Konflikten i Ukraina som symptom

posted in: Forside, Nyheter | 0

Hundre år etter “Det 20. århundrets urkatastrofe”, har mange gitt kommentarer rundt årsakene til og konsekvensene av første verdenskrig og dens varige effekter på vår tid. Kan de rullende hendelsene i Ukraina betraktes som et rystende uttrykk for de ulegete sårene etter 1.verdenskrig og den lærdommen vi ikke tok inn over oss i konflikteskalering – eller, som noen foreslår: den bevisste og strategiske bruken av visse geopolitiske krefter?
I sine “Observasjoner av samtiden” (Zeitgeschichtliche Betrachtungen) i løpet av de fire årene av første verdenskrig, pekte Rudolf Steiner på en rekke bak-scene aktiviteter med sikte på å slippe løs den store krigen, eller i det minste bevirke at det ble tillatt som et verktøy i den geopolitiske “Great Game”. Markus Osterrieder, medredaktør av Steiners foredrag og forsker rundt deres historiske rammer, har trukket mange linjer av tanker fra 1914 til 2014.

Denne artikkelen ønsker å bidra til en dypere forståelse av Europas situasjon, med et dybdepolitisk blikk og Rudolf Steiners “historisk symptomatogogi” som instrument. Den ser på Ukraina konflikten som et symptom, i en undersøkende ånd, med spørsmål og i noen tilfeller i alvorlig tvil med hensyn til det bildet av virkeligheten vestlige media nesten unisont presenterer av borgerkrigen i Europas periferi.
“Bevissthetssjelen må stille spørsmål ved alt”, påpeker Rudolf Steiner[1]. Som våkne borgere av vår tid bør vi ha mot til å se på motstridende fenomener i dagens verden, selv om det betyr å se inn i en avgrunn av kynisme og skitne triks i tjeneste av geopolitisk dominans. I den intellektuelle tåke av dagens svært polariserte situasjon, bør vi ikke uten videre kjøpe de partiske mainstream-tolkningene og ikke bare strømme til de ferdige forklaringene som de motstridende sidene tilbyr. Mye heller bør vi holde spørsmålene – “såret” – åpent. Ved å bli i “uvitenhetens mørke”, kan vi utvikle kraft til å spørre og forstå det utenkelige fra et høyere åndelig perspektiv. Med andre ord: Vi kan ta første skritt fra en fakta-orientert bevissthetssjel til et empatisk, dypt vitende åndsselv.
2014 er to generasjoner (66 år) etter grunnleggelsen av NATO, det “åndelige grunnlaget for Vesten” (som en av grunnleggerne, lederen av det britiske Arbeiderpartiet, kalte det). Det er også 33 år etter at USA startet bevæpning av muslimske fundamentalister, Mujahedeen i Afghanistan, for dermed å “gi Sovjetunionen sin Vietnam-krig[2]“, som Zbigniew Brzezinski stolt kaller sin egen geniale oppfinnelse[3]. Den “Afghanske fellen[4]” (Brzezinski) holdt russerne opptatt i mange år, mens den kalde krigen gikk inn i en ny fase i våpenkappløpet med SS 20 – Pershing rakettene.
1914–1948–1981–2014: det går en signatur av strategiske hendelser mellom øst og vest gjennom hele århundret som setter scenen for de aktuelle hendelsene i Øst-Europa. Dette står i slående kontrast til den åpne og “merkuriale” kvaliteten i Ukraina som en geografisk og historisk enhet. Ukraina har alltid vært en sone for utveksling, hvor folk har beveget seg fritt gjennom områdene, mellom øst og vest (skyterne, de Tatar-mongolske folkeslag osv.), og mellom nord og sør (Varegerne, vikinger som grunnla første Novgorod / Mikkelgård og deretter Kiev[5], fødestedet til “Rus”[6], den russiske kulturen, halvveis mellom deres skandinaviske hjemland og det bysantinske keiserrike med Konstantinopel).
I senere århundrer er episenteret for det russiske imperiet flyttet nordøst til Moskva, steppene nord for Svartehavet ble en oase av frihet for mennesker på flukt fra sine respektive ledere i både øst (tsar- Russland) og Vest (det polsk-litauisk aristokratiet). Disse brorskapene av frie bønder, kosakkene, utgjør grunnleggelsesmyten om Ukraina: deres sosiale (og ikke først og fremst politiske) uavhengighet[7].

 

Ordet “Ukraina” betyr “på grensen”: Det er den naturlige sonen for utveksling mellom de enorme landområdene i Eurasia som forer kontinentet med livskrefter og samtidig kobler den russiske kulturen til inspirasjonskilder fra Vesten, spesielt de konkrete og vitenskapelige spørsmålene i bevissthetssjelen. I Rudolf Steiners øyne er denne toveisforbindelsen helt avgjørende for en sunn utvikling av menneskeheten.
Likevel, hva er det som skjer i dag? Dette brobyggerland har først sunket ned i korrupsjon og kaos og er nå i fare for å bli delt i biter. Nylig ble det foreslått av Ihor Kolomoyskyi[8], den israelsk-ukrainske oligarken av Dnepropetrovsk, og deretter akseptert i parlamentet, å gi 100 millioner € til bygging av den såkalte forsvarsveggen langs hele den 2000 km lange grensen mot Russland.
Hvordan kunne det skje? Er det bare et uhell, eller kan vi i Ukraina lese signaturen av en geopolitisk intelligens i “The Great Game” av økonomisk herredømme? Som nevnt tidligere: Vi bør holde tilbake våre dommer og avstå fra alt for tidlig å ta parti – verken med vestlige medier eller med “Russia Today”[9], med hver sine forutinntatte tolkninger. Likevel bør vi vite at vi står overfor noen svært tankevekkende fakta:
Vil vi noen gang få vite sikkert hva som skjedde bak kulissene i dagene i slutten av februar 2014? Det kan igjen være lurt å avstå fra alle slags spekulasjoner. Imidlertid kan det være fruktbart å spørre “Cui bono?”: dvs. hvem har tjent på hendelsene slik de har utfoldet seg? – Sikkert var det verken russisk eller europeisk økonomi[10]. Konflikter, sanksjoner og usikkerhet har gitt et alvorlig tilbakeslag for tysk, polsk og alle de mellom- og østeuropeiske økonomiene. Spesielt Tyskland, Europas industrielle motor, begynner allerede å knele.[11]
I den utviklingen som ledet opp til Majdan protestene, kan vi se et klart mønster: Landet har blitt systematisk drevet inn i korrupsjon og solgt ut av den folkevalgte presidenten Victor Janukovitsj[12]. Men hvordan kom han til makten? Hans seirende valgkamp mot Yulia Tymoshenko i 2010 ble designet av en av de mest suksessfulle amerikanske Spin Doctors, Paul Manafort, som – på samme tid! – ledet John McCains presidentkampanje. Hvordan kan det ha seg at valgkamprådgiveren til bl.a. George W. Bush, George H.W. Bush, Ronald Reagan, og Gerald Ford, arbeidet for en notorisk korrupt og inkompetent politiker i Øst-Europa, en ubetydelig kriminell[13]? Etter Manafors råd installerte Janukovitsj kort tid etter han vant valget et system av bestikkelser og delte landet inn i sfærer under ledelse av regionale oligarker (mange av dem med dobbelt pass, dvs. vestlig resp. Israelsk og ukrainsk statsborgerskap)[14].

