Framblikk 2016 – store hendelser; små, fine, skritt

posted in: BALDRON, Nyheter | 0

Kjære BALDRON venner!

Helbrede og gjøre hel – oppheve fragmenteringen; det betyr på norsk, som på engelsk og tysk, omtrent det samme.

 

Å ønske dere et fredfylt nytt år, kan i dagens situasjon i verden høres ut som en hån. Sårene fra et urolig, ustabilt, samfunn, de fordreide talene fra meningsmaskineriet og den kaotiserte, deregulerte finansverdenen, synes for åpenbare.

 

En global fornektelse av det menneskelige, et kronisk betennelsespunkt som river oss alle med i en kollektiv febertilstand; En helende feber? Det vil være opp til oss …

 

Ansikt til ansikt med de dramatiske beslutningene som ligger foran oss i de nærmeste månedene – hvor nettopp det å verge seg mot panikk, en besinnelse på det vesentlige, ut fra stillhetens kraft, kan være den viktigste beslutningen – har vi med ekstra stor innsats satt sammen seminarprogrammet for de kommende månedene.

 

Aldri var meditativ erkjennelse så viktig som i dag, for aldri har vi vært utsatt for så mange avledninger fra det vesentlige som nå. Men samtidig; aldri før var det så enkelt å komme til åndelige erfaringer og erkjennelser som i dag – hvis man en gang har tatt en beslutning om Contemplatio.

 

Og vi vil gjerne føye til: Det var heller aldri så viktig å reflektere og være i dialog rundt meditasjonsmetodene: at den gjør handlingskraftig, at den hever tenkningen i stedet for å dempe den, at den kan anerkjenne og forvandle all følelse og lengsel (selv det som befinner seg under beltestedet).

 

I det foregående året startet vi med noen forsøksballonger – med godet resultat. Såvel Antje Schmidts kurs om empatisk naturbetraktning/Bildekräfteforschung som Andreas Meyers “Livskraft!” foredragsrekke, vekket stor interesse. Oppmuntret av dette går vi nå videre I 2016:

 

I slutten av denne uka kommer Dorian Schmidt, grunnleggeren av Bildekräfteforschung, til Oslo: vårt håp er at dette skal sette I gang en ordentlig prosess også for Norden; kanskje en forskningsbevegelse eller også en forbrukerbevegelse. Hvis vi bruker våre medfødte ferdigheter til en differensiert fornemmelse av det levende, og hjelper hverandre til utvikling og skolering i dette feltet, da har vi  »Consumer Empowerment«, da tar vi bort den manipulerende makten til skinn-evidens og manipulerte statistikker og interesse-finansierte godkjenninger. Da trengs bare elementer fra direkte demokrati for å gjøre økologisk landbruk og menneske-medisin til en grunnrettighet (slik det skjer via referendum i Sveits).

 

I midten av februar er Andreas Meyer tilbake, med fem foredrag og to praksisseminarer(!), til dels oppstått i dialog med førsteklasses terapeutiske institusjoner som Moreno-huset og Institutt for Psykosyntese. Livskraft og oppmerksomhetskraft, spirituell psykologi og meditasjonsforskning; forskjellige fasetter av samme tema, nemlig helbredelsen av en fragmentert bevissthet. Det er veien “fra det normale til det sunne”, som Georg Kühlewind, Andreas Meyers mangeårige lærer og dialogpartner, treffende sa. (Til dette; se også den bemerkelsesverdige konferansen i Berlin).

 

Høydepunktet i dette arbeidet, blir sommeruka om spirituell økologi. En håndfull åndsforskere – de fleste tyskspråklige – i dialog med hverandre og med en frodig nordisk “Midtsommernattsdrøm”. Da kan det kan også lønne seg for langveisfarende!  (Siden en flytur fra Berlin eller Hamburg koster mindre enn en kebab til fire personer …)

 

Strødd inn mellom disse store arrangementene, ligger en rekke av våre mindre eventer: våre trivelige “åpne dager” – en gang i måneden – og foredrag på ulike steder, stadig mer i det tysktalende området og i Romania og Italia.

Personlig gleder vi oss særlig over den voksende interessen for vår misteteinforskning og våre essenser. Disse har en tydelig oppgave i fremtiden, ikke minst fordi de tilhører det store paradigmeskiftet innen medisin. Mens de på den ene siden er forankret i den beste tradisjonen innen naturmedisin, utvikler de på den annen side økende radikalt nye perspektiv i helbredelsen; photopherese (anvendelse av legemidler via lys), kombinasjon med Biophoton Realignment Mirrors o.s.v.


 

Skal vi prove oss på å si noe om 2016, så må det bli dette:

 

  • Det blir et lys-år!

Med gjennombrudd i lysterapi- og teknologi, og i forståelse av lysets nature som gjør alt synlig og samtidig selv forblir usynlig.

 

  • Det blir et sannhetsår!

Hvor fenomener, innovasjoner og teknologier (se nede), som til nå bare har vært kjent og utviklet i lukkede sirkler blir synlige for en bred offentlighet. Samtidig vil stadig flere mørke krefter og sammenslutninger som virker i bakgrunnen av den geopolitiske scene, tre fram i lyset (et par eksempler nede).

 

  • Det skal bli et fredsår!

Stående ved avgrunnen – med en til dels strategisk planmessig eskalasjon – blir fredsarbeid stadig viktigere.  Gjennom det kan fredens substans – vesen, forutsetninger, vekstmuligheter – bli stadig klarere opplevd og praktisert.  Det vil medvirke til en – homeopatisk effektiv – helbredelse av vår materialistiske samfunnsordnings systemimmanente “alle mot alle”- krig. I vår tids verdensomspennende idevakuum, kan idealismen fovandles til sann realisme.

 


 

Våre personlige nyttårsforsetter for 2016:

  • Å være til stede for våre kunder og klienter – og samtidig finne pust for de store, overordnede prosjektene, I første rekke misteltein og bier, og deretter mye mer …

Konkret betyr det også en trespråklig beskrivelse av essensene.

 

  • Å gjøre den ny-oppbygde nettbutikken raskere og mer oversiktlig

 

  • …og å ha tid til å glede oss over lyset, naturen og gode stunder; i stille meditasjon og vandringer i naturen, og i samvær og møter med kjente og kjære – og med nye mennesker som vi møter på vår vei i det kommende året.

 

Hjertelig fra Marianne og Raphael

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *