Nisser og dverger – norsk kultur? Natur som Du – opplevelse…

posted in: Nyheter | 0
Boka “Elementarvesenskolen” av Karsten Massei, som kommer ut på Antropos forlag nå i februar, viser personlige veier til naturens åndelige dimensjon. Den kan også leses som et innspill til dagens debatt om norsk kultur.

Kunne det tenkes at kulturministeren inkluderte ”nisser og dverger” og skogens troll som elementer av en folkekultur som er verdt å holde i live?

For turistene sørfra er saken grei: De har hørt huldra synge ved Flåmsbanen og kjøpt ironiserende trafikkskilt for trollfare til å feste på bilen – som et synlig uttrykk for den glødende  nordlys-romantikken hos mange mellomeuropeere.

Men skulle de spurt en ekte nordmann etter et ekte troll, så ville de nok møtt en stor reservasjon de fleste steder. Hvor dypt ligger naturåndens virkelighet i den norske folkesjela?

I de siste årene er verdenen av skjulte krefter og bevingede vesener kommet i medienes lys. Snåsamannens ”varme hender” kan man snakke om, prinsessens ”engleskole” kan man strides om…. derimot har så langt ingen trukket fram alver som en åndelig realitet i denne debatten.  Er det på tide å løfte på sløret til denne eventyrverden? På tide å utvide tilstedeværelsens indre rom (”mindfulness”) til også å romme naturens følelsesdimensjon? Kan det rommet som Arne Næss` dybdeøkologi har åpnet siden 70-tallet, befolkes med ”elementarvesener”? Har disse småfolka  gjennom hele opplysningstiden bare ventet på å bli gjenoppdaget og integrert i en ny helhet – slik som alle eventyr ender i et bryllup mellom det nye og det gamle, mellom pågangsmot og hengivenhet….?

Det kan bli en lang vei å gå før en slik helbredende syntese kan finne sted mellom den urbane høykulturen  og skogenes eventyrverden. Tingliggjørelsen er naturvitenskapens triumf og forbannelse; Kan vi bevege oss fra å betrakte naturen som et Det, til å møte den som et Du? Et du på linje med Martin Bubers dialogiske prinsipp.

Samtidig står kanskje nettopp alle de mange overleverte forestillingene – stivnet og kommersialisert i suvenir-industriens bilder og bøker –i veien for et ubefanget møte med naturens indre vev av livskraft og bevissthet?

Forfatterens medisin kommer fra hjertet – og er vokst fram i møte med Alpenes fjellnatur. Den heter Du-oppmerksomhet, en slags mIndfulness i åpen natur. ”Verden må igjen fortrylles”, sier Novalis. Bokas anliggende er at denne fortryllelsen kan skje på moderne, individuelle måter. Kanskje den dermed kan bli et stykke ekte, norsk kultur?

Vinterbro, Januar 2013

Marianne Kleimann Sevåg og Raphael Kleimann

Oversetterens forord til boka “Elementarvesenskolen” som utgis av Antropos Forlag, februar 2013. Herved inviteres du hjertelig til bokslipp!

 

 

8. februar er det bokslipp på boka til Karsten Massei om naturens åndelige vesener. Les mer

Lørdag 9. februar er det seminar om bier i BALDRON Senter i Fastingsgate 4. Les mer…