Velkommen ti høstens store seminar om klima og mennesket.  Vanskelige tider trenger nye tanker!


Foredrag og debatt + Fordypningsseminar

“Geo-Engineering”* – Teknologien som forandrer været Tungmetaller, elektromagnetisme, radioaktivitet Varme? Nye energier? Gaia?

*  The modern concept of geo-engineering (or climate engineering) proposes to deliberately manipulate a planet’s climate, typically the Earth‘s, to counteract the effects of global warming from greenhouse gas emissions. (Wikipedia)


Info:

 

 • Foredrag og debatt: Fredag 16. September
 • Fordypningsseminar: Lørdag 17. – søndag 18. September (Foredragene kan besøkes enkeltvis)
 • Språk: Norsk, tysk – med oversettelse
 • Sted: Berle skole, Professor Dahls gt 30
 • Entré: Fordrag og debatt: 200 kr (studenter og pensjonister 50 %).
 • Entré: Fordypningsseminar: 900 kr. hele arrangement, 500 kr. per dag (studenter og pensjonister 50 %).

 

Med:

 • Dr. Markus Osterrieder, Russland/Tyskland
 • Michael Hille, Tyskland/Norge
 • Dr. Gunter Gebhard, Russland
 • Dr. Vilhelm Schjelderup, Norge

 

Et fellesarrangement organisert av:

Tema:

Utgangspunktet for seminaret er det faktum at storskala-manipulasjon av jordas klima er blitt gjenstand for åpen debatt blant forskere og politikere.

FNs Klimapanel ber forskere vurdere klimamanipulering ved

 • å framprovosere kunstige vulkanutbrudd
 • kalking av havet
 • å gjøre skyene hvitere
 • å manipulere avlinger så de blir lysere *

Det uhyrlige ansvaret som menneskeheten ville påta seg ved å forandre økosystemer i stor skala, stiller helt nye krav til etikk og evolusjonær bevissthet.

 • Vet vi konsekvensene?
 • Forstår vi hvordan Jorda fungerer?
 • Gjennomskuer vi menneskets rolle i samspill med planeten?

Med dette seminaret vil vi se klimatrusselen i øyene – med et helhetlig og selvreflekterende blikk på de store sammenhengene. Klarer vi å unngå både fornektelse og panikk – men opprettholde en nøktern bedømmelse som samtidig er bevisst effekten av våre egne tanker og holdninger? Vi håper at seminaret kan være en oppvekker for en ny debatt om samspillet mellom mennesket og jorda.


Bidragsytere:

 

 • Dr. Gunter Gebhard er doktor i geologi, pedagogisk pioner og foreleser bl.a. i lærer- og jordbruksutdanning, Forum 3 i Stuttgart og den årlige vaksinekonferansen i Tyskland. Gunter er en ettertraktet foredragsholder i goetheanistisk naturvitenskap, men like kompetent som praktiker i substansforskning, pedagogikk og astronomi. Han har gjennom mange år utviklet en fenomenologisk forståelse av substanser (se boken „Chemie verstehen – Die Bedeutung der Elemente in Substanz- und Lebensprozessen“, utgitt i 2005). Bor og arbeider i Kaukasus med prosjektet ”Skole uten klasserom” som han har startet og leder.
 • Michael Hille er neurobiolog og Heilpraktiker med spesialkunnskap i bl.a. antroposofisk medisin og regulasjonsdiagnostikk etter Dr. Klinghardt. Han er for tiden bosatt i Norge (Hamar området) for å bygge opp en nyskapende terapivirksomhet med forvandlingskrefter i naturmedisin og pedagogikk (“Varmehus”).
 • Dr. Markus Osterrieder bor ved München og deler av året i Russland. Studium av nyere og østeuropeisk historie, slavisk historie, samfunnsvitenskap og nasjonaløkonomi i München, Toulouse og Warszawa. Etter å ha vært ansatt i en årrekke ved Østeuropainstituttet, er han nå fri foredragsholder og skribent og underviser ved flere seminarer i Mellom-Europa, og også i Russland. I tillegg driver han en internett-nyhetstjeneste for en dypere analyse av nåtidens politiske hendelser. Han har et fortløpende forskningsoppdrag om Rudolf Steiners rolle i første verdenskrig. Markus har utgitt: “Sonnenkreuz und Lebensbaum. Irland, der Schwarzmeer-Raum und die Christianisierung der europäischen Mitte.” (Stuttgart 1995). Noen av hans artikler (på ulike språk) kan leses på websiden hans: www.celtoslavica.de
 • Vilhelm Schjelderup er lege og akupunktør og en av pionerene innen naturmedisin i Norge, en viktig brobygger mellom konvensjonell skolemedisin og alternativ medisin. Han har arbeidet innen psykiatrien, som distriktslege, iHelsedirektoratet, som overlege for fengselstjenesten i Oslo, i Blå Kors og ved et senter for helhetsterapi i Tønsberg. I tillegg driver han med forskning, foredrags- og forfattervirksomhet. Schjelderup utdannet seg til akupunktør ved Nordisk akupunkturskole 19731976 som en av de første legene i Norge. Han har siden deltatt på en rekke internasjonale kongresser iakupunktur og publisert flere faglige artikler i utlandet. Han har utgitt flere mye omtalte bøker om alternativ medisinsk behandling. Han har også vært faglig medarbeider i Nordisk Tidsskrift for Biologisk Medisin. Schjelderup er æresmedlem i British Medical Acupuncture Society og Norsk Forening for Helhets-medisin.

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Kontakt: e-mail: post@baldron.com

tlf: +47 64 94 35 77

Bakgrunn:

Presse:

Aftenposten 9. juni 2011: Klimapanelet ber forskere vurdere klimamanipulering:http://mobil.aftenposten.no/article.htm?articleId=4157716

http://en.wikipedia.org/wiki/Geoengineering

Forskning:

Grundig og engasjert vitenskapelig dokumentasjon fra ETC group med tittel “Geo-Piracy”: http://www.etcgroup.org/upload/publication/pdf_file/ETC_geopiracy_4web.pdf

Kampanje:

Hands Off Mother Earth! http://www.handsoffmotherearth.org/