 

Manafort syntes også å ha stor innflytelse på Yanukovych politiske handlinger. Han leverte de fabrikkerte påstandene som ville tjene som en unnskyldning for å sette Yulia Tymoshenko (den viktigste politiske motstander) i fengsel. (Disse e-postene ble oppdaget på Yanukovychs datamaskin da demonstrantene stormet presidentpalasset i februar 2014)[15].

 

Gjennom presidentperioden til Yanukovych og hans familieklan, ser vi Ukraina synke stadig dypere inn i korrupsjon og fattigdom. Med den økende fortvilelsen er landet gradvis klar for en radikal omstilling, som et eple som sakte modner før det faller ned til bakken. Og i februar 2014 virket dette eplet å være veldig modent for høsting.
Den “kritiske masse” av raseri og forbitrelse som var nødvendig for å styrte både presidenten og enhver overgangsregjering, ble nådd da drapene på Maidan satte massene i panikk og revolusjonær omveltning, en stemning av raseri og “ingenting-å-miste “som til slutt feide bort den nylig signerte EU-medierte traktaten for en fredelig maktovertakelse[16]. En pussig detalj: Det var akkurat den samme typen kuler som drepte demonstranter og politimenn – så man må spørre: hvem skjøt dem? Cui bono? Undersøkelsene ble stoppet av den nylig kårete (høyreekstreme) riksadvokaten …. – Et annet spørsmål: Hvem valgte lederne og ministerne i overgangsregjering? Per i dag har vi ikke tilstrekkelig bevis for noen konsistent fortelling av hendelsene – men vi må stille alvorlige spørsmål om gyldigheten av «fabel convenue», det konvensjonelle narrativ, slik det blir gjengitt i så å si alle vestlige medier.

 

Skulle vestlige medier virkelig ta for gitt all informasjon de har blitt foret med av den ukrainske pressebyrået? Vi må huske at Media Center på Maidan-torget og dets etterfølger i det nye Ukraina på ingen måte var et spontant uttrykk for grasrotbevegelsen, men profesjonelt organisert og finansiert av milliardæren George Soros, “den fremste valutaspekulant i verden “; mannen som på 90-tallet tok knekken på Bank of England og dermed nesten trakk Storbritannia inn i konkurs med sine børsspekulasjoner, mannen som deretter brukte disse pengene til å finansiere svært effektive politiske kampanjer for å få til “Orange Revolution” av 2004 i Ukraina og “Revolution of the Roses” i Georgia etc.

 

Noen interessante lekkasjer kaster et skarpt lys på de underliggende motstridende interessene:

1.

I en avlyttet telefonsamtale med EUs utenrikssjef Catherine Ashton[17], melder den estiske utenriksministeren hva folket i Majdan kvadrat sier: De dødelige kulene som drepte over 100 sivile og politimenn den 18. februar, ble ikke avfyrt av politiet, men kom fra “den andre siden”[18].
2.

I en lekket telefon til den amerikanske ambassadøren i Kiev, dikterer USAs assisterende utenriksminister Victoria Nuland hvilke politikere som bør installeres i det kommende overgangsregjering. Kort tid etter, er det akkurat disse navnene som utgjør overgangsregjeringen, med Yavzenok i sentrum – og ikke kandidater som Vitalij Klytsjko som europeerne møysommelig hadde bygd opp for forventet overtakelse etter Janukovitsj. Mrs. Nuland sier det rett ut: “Fuck EU!”[19]

I en hemmelighet innspilt privat samtale[20], klager den pro-vestlige polske utenriksministeren Sikorsky – gift med den kjente amerikanske nykonservative politiske forfatteren Anne Applebaum[21] – at europeerne igjen bare er en brikke i spillet av amerikanske interesser:
“Vi ga amerikanerne en blow job”[vulgære seksuelle tjenester], vi er som USAs “niggere» (polsk: murzynskosc)[22].
Cui bono? Vi kan spørre om dette er en gjentagelse av strategien brukt i Irak – Iran krigen da Reagan-administrasjonen pisket opp i konflikten og støttet begge sider samtidig – og dermed forlenget krigen i flere år og lot de to konkurrerende statenes oljevirksomhet blø. (Disse fakta kom frem i lyset senere under undersøkelsene av Iran-Contras-skandalen[23]). Man kan også trekke linjene videre til forhistorien til 1.verdenskrig, da ledende kretser i det britiske etablissementet førte Russland og det tyske riket inn i en krig mot hverandre slik at det hoved-geopolitiske (Russland) og hoved-teknologiske (Tyskland), konkurrentene til det anglosaxiske imperium ville bli satt ut av spill på samme tid[24].
Den russiske politiske analytikeren Sergei Glazev, sier det ganske rett ut:
«Dere europeere bør innse at Ukrainakonflikten først og fremst er en krig mot Europa”[25].
Hva nå med den russiske siden? Etter flere år med fred, velstand og involvering i vestlig fotball, fornøyelser og politikk, synes tiden av fredelig sameksistens å være avsluttet. Vestlige medier har plutselig satt et enormt fokus på de autoritære trekkene ved det russiske samfunnet. De av oss som ut ifra antroposofien ser store, fremtidige talenter i den russiske sjelen, befinner seg i et dilemma: Skal vi lukke øynene for gjenopplivingen av autoritære (kanskje mer tsaristiske enn bolsjevikiske) arven, med stadig økende kontroll over det offentlige liv?
De to pilarene i det russiske samfunnet: det militære og kirken, ser ut til å forene styrker for å bevare makten og kvele en mer kreativ utvikling som kunne bli inspirert i gjensidig utveksling med de europeiske bevissthetssjels- kulturene. Det å vende russisk økonomi bort fra de europeiske markedene har bidratt enda mer til fremveksten av en “Eurasisk” ideologi som plasserer Russland i opposisjon til vestlig “amoralsk” materialistisk liberalisme. Allerede før årtusenskiftet har Markus Osterrieder pekt på denne ugunstige utviklingen og hvordan den går hånd i hånd med den amerikanske neokonservative strategien for å skyve det ortodokse øst unna en europeisk kultur, definert i rent vestlig-liberalistiske vilkår[26].
Denne utviklingen har allerede kommet veldig langt, og nå ser den ut til å være selvgenererende. De ledende kreftene i både Vesten og i (i det minste deler av) den russiske administrasjonen ser ut til å være fornøyd med dette. Grensene som Samuel Huntington[27] trakk opp på 1990-tallet for den kalde krigen, blir implementert i et raskt tempo. På en slående måte synes George Orwells “1984” -visjon av en polarisert verden å bli virkelighet: “Atlantia” og “Eurasia” trenger hverandre som fiender i sin kontinuerlige krig, for å rettferdiggjøre sine respektive totalitære stater. Og husk: Atlantias “Big Brother” er sentrert i London! – I den virkelige verden, må den “onde” Putin ha vært den perfekte unnskyldning for å ta oppmerksomheten bort fra de stadig mer totalitære sidene av vesten: fra NSA overvåking, fra den britiske etterretningsenheten GCHQ – som spesialiserer seg på å spre falsk informasjon på Internett for å diskreditere undersøkende journalister[28] -. etc. Godt innpakket i høyteknologisk luksus og underholdning, denne tiltalende blandingen av underholdning og overvåkningsteknologi (“Google briller”, “applewatch”…) godtar vi inngrep i personlighetssfæren som for kun et par tiår siden ville ha framkalt illsinte protester[29].
“Russia Today” kan være et forfriskende alternativ og gjøre oss oppmerksomme på mange “blinde flekker” i vår vestlige oppfatning, men det har i løpet av de siste årene mer og mer blitt et instrument i en propagandakrig de siste årene[30]. Så trass i alt er vi kastet tilbake på oss selv, med ubehagelig tvil og usikkerhet, med andre ord: Velkommen til bevissthetssjelens tidsalder!
Stedet for forskning og frie tanker har blitt smalere og smalere de siste årene. Rudolf Steiners gåtefulle ord om at “fri tenkning vil bli forbudt i Vesten” på et tidspunkt i begynnelsen av det 21. århundre, kan få ganske konkret betydning, med en overvåkningsteknologi kombinert med krigssituasjoner, inkludert den såkalte “krigen mot terror”. Den en gang så godt etablert grensen av individuelle borgeres rettigheter i de vestlige konstitusjoner lekker mer og mer, på grunn av “uvanlige” tiltak for å forsvare våre åpne samfunn mot sine fundamentalistiske motstandere. Men hva blir igjen til å forsvare? Hvor mye substans av individualist-kulturen har vi råd til å ofre i en permanent tilstand av krig, der vi lar etterretningen fritt administrere alle våre høyteknologiske oppfinnelser, sammen med en deregulert global økonomi, utenfor enhver kontroll fra det sivile samfunnet? Det er der frihandelsavtalen kan spille en viktig rolle i dagens situasjon …
Spesielt killer-argumentet med de såkalte “konspirasjonsteoriene”, viser seg å være et slags intellektuelt universalverktøy for å stoppe selvstendig etterforskning og kritisk tenkning. Et strategidokument fra 1964 fra arkivene til CIA, viser at det er en underliggende strategisk plan om diskreditering i bruken av dette begrepet. Tilbake i den tida, i kjølvannet av de mange spørsmålene rundt drapet på John F. Kennedy, foreslo etterretnings-strateger å implementere begrepet “konspirasjonsteori” som et middel til å dempe de mange kritiske kommentarene til den offisielle Warren rapporten[31].
Den pågående krigen har mange ofre. Blant dem er uavhengig journalistikk. Og kanskje til en viss grad også den fremtidige utviklingen av den slaviske kulturen.
Hvis vi klarer å stå i våre tvil med verdighet, hvis vi dyrker spørsmålene som bevissthetssjelen skal bringe opp fra dypet av sin transformative kraft, kan vi ha en sjanse til å reversere denne fatale prosessen. Da kan vi gå tilbake og ta en titt på hva som skjer med Europa akkurat nå. Bare da kan vi ta bevisste beslutninger om fremtiden:

  • nsker vi virkelig å stenge Europa av fra de østlige slettene, det som i de gamle Rosenkors-kartene er avbildet som fordøyelsessystem og rotchakra til jomfrudronning Europea? Har vi virkelig et ønske om å omforme kroppen hennes i en slags plastisk-kirurgisk akt, først kutte av henne underkroppen, og deretter sy hodet sammen med det nordamerikanske kontinentet, holdt sammen av “verdien” av ubetinget frihandel[32]?

 

Europa2

En rosenkorsvisjon av Europas misjon (Nord er til høyre)[33]

Europa

Globalistens visjon av Euro-Amerika (publisert i 1990 i det ledende tidsskriftet “The Economist” – en blåkopi av den geopolitiske utviklingen i vår tid?)

 

Med henvisning til Steiners analyse av den første verdenskrig og dens store konsekvenser for utviklingen av den europeiske kultur ut fra sine egne åndelige røtter, kan man få øye på den tragiske gjentakelsen av lignende mønstre av geopolitisk intriger: En økonomisk-militær krigføring med den bevisste hensikt å bryte den uavhengige co-evolusjonen av Mellom- og Øst-Europa, som binder Europa enda sterkere inn i nettverket av transatlantiske økonomiske bånd.

Flagg

 

Det nye flagget til Euro-Amerika, henholdsvis Atlantia: Publisert i 1990, 24 år før den forsøkte transatlantisk frihandelsavtalen
En del av denne avtalen er utfasing av russiske gassrørledninger med amerikanske og ukrainske fossilt brensel ekstrahert med fracking teknologi. Den nåværende fordekte krigen hhv. en mulig åpen krig mellom NATO og Russland – tilsynelatende tilsiktet eller i det minste ikke aktivt hindret av visse uforsonlige krefter innenfor den transatlantiske unionen – kan vise seg å være en krig mot Europa som økonomisk konkurrent. På et enda dypere nivå kan det bli sett på som en krig mot Jorden selv. I kjemikaliene er forgifter bakken gjennom fracking – i Pennsylvania, i Sentral-Europa og snart i det sørlige Ukraina – kan vi lese signaturen til de inspirerende kreftene bak konflikt-opptrappingen de siste månedene. Helbredende bilder kan bli funnet og gjenopplivet ved å meditere den gjensidige inspirasjonen mellom bevissthetssjel og åndsselv.
I sine foredrag i Oslo i 1921[34], reflekterer Rudolf Steiner over verdenskonfliktene som førte til første verdenskrig som han forutså skulle føre til enda større katastrofer, om de ikke blir forstått og løst på dypeste åndelige nivå. Vestlig sivilisasjon med all sin økonomiske makt og teknologiske prakt har i det store og ikke oppnådd mer enn leveranser til et ytre skall. Med mindre fruktene av vestlig åndelighet (en dypere forståelse av den materielle verden og en kultur av frihet slik den særlig er initiert ved Rosenkors-strømningen) kan innløses fra glemsel og undertrykkelse, vil Vesten ikke ha noe som kan matche de åndelige skattene i Østen. De stigende kreftene Kina og India, men også det asiatiske elementet i russisk kultur[35], må møte sitt åndelige motstykke i en kulturell dialog med Vesten for å kunne utvikle seg videre. Hvis ikke vil de indre polaritetene forblir uløst og vil ifølge Steiner til slutt utløse en enorm global krig. Med andre ord: “sivilisasjonenes sammenstøt» (“clash of civilizations” -Huntington) ville bli en selvoppfyllende profeti.

Det siste ordet er ikke sagt. Et klart blikk, mot og meditativ bevissthet kan gjøre mirakler i mørke tider.
La meg foreslå en helbredende meditasjon som er basert på Rosenkors imaginasjonen av Europa som et fremtidig Sophia-kontinentet, og oppfattelser som jeg deler med moderne geomantiske forskning. – Se på skildringen av “Europea”, kvinnen som bærer det største potensialet av dette kontinentet av intellekt og mangfold av kulturer. Se og føl chakraene som er delvis synlige på kroppen hennes:

  • Kronen peker ut i Atlanterhavet på “A Curuna”(!) på den spanske vestkysten;
  • Det tredje øyet og halschakraet er plassert innenfor gral-landskapet i sørvest, med Pyreneene som halsen, stedet der katarrene pleide en esoteriske kristendom trass i tilintetgjørende korstog fra den romerske kirken;
  • Du kan observere hvordan strømmen fra Gralen, og med den Christian Rosenkreutz, går videre til hjertechakraets område ved innsjøen Constance (Bodensee), hvor irske munker og vannet i elva Rhinen har beredt grunnen for et spesielt eterisk felt mellom dagens Tyskland, Østerrike og et uavhengig Sveits.
  • Solar plexus er særlig markert i det bøhmiske lavlandet rundt Praha, Europas Alkymist-sentrum.Utvid nå energistrømmen til Europeas underkropp:
  • til hennes følsomme underliv / harachakraet i det som pleide å være et multi-etnisk Midt-Øst-Europa hvor slavisk, germansk og jødisk kultur og mange forskjellige folkeslag ga det beste av sin arv til den boblende, blomstrende bondekulturen mellom Karpatene, Svartehavet og Østersjøen. Det har i stor grad falt som offer for belastningen av århundre med krig og etnisk rensing. Likevel, ikke glem at denne kulturen kan være et første skritt til helbredelse av såret, dvs. å er-indre Europeas tapte kroppsdeler i deres sanne form.
  • Se til slutt hvordan Donau flyter ut i Svartehavet: Hvordan den bærer med seg essensen av Europas hjerte i en kraftig linje fra vest til øst, og tilbyr alt i en åpen gest – deltaet til Donau. La denne strømmen få fortsette å flyte naturlig, og du vil kjenne hvordan Europeas rotchakra egentlig henter energi mye lenger øst og puster inn Kaukasus og Uralfjellene og de ​​eteriske kildene til de store sibirske slettene.

Du kan også legge merke til at mens Europeas høyre arm holder klenodiet av Sicilia – de mest dyrebare Persefone mysteriene fra fortiden, formørket av Klingsors motmakt -, strekker hennes venstre arm seg ikke lenger nord enn til Nordsjøen. Bildet viser bare utkanten av den skandinaviske halvøya. I dag kan vår fantasi fylle ut hva det historiske bildet lar uuttalt: Europeas hjerte-arm holder en baby, en spire til en fremtidig, individualistisk kultur. De nordiske folk – hvis forfedre en gang grunnla Kiev og Novgorod, i en bevegelse tilbake mot Svartehavsregionen hvor de skandinaviske bosetterne har sin opprinnelse – er i dyp resonans med russisk og ukrainsk kultur; en strøm av lys-eter strekker seg gjennom de boreale skoger og tundraen og over Østersjøen, som forbinder Skandinavia med sine finsk-ugriske og slaviske søsken i øst.
Men vil skandinavene være individualister nok til å stå opp for sin egen identitet? Forvent ikke for mye fra politikerne, selv ikke når de er tidligere steinerelever: Paradoksalt nok, den nordmannen som nettopp har blitt leder for NATO, den Transatlantiske Militære Union, er dypt involvert i Anglo-amerikansk geopolitikk. Og likevel: Folkesjeler kan ha sine egne måter å inspirere folk på – jo mer vi blir fri for fordommer, jo bedre kan vi lytte til deres stemmer; stemmer som i disse årene alltid ønsker å være i harmoni med tidens rettmessige ånd.
La meg føye en Mikaelsk dimensjon til det esoteriske kartet over vårt kontinent:

  • Fra Nordpolen går en strøm av mot og lys langs de norske fjellkjedene og dypt inn i hjertet av Europa. Mikael holder Europea-Sophia. Hun er fremdeles såret, fortidens ødeleggelse og kaos har begravd hennes lysfylte ansikt. Hennes tid er ikke kommet. Likevel er vi nødt til å hindre at motstandskrefter ødelegger fremtiden hennes.
  • Vi kan fornemme “tilstedeværelsen av hennes fremtid” i de åndelige kimene i det russiske språket og alle aspekter av øst-europeisk kultur. Likevel må vi huske: Veien til Sophia går gjennom Kristus, som Rudolf Steiner sier. Mikael, Kristus budbringer, inspirerer oss til å opprettholde det sanne bildet av Europea-Sophia, hvis fremtid bor i rommet og språket i den russisk-slaviske kulturen. Mikael, Kristus-ansikt og tidsånd i vår tid, vekker oss til å tenke fritt, han gir oss mot til å møte kollektiv narkolepsi og den særegne blandingen av frykt, hat og apati som dagens media lar flomme over oss.

