Påskebrev

posted in: BALDRON | 0

Sosialentreprenør. Det var det jeg trodde vi var. Helt til jeg leste “Levende økonomi”, den inspirerende boka til Christian Egge hvor han intervjuer en rekke framtredende økonomer. Der ble jeg introdusert for begrepet “Verdientreprenør”. Og der var det: Ordet som falt på plass. Begrepet som kjennes akkurat riktig. Det handler om verdier. Grønne verdier. Bærekraft og menneskelighet. Tredobbel bunnlinje; People. Planet. Profit. Interessant at næringslivet i samme bok holdes fram som primær endringsaktør: De som handler. Nå er det jo både de som er på handletur og de som for-handler som er handlingsaktørene. Vi trenger etisk og bevisst handling – bokstavelig talt på alle plan. Jeg vil også si at de tre P-ene bør utvides slik at vi får med utviklingsmotivet: Det er ikke nok å skape ”Happiness” ved at menneskene har det bra, jorda har det bra og næringslivet har det bra. Vi ønsker et næringsliv som støtter utvikling, nye former for samhandling, nye produksjonsformer og strukturer. Skal vi si det med TeoriU, så handler det om å skape ut fra fremtiden.

solblomst

Kooperativene for økologisk mat har gått foran. I Norge har vi også kjøpelaget, initiert av Myriam Bouré og gutteinitiativet Fraats, bytteringer og LETS. Kan vi finne tilsvarende samhandlingsformer for å støtte etisk handel i en bredere skala? I USA legges de store kjøpesentrene ned. Folk vil ikke lenger bruke fritiden på handletur i kjøpesentre. De handler på nett. Og lokalt. Der har de også fått Sustainable Connections – sammenslutninger av lokale forhandlere og aktører som går inn for etisk, grønn, lokalt basert handel. I vår virksomhet som handelsaktør leter vi hele tiden etter de gode løsningene, for en sunnere livsstil og helse, for dialog og samhandling med naturen. Og vi forsøker å finne og støtte de gode aktørene. De som tenker og handler etisk. De som handler med hjertet. Produsentene som bæres av idealisme og et oppriktig ønske om å bidra til en bedre verden.

5299807574_7296729936

People. Planet. Profit. Den siste må være med i den grad alle må kunne overleve, men vår drøm er at det også her i Norge finnes noen ildsjeler som setter i gang en lokal, parallell valuta. Miljøpartiet de grønne ble hengt ut som ”høytflyvende” for å ha det med i programmet sitt. Faktum er at det er innført i svært mange land og viser seg å ha en utjevnende virkning på konjunktursvingninger. Regionale penger er ikke en erstatning for vanlig valuta, men et tilleggs system. Det er heller ikke nytt, men har eksistert i livskraftige initiativ siden begynnelsen av 1900-tallet, med Østerrike, Sveits (WIR) og Tyskland (Chiemgauer) som foregangsland. (BALDRON arrangerte for øvrig i 2009 seminarer med Thomas Mayer rundt lokal valuta og direkte demokrati.) Lokal valuta gir flere ben å stå på og gjør små og mellomstore bedrifter mer bærekraftige og mindre utsatt for markedets svingninger. Det gir en rekke positive effekter i lokalsamfunnet og minsker hegemoniet i finansmarkedet. Er det et par ildsjeler der ute som føler seg kallet? Og så får journalistene gjøre bedre Research før de skriver med store bokstaver og amatørmessig uvitenhet. De kan jo for eksempel gå inn på linken til Vollgeld.de … da ser de i alle fall at det ikke lenger er snakk om ”høytflyvende” særheter, men ytterst reelle, realiserte og vel fungerende initiativer – ”Worldwide”.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *