Seminar og foredrag med Dr. Markus Osterrieder

posted in: Nyheter | 0

Dr. Markus Osterrieder 2014  Foto: Wolfgang Schmidt5-6. september : Seminar

The First World War 1914 – 2014

5.september: Foredrag: Spiritual and Political Backgrounds of a World Catastrophy and its Consequences for Today, kl. 19-21.

6. september: Seminar om spirituelle og politiske bakgrunner for Første verdenskrig og hvilke konsekvenser «Europas urkatastrofe» har fått opp til idag, 100 år senere. Kl. 10-18.

Begge dager i Josefinesgate 12, 0351 Oslo. Seminar på engelsk.

9. september: Foredrag: “The Body Electric”: Konfontasjonen med vår indre dobbeltgjenger i de intelligente maskinenes tidsalder. Foredrag ved kl.19:30 i Oslogruppen av Antroposofisk Selskap, Josefinesgate 12,0351 Oslo. Tysk med oversettelse.

10. september: Foredrag: Den nye “kalde krigen”: Øst-vest-motsetninger med bakgrunn i Orwells fremtidsvisjon i “1984”. Foredrag i Vidargruppen av Antroposofisk Selskap, kl. 19:30, Oscarsgate 10, 0351 Oslo. Tysk med oversettelse.

 

12.-14.september:

Ukraina-krisen som symptom

12.september: Foredrag: Ukrainas fremtid og skyggen fra 1914. Et land som bro mellom verdensmaktene eller pulverfat for en ny storkonflikt?

12.-14. september: Seminar: Ukraina-krisen som symptom. Geopolitiske og spirituelle bakgrunn til verdenssituasjonen.

100 år etter begynnelsen av første verdenskrig, i andre tiår av det nye årtusen, står vi igjen i en sterk øst-vest-polarisering: økonomisk gjennom nye frihandelsavtaler, militærisk gjennom konsolideringen  av alliansene. Hva er de dypere åraskene til denne utviklingen? – Vi kan finne røtter langt tilbake i fortiden, vi kan også se virkninger langt inn i fremtiden.

Markus Osterrieder  (f. 1961) er dr. phil. i øst- og sydeuropeisk historie og i slavisk filologi, med omfattende studier også innen statsvitenskap og økonomi. Siden 2000 har han vært virksom som historiker og forfatter. Han er en høyt skattet foredragsholder, og foruten flere Norgesbesøk har han holdt foredrag i bl.a. Ukraina, Russland, USA , Iran, Armenia, Kroatia, Tyskland, Frankrike og Storbritannia.

Dr. Markus Osterrieder bor ved München og deler av året i Russland.

Studium av nyere og østeuropeisk historie, slavisk historie, samfunnsvitenskap og nasjonaløkonomi i München, Toulouse og Warszawa. Etter å ha vært ansatt i en årrekke ved Østeuropainstituttet, er han nå fri foredragsholder og skribent og underviser ved flere seminarer i Mellom-Europa, og også i Russland. I tillegg driver han en internett-nyhetstjeneste for en dypere analyse av nåtidens politiske hendelser. Han har et fortløpende forskningsoppdrag om Rudolf Steiners rolle i første verdenskrig.

Markus har utgitt: “Sonnenkreuz und Lebensbaum. Irland, der Schwarzmeer-Raum und die Christianisierung der europäischen Mitte.” (Stuttgart 1995),

og nå netter 14 års forskning

Welt im Umbruch

Nationalitätenfrage, Ordnungspläne und Rudolf Steiners Haltung im Ersten Weltkrieg (Stuttgart 2014)
Les Interviewer om temaet (fra tidsskriftet a tempo) og her  – på tysk
Les anmeldelser – på tysk her
For Østeuropainstituttet skrev han bl.a. Das Land der Heiligen Sophia: Das Autauchen des Sophia-Motives in der Kultur der Ostslawen

Noen av hans artikler (på ulike språk) kan leses på websiden hans: www.celtoslavica.de

Dr. Markus Osterrieder 2014  Foto: Wolfgang Schmidt Dr. Markus Osterrieder 2014  Foto: Wolfgang Schmidt