 

Mikaelsk inspirasjon på et politisk nivå, er en verdenskultur fra bunnen og opp – uten det militære og økonomiske presset fra “den ene gjenværende Supermakten”[36] eller noen andre globale aktører.

Mikaelsinspirasjon på et personlig nivå er en metamorfose av jern, fra sverdet til den milde gesten av å antyde løsninger, fritt å gi råd.

Fra Rudolf Steiners siste offentlige tale, rett før Mikkelsmess for 90 år siden:
“Dere, ånds-erkjennelsens elever,

Ta Mikaels visdomsfylte vink,

Oppta virksomt verdensviljens kjærlighetsord

I sjelens høye mål.”

 

“Ihr, Der Geist-Erkenntnis Schüler,

Nehmet Michaels weises Winken,

Nehmt des Welten-Willens Liebe-Wort

In der Seelen Höhenziele wirksam auf.”
La oss ha det i bakhodet når vi føler seg overveldet av Ahrimans perfekte maskineri: Vårt mikaelske våpen er ikke lenger sverdet ….

Raphael Kleimann,

September 2014

Raphael Kleimann, pedagog, språkformer, enhetsterapeut, kursholder; har vært med å starte BALDRON, en ideell forening i antroposofisk ånd, samt klinikk og butikk i Oslo (www.baldron.no). Sammen med kona Marianne Sevåg har han også grunnlagt Jordsamvirket Norge-Ukraina med Svartjordfondet (www.freearth.org) som et verktøy for å støtte biodynamiske prosjekter i Ukraina og kulturutveksling mellom øst og vest.

 

En fullstendig versjon av artikkelen med mange flere kilder til hendelsene kan leses på www.baldron.org

 

 

Godt undersøkt uavhengig informasjon på internett:

 

www.celtoslavica.de

 

www.globalresearch.org

 

www.voltairenet.org – features a.o. the 10 unanswered questions concerning the shooting down of the Malaysian aircraft: www.voltairenet.org/article184820.html, 22.7.2014

Various interviews and comments of Peter Scholl-Latour, the grand old man of German (foreign) journalism, who died just recently.

The statements of the former German chancellors Helmut Schmidt, Helmut Kohl and Gerhard Schröder, who all warn against the devastating effects of the current NATO strategies on peace and prosperity in Europe. (to be found various places in print and on the internet).

Not to forget the first hand accounts from the Euro-Majdan. Only very few have appeared in the newspapers. It is heartwarming to read about the courage, the engagement and hopes of the anti-corruption activists – no matter how their courageous efforts have been instrumentalised by external geopolitical interests. See the book Euromaidan, edited by Jury Andruchowyc, Berlin 2014.

An interesting discussion about this topic is going on in the German anthroposophical monthly “Die Drei”: J. von Königslöw shares his imagination of the “birth of a new people between east and west” – suppressed by Russian and corrupted by Western politics. (Die Drei, 9/2014). In the same magazine, Gerd Weidenhausen gives a clear overview of Western media manipulation and backstage economic activities. (Die Drei, 4 and 7/2014)

Interesting first hand film reports from a Canadian team: Vice-news: www.vice.com. Very critical to the Russian side, but based on first hand coverage are the films of Simon Ostrovsky: http://www.vice.com/de/tag/Simon+Ostrovsky

 

Deep politic research by the Canadian professor and poet Peter Dale Scott http://www.peterdalescott.net/ and http://whowhatwhy.com/

 

 

Altid oppdatert om EU og BRICS fra et europeisk perspektiv: Forskningsinstituttet for økonomiske og politiske fremtidsutviklinger LEAP (Global Europe Anticipation Bulletin) http://www.leap2020.eu/
På tysk: www.nachdenkseiten.de (for det meste drevet av journalister og eks-politikere fra de viktigste partiene som ikke følger den anti-russisk bølgen eller de siste årenes EU politikk)

www.heise.de

 

Interessante førstehåndsrapporter fra et kanadisk film-team: Vice-nyheter: www.vice.com

Svært kritisk til russisk side, men basert på førstehånds dekning er filmer av Simon Ostrovsky: http://www.vice.com/de/tag/Simon+Ostrovsky
Dybdepolitisk forskning av den kanadiske poet og professor, Peter Dale Scotthttp://www.peterdalescott.net/ og http://whowhatwhy.com/

 

[1] See bl.a. Rudolf Steiner GA 185: Historisk Symptomatologi

[2] ”The signals announcing the impending union of Western Europe were as mixed as the transatlantic weather on New Year’s Day of 1948. A fierce winter storm almost shut down New York, while London was enjoying springlike temperatures. The year 1947 had ended with the expectation that the “spiritual federation of the West” would materialize early in the new year.”

From: Lawrence S. Kaplan: NATO 1948: The Birth of the Transatlantic Alliance’

 

[3] I følge et intervju I 1998 med Zbigniew Brzezinski, fremprovoserte CIA’s intervensjon i Afghanistan Sovjets invasjon i 1979. Carter administrasjonens beslutning i 1979 om å intervenere og destabilisere Afghanistan er den grunnleggende årsaken til Afghanistans ødeleggelse som nasjon. Se: Intervju med Zbigniew Brzezinski, President Jimmy Carters sikkerhetsrådgiver.

Intervju i ”Le Nouvel Observateur”, Paris, 15.-21. Januar 1998
Postet i globalresearch.ca 15 Oktober 2001.

Utdrag:

”That secret operation was an excellent idea. It had the effect of drawing the Russians into the Afghan trap and you want me to regret it? The day that the Soviets officially crossed the border, I wrote to President Carter. We now have the opportunity of giving to the USSR its Vietnam war. Indeed, for almost 10 years, Moscow had to carry on a war unsupportable by the government, a conflict that brought about the demoralization and finally the breakup of the Soviet empire.

Q: And neither do you regret having supported the Islamic fundamentalism, having given arms and advice to future terrorists?

B: What is most important to the history of the world? The Taliban or the collapse of the Soviet empire? Some stirred-up Moslems or the liberation of Central Europe and the end of the cold war?”

[uthevet av forfatteren, RK]

 

[4] Se fotnote 2

[5] Begge byene var dedikert til det feminine aspektet av kristen lære, likevel var Mikkelgård (Michael-by) den mer utadrettede, maskuline, kosmopolitiske av de to, mens Kiev utviklet seg rundt imaginasjonen av Sophia med sitt veldige, underjordiske kloster og mysteriene som omfatter initieringen av Olav Haraldsson, som førte til at han ble St. Olav på sin vei fra Kiev til Norge.

