posted in: Nyheter | 0

WATER 2012

Vannsymposiet 2012 ble en stor suksess; fire dager med fullt program og begeistrede tilbakemeldinger.

  • Dialogforum “Vannet i byen vår” på Litteraturhuset ble et inspirerende møte med et knippe ildsjeler. Vi lærte mye om hva som gjøres og kan gjøres for å skape en blågrønn by, hente elvene fram i dagen, lage takhager og regnbed for å ta unna overvann og avlaste avløpssystemet i byene. Samtidig fikk vi et varsku fra Trude Malthe Thomassen i vannbevegelsen med oppfordring om å være våken når det gjelder vannrettigheter og økonomiske interesser.
  • “Verden i en dråpe” – Selve symposiet ble en stor opplevelse! Fantastiske forskere fortalte om sin vannforskning, ispedd noen praktiske innlegg med stor bredde. Det ble biofysikk og polferder, regnprosjekter i ørkenen, preparatrøring og mat fra havet. Alle fikk sine high-lights og begeistringsøyeblikk. Hele symposiet ble filmet, og mye av det skal nok bli tilgjengelig, sammen med foredrag på hjemmesiden.
  • Festivalen “Dancing drops”  til slutt ble en fest; som en av tilhørerne skrev til oss i etterkant: “Jeg ville bare takke dere for en FANTASTISK bra konsert og seremoni igår!!! Jeg ble dypt rørt av flere av innslagene og det føltes som om jeg fikk en skikkelig energiladning! Jeg satt bokstavlig talt og vibrerte der jeg satt. Det føltes veldig viktig altsammen! Vi trenger dette engasjementet for våre natur ressurser og det var godt å komme sammen.
  • Og overraskelsesgjesten var Tooji – som ble overfalt av et helt pikekor som ville ha autograf. Han syntes det var morsomt at det kom et kor fra hans gamle skole (Rudolf Steinerskolen i Oslo) – og dessuten TaiJi med hans lærer Pamela Hiley fra Norsk TaiJi Senter. Programmet var en perlerad av nydelige, gripende, vakre øyeblikk – og preparatet vi rørte ble spredt ut på elvebakken etterpå.

Nå har vi allerede begynt planleggingen av neste års vannsymposium. Samme sted – nesten samme tid; da er påsken så tidlig at vi må skyve det til helgen før vanndagen. Neste år er det VERDENS VANNÅR! Og vi er ikke lenger i tvil om at vannet er viktig:

Som vår kjære medarrangør Pamela sa det til NRK morgennytt: “Mennesker er vann i bevegelse.” 99 % av molekylene i kroppen vår er vannmolekyler. Er det ikke da snart på tide å ta forskningen rundt vannets gåter på alvor?

Glimt fra symposiet

De modige forskerne som ikke gir seg, må ofte tåle sjikane, slik som den meget anerkjente og kompetente Walter Medinger. Han var tidligere rådgiver for den østerriske og den tjekkiske regjeringen i miljøspørsmål, før han dannet sitt eget institutt og begynte å publisere det som for noen er upopulær forskning. Denne typen forskning har vidtrekkende konsekvenser, de forklarer bl.a. hvorfor homeopati virker. Hemmeligheten ligger for eksempel i vannets magnetiske egenskaper. Det er ikke det enkelte vannmolekyl, men forholdet mellom millionene av molekyler i vannet som er viktig. Disse reagerer hypersensitivt på omgivelsens magnetiske egenskaper og frekvenser og ossilerer i felles rytme. De danner svært stabile strukturer og former, og det er dette som av mange kalles “vannets hukommelse”.

Og det er faktisk mulig å lage regn – med harmoniserende virkning ved naturvennlige midler. Gjennom en kombinasjon av Orgon-teknologi og Schaubergers metoder er nå store ørkenområder forvandlet til grønne belter. Den kunstige spenningen i atmosfæren som har ført til galopperende tørke, er i stor grad et resultat av etterkrigstidens atomprøvesprengninger. Denne spenningen må lades ut , og skydannelsen støttes med orgonteknologi. I store områder kommer nå regnet tilbake – og været stabiliseres ved hjelp av treplanting i de grønne, frodige områdene som tidligere var ørken. Men det trengs mennesker til å stelle trærne i 7-8 år, til de er store nok til at de kan opprettholde balansen i atmosfæren. Det har blitt grønt og frodig med små innsjøer der det tidligere var ørken – og været er stabilisert med naturlig regn og skydannelse! Målet er å danne et grønt belte tvers over hele det afrikanske kontinentet. De har arbeidet i Nigeria. Nå står Tunis for tur.