 

[6] http://en.wikipedia.org/wiki/Kievan_Rus%27

 

[7] [7] http://en.wikipedia.org/wiki/Left-wing_uprisings_against_the_Bolsheviks

Interessant nok er dette fortsatt en inspirasjonskilde for separatistene i den sørøstre del av Ukraina som kjemper mot den sentrale ukrainske myndighet, men som med sin anarkistiske oppførsel er like “farlige” for det russiske regime.

 

[8] http://en.wikipedia.org/wiki/Ihor_Kolomoyskyi

http://www.viralglobalnews.com/world/ukraine-2000-kilmeters-fear-isolation/9987/

 

[9] http://rt.com/

 

[10] Det samme er tilfelle for de mange uløste spørsmålene rundt det nedskutte Malayiske flyet. Interessant nok fant det sted en liknende hendelse i 2001, da ukrainsk militær ved et uhell skjøt ned et fly på vei fra Tel Aviv til Sibir med over 100 passasjerer under en militærøvelse. I den anledning kunne missilbanen rekonstrueres til minste detalj. Hvorfor er ikke det mulig i dag, med US-satelitter rett over ulykkesstedet?

 

[11] Sanksjonene virker defacto nedslående på den tyske økonomien.

[12] Vi blir minnet om Goldman Sachs råd til den greske regjering som “lærte” dem systematisk bedrageri / “kreativ bokføring” og sanseløs sløsing i starten av den store Euro-krisen. Sammenlign http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/what-price-the-new-democracy-goldman-sachs-conquers-europe-6264091.html

http://www.bloomberg.com/news/2012-03-06/goldman-secret-greece-loan-shows-two-sinners-as-client-unravels.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs#Involvement_in_the_European_sovereign_debt_crisis

 

[13] http://www.americanthinker.com/2014/02/the_republican_insider_on_the_wrong_side_in_ukraine.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Yanukovych

 

[14] Mer om dette temaet:

The International Republican Institute (IRI) er en non-profit organisasjon som ble grunnlagt i 1983 etter at USAs president Ronald Reagans i sin tale for det britiske parlamentet i Westminster i 1982, foreslo en bred målsetting med bidragsland for bygge infrastrukturen i demokratiet. Westminstertalen førte til at Kongressen i 1983 etablerte National Endowment for Democracy.

IRI har vært ledet av senator John McCain siden januar 1993

Legat er en mekanisme for å kanalisere Kongressens midler til IRI og tre andre institutter: National Democratic Institute for International Affairs, American Center for International Labor Solidarity, og Center for International Private Enterprise. Disse organisasjonene gir teknisk assistanse til politiske organer over hele verden.
Det meste av IRIs finansiering kommer fra US Agency for International Development (USAID), US State Department, og National Endowment for Democracy. Først var IRI fokusert på demokratiske institusjoner og prosesser i Latin-Amerika, men har utvidet sitt fokus på verdensbasis siden slutten av den kalde krigen. IRI har gjennomført programmer i mer enn 100 land og er for tiden aktiv i 70 land.

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Republican_Institute

 

-Mens Republikanske John McCain har kuttet båndene med to kampanjerådgivere som drev lobbyvirksomhet for militærjuntaen i Burma, eksisterer fortsatt forbindelser mellom hans medarbeidere og undertrykkende utenlandske regimer strekker seg mer enn et tiår tilbake.

Charlie Black, hvis lobbyvirksomhet representerte menneskerettighetsmisbrukere på Filippinene og i Nigeria, fortsetter å tjene McCain som seniorrådgiver. Rick Davis, McCains kampanjeleder, og Paul Manafort, en republikansk strateg, er medeiere i Davis Manafort Inc., et PR-firma som, ifølge The Wall Street Journal, jobbet for et ukrainsk politisk parti støttet av den russiske lederen Vladimir Putin.

The Center for Public Integrity sin 1992-rapport, “The torturister ‘Lobby,” avslører at Black og Manafort har en lang historie av lobbyvirksomhet på vegne av utenlandske regjeringer, harr tatt inn store honorarer på millioner av dollar fra torturister, menneskerettighetsmisbrukere og tyranner de kalte klienter. I 1991 og 1992 alene, samlet firmaet Black, Manafort, Stone and Kelly Public Affairs Co inn mer enn $ 3 millioner for å representere Nigeria, Kenya, Filippinene, og Angolas UNITA opprørsgruppe, ledet av Jonas Savimbi, som angivelig torturerte og myrdet sine fiender.

http://www.publicintegrity.org/2008/05/14/3106/mccains-friends

-Paul Manafort samlet et dyktig team av politiske operatører i Ukraina og satte et mål om å øke populariteten til Yanukovich pro-russiske parti av regioner som Akhmetov finansierte. Det var en svært lukrativ avtale for Davis Manafort- og vellykket (ifølge den ukrainske journalisten Mustafa Nayem, betalt Akhmetov Manafort over $ 3 millioner). Yanukovich sitt vanærede parti vant en rungende seier i valget i mars 2006 – og Akhmetov kom tilbake som den øverste av de ukrainske oligarkene. Delvis takket være arbeidet til Davis Manafort, ble oransje revolusjonen i hovedsak ugjort, og satte Putin tilbake i sjakkspillet over Ukrainas fremtid.

Offisielt var McCain og hans kampanjesjefs lobby-firma på motsatte sider. I 2005 hadde McCain nominert Orange revolusjonshelten Jusjtsjenko til Nobels fredspris, og den våren hedret han Jusjtsjenko i hovedkvarteret til det internasjonale republikanske institutt, hvis styre McCain har ledet siden 1993. Men bak kulissene ble tidligere leder av IRI Moskva-kontor, Philip Griffin, rekruttert av Manafort til å jobbe med Yanukovich kampanje mot Jusjtsjenko. Davis Manafort arbeid ble ansett som så skadelig for amerikanske interesser at National Security Council offisielt innklaget McCains kontor, ifølge New York Times. McCain-kampanjen benekter å ha mottatt NSC klage.
http://exiledonline.com/kremlin-whores-how-mccain-staff-sold-countries-to-putin/

 

I slutten av 2005, rekrutterte Manafort Philip Griffin til å rydde opp i bildet av Viktor Janukovitsj og partiet av regioner i forkant av den parlamentariske kampanjen i 2006. … Ifølge International Republican Institute i Washington, DC, jobbet Griffin for dem som programansvarlig i Moskva fra 1995-1996, og etter det i Haiti for en uspesifisert periode. …

Ifølge rapporter fra det tyske magasinet Der Spiegel og ukrainske medier, la den unnvikende Griffin beslag på et kontor i første etasje på Sofiyivska gaten 4, uten tegn på døra, uten ringeklokke og uten sikkerhetsvakt.
Griffin fortsetter som en bak-kulissene operatør som handler, men aldri viser seg i overskrifter. Kontaktet av Kyiv Post, nektet Griffin å gi detaljer om sin sysselsettingshistorie.

http://www.kyivpost.com/content/ukraine/most-influential-expats-philip-griffin-85465.html

Og enda en link, til aktuelle hendelser i Syria:

– I mai 2013 nærmet Senator John McCain seg illegalt Idleb i Syria via Tyrkia for å møte ledere av “væpnet motstand”. Hans reise ble ikke offentliggjort før han kom tilbake til Washington. … I fotografier utgitt på den tiden, kan man merke seg tilstedeværelse av Mohammad Nour, en talsmann for Nord-Storm Brigade (av Al-Nosra Front, det vil si, al-Qaida i Syria), som kidnappet og holdt 11 libanesiske sjiamuslimske pilegrimer i Azaz. [8] På spørsmål om hans nærhet til al-Qaida-kidnappere, hevdet senatoren ikke å kjenne Mohammad Nour som skulle ha invitert seg selv inn i dette bildet.

Saken skapte kraftige reaksjoner, og familiene til de bortførte pilegrimene klaget senator McCain inn for det libanesiske rettsvesenet for medvirkning til kidnapping. Det endte med en avtale hvor pilegrimene ble løslatt.

La oss anta at senator McCain hadde fortalt sannheten, og at han ble misbrukt av Mohammad Nour. Målet med hans ulovlig tur til Syria var å møte Chiefs of Staff of the Free Syrian Army. Ifølge ham, ble organisasjonen komponert “utelukkende av syrere” som kjemper for “sin frihet” mot “Alouite diktatur” (sic). Turarrangørene publiserte dette fotografiet som attest på møtet.

Hvis vi kan se brigadegeneral Idriss Salem, leder av Free Syrian Army, kan vi også se Ibrahim al-Badri (i forgrunnen til venstre) som senatoren snakker med. Tilbake fra overraskelsesturen, hevdet John McCain at alle de ansvarlige for Free Syrian Army var “moderate som kan være klarert” (sic).

Men siden 4. oktober 2011 var Ibrahim al-Badri (også kjent som Abu Du’a) på listen over de fem av USA mest ettersøkte terrorister, og en premie på opptil $ 10 millioner ble tilbudt til alle som ville bistå i å fange dem. [9] Neste dag, 5. oktober 2011, ble Ibrahim al-Badri inkludert i listen av sanksjonskomiteen i FN som et medlem av Al Qaida. [10]

I tillegg, en måned før han mottar Senator McCain, dannet Ibrahim al-Badri, kjent under sitt nom de guerre som Abu Bakr al-Baghdadi, den islamske staten i Irak og Levanten (ÉIIL) – mens han hele tiden fortsatt tilhører den veldig “moderate” Free Syrian Army.

http://www.voltairenet.org/article185085.html

 

[15]

[16] http://en.wikipedia.org/wiki/Euromaidan

 

[17] http://www.theguardian.com/world/2014/mar/05/ukraine-bugged-call-catherine-ashton-urmas-paet

 

[18] http://www.presstv.ir/detail/2014/03/07/353636/maidan-coalition-hired-kiev-snipers/ – denne linken er interessant nok ikke lenger aktiv ….

Russia Today har den fortsatt – av åpenbare grunner… : http://rt.com/news/ashton-maidan-snipers-estonia-946/

[19] http://www.bbc.com/news/world-europe-26079957

http://www.youtube.com/watch?v=CL_GShyGv3o

http://www.theguardian.com/world/2014/feb/07/angela-merkel-victoria-nuland-eu-unacceptable

http://www.globalresearch.ca/us-eu-clash-on-how-to-install-a-puppet-regime-in-ukraine-victoria-nuland/5367794

http://www.globalresearch.ca/us-eu-clash-on-how-to-install-a-puppet-regime-in-ukraine-victoria-nuland/5367794

[20] Private samtaler mellom polske top-politikere i en kafe i Warszawa ble systematisk tatt opp og blir nå publisert I en ledende polsk avis. Reaksjonene er delt: Folket er sjokkert over politikernes kynisme og over hvor sterkt de manipulerer tilsynelatende “demokratiske 2prosesser – politikerne er rasende over lekkasjene.

Utenriksministeren har allerede fratrådt sin stilling.

http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/europe/poland/140625/poland-radoslaw-sikorski-tape-recording-scandal-us-russia-ukraine

http://www.youtube.com/watch?v=UcRlBzz6rhQ

 

[21]

[22] http://readersupportednews.org/news-section2/318-66/24381-focus-polish-minister-we-gave-us-blow-job

[23] http://iranprimer.usip.org/resource/reagan-administration

[24] Se uttalelsen som tidligere statsminister Balfour (den samme Balfour som i 1917 lovde en jødisk stat i Palestina i hans berømte brev (Balfour deklarasjonen) til Lord Rothschild i 1917) gir til USAs ambassadør syv år før utbruddet av 1.verdenskrig. Nøye omtalt i Markus Osterrieder: Welt im Umbruch. Nationalitätenfrage, Ordnungspläne und Rudolf Steiners Haltung im Ersten Weltkrieg. Stuttgart 2014, s. 727:

I: Allan Nevins: Henry White. Thirty Years of American Diplomacy. New York 1930, S. 257f.

Balfour (somewhat lightly): We are probably fools not to find a reason for declaring war on Germany before she builds too many ships and takes away our trade. – White: You are a very high­minded man in private life. How can you possibly contemplate anything so politically immoral as provoking a war against a harmless nation which has as good a right to a navy as you have? If you wish to compete with German trade, work harder. – Balfour: This would mean lowering our standard of living. Perhaps it would be simpler for us to have a war. – White: I am shocked that you of all men should enunciate such principles. – Balfour (again lightly): Is it a question of right and wrong? Maybe it is just a question of keeping our supremacy. 

See also: http://archive.org/stream/gettingusintowar00sargrich/gettingusintowar00sargrich_djvu.txt

Til og med i forhold til andre verdenskrigen, lignende tanker ble løftet:

US vise utenriksminiister Sumner Welles ga følgende vurdering i hans bok fra 1944 book The Time for Decision (Harper & Brothers, 1944), i overraskende uforkledde ord:

«In diesen Vorkriegsjahren waren die Finanz- und Handelskreise der westlichen Demokratien einschließlich der Vereinigten Staaten absolut davon überzeugt, daß ein Krieg zwischen Hitlerdeutschland und der Sowjetunion nur ihren eigenen Interessen dienen würde. Sie glaubten, daß Rußland bestimmt besiegt und damit der Kommunismus vernich- tet werden würde. Deutschland aber würde dann so geschwächt sein, daß es auf viele Jahre hinaus die übrige Welt nicht mehr ernsthaft werde bedrohen können.»

http://en.wikipedia.org/wiki/Sumner_Welles

see also: http://www.foreignaffairs.com/articles/109028/sumner-welles/the-time-for-decision

[25] http://www.youtube.com/watch?v=cikvqdMRTTA

 

[26] http://www.celtoslavica.de/bibliothek/pdf/Osterrieder_2000_East-West-Relations%20at%20the%20Turn%20of%20the%20Century.pdf

[27] http://en.wikipedia.org/wiki/Clash_of_Civilizations

 

[28] http://www.globalresearch.ca/spy-agency-engaged-in-internet-false-flag-attacks/5367590

 

[29] Denne gjennomtrengningen er bade et aspekt av vår kultur og et bio-fysikalsk faktum: nivåene av stråling er skyhøye, med stadig større masse av data som transporteres med 3G, 4G,WLAN etc.

[30]Spesielt etter at dens høyt profilerte sjef trakk seg I 2013.

[31] http://www.maryferrell.org/mffweb/archive/viewer/showDoc.do?absPageId=567348

on the subject: www.globalresearch.ca/jfk-assassination-marked-the-end-of-the-american-republic/5346419 , interview with the investigative journalist Matthias Bröckers http://www.westendverlag.de/buecher-themen/programm/mathias-broeckers-jfk.html#.UgNwxG0dn4Y

http://22november1963.org.uk/cia-warren-report-critics

http://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Commission

 

[32] gjennom den planlagde TTIP avtalen mellom USA og EU: https://www.campact.de/ttip/appell/english-version/

http://www.lmd.no/?p=14833

http://www.attac.no/2014/04/04/pressemelding-stopp-frihandelsavtalen-mellom-eu-og-usa-ttip/

 

 

[33] Heinrich Buenting: Itinerarium Sacrae Scripturae. To jest: Putowánj Swatych…
Praha 1592. Knihovna Národního musea 29B8 se: http://www.celtoslavica.de/europa/virgo.html

[34] Kristiania (Oslo), 24. November 1921, GA 209 (sitter etter „Welt im Umbruch“ S. 1636f.)

«Ruhe auf der Erde wird nicht sein, bevor eine gewisse Harmonisierung der großen okzidentalen und orientalen Angelegenheiten sich wird ab- gespielt haben. Aber es gibt heute noch keine Einsicht dahingehend, daß sich diese Harmonisierung abspielen muß zunächst auf geistigem Gebiete. Man möge sich noch so sehr unterhalten über Abrüstungsfra- gen und ähnliche luxuriöse Angelegenheiten gegenüber der heutigen schweren Zeit, das werden luxuriöse Angelegenheiten, schöne Unter- haltungen zunächst bleiben, so lange nicht innerhalb der westlichen Welt gefunden wird jene Spiritualität, welche enthalten ist, nur nicht gesucht wird in unserer ganzen Kulturentwickelung seit der Mitte des 15. Jahrhunderts. […]

Solange die Europäer und Amerikaner mit den Asiaten sich nur um wirtschaftliche Interessen unterhalten, so lange wird niemals Ver- trauen unter den Asiaten Platz greifen, und man wird sich lange über Abrüstungsfragen und wie schön es wäre, wenn keine Kriege geführt würden, unterhalten können. Der große Krieg wird geführt werden zwischen Asien und dem Westen trotz aller Abrüstungskonferenzen, wenn nicht eines eintritt, wenn nicht die Asiaten vom Westen her- kommend etwas sehen, was Geist des Westens ist, der ihnen deshalb leuchten kann und zu dem sie Vertrauen werden haben können, weil sie dafür Verständnis haben aus ihrer eigenen, obzwar in die Dekadenz gekommenen Geistigkeit heraus. An dem Verständnis dieser Sachlage hängt der Friede der Welt, nicht an jenen Unterhaltungen, die heute die äußeren Führer der Menschheit pflegen. […]

Kein Hoffen, kein fatalistisches Ersehnen eines von selbst kommen- den Besseren kann helfen. Die Menschheit ist einmal in die Epoche der freien Benützung ihrer Kräfte eingetreten, und die Menschheit muß diese freien Kräfte wirklich handhaben. Das heißt, die Menschheit muß selber entscheiden, ob sie die Spiritualität haben will, oder ob sie sie nicht haben will. Wird sie sie haben wollen, dann wird ein Fortschritt der Menschheit möglich sein. Wird sie sie nicht haben wollen, dann ist der Untergang des Abendlandes besiegelt, dann wird unter den furcht- barsten Katastrophen eine ganz andere Fortentwickelung der Mensch- heit stattfinden müssen, als sich viele heute träumen lassen.»

[35] Interessant nok danner Kina, India og Russland ryggraden i BRICS-landene, en løs union med stigende økonomier som ønsker å bli fri for dollarens overlegenhet og Verdensbankens system. De to andre medlemmene er karakterisert av Steiner som bærere av et stort fremtids-potensial, nemlig det flerkulturelle Sør-Afrika, og spesielt Brasil, som ifølge Steiner, selv kan bli bærer av den kommende kulturepoke av Åndsselvet, dersom det skulle skje at den russisk-slaviske kulturen ikke kan leve opp til sitt potensial, henholdsvis er hindret i sin misjon. – Det har vært en seriøs diskusjon om hvorvidt presset og den eskalerende konflikten i Ukraina fra de vestlige maktene i hovedsak var et svare på BRICS forsøk på å bryte dollarens monopol i verdenshandelen.

Altid oppdatert om BRICS fra et europeisk perspektiv: forskningsinstitutet for politisk fremtidsutviklinger LEAP GlobalEurope Anticipation Bulletin http://www.leap2020.eu/

 

[36] http://en.wikipedia.org/wiki/Superpower#cite_note-affairs-36 http://www.foreignaffairs.com/articles/54797/samuel-p-huntington/the-lonely-superpower

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *