Solsnu!

Vi elsker sola! Og sola på jorda! Det er så vi kan kjenne sevja stiger i oss når sola snur og dagene blir lenger. Selv om vi bare så vidt har snudd. Og tror du ikke at det på denne selvsamme dagen, selve solglededagen (selv om sola ikke er over horisonten i Nord-Norge ennå!), kommer et forferdelig, provoserende, opprørende utspill bragt ut til oss fra selveste NRK: Noen våger å si og skrive – på norsk! – at det er greit “Å dimme for sola for å redde klima” !!! Akkurat som om det er det minste greit! Ikke i det hele tatt! Hvem synes de har frie hender til å ta seg til rette for å dimme sola vår??? Og Cicero synes dette er et godt forslag! Jeg sier bare: Se opp!

Jeg har i sakens anledning hentet fram litt fakta/informasjon. Min hovedkilde for dette er boken jeg har nevnt til slutt – som i grunnen burde være obligatorisk lesning:

“Klimafiksing ” eller “Geoengineering” har vært iherdig bedrevet siden General Motors i 1946 oppdaget at tørris førte til iskrystalldannelse og snøfall. I 50-årene ble det under president Eisenhower startet offisielle værmodifikasjonsprogrammer med bruk av sølvjodid, og prosjekter som “Stormfire” og “Stormfury” under Vietnamkrigen.USA og Canada ledet an i forskningen med å stimulere plasma i ionosfæren for å “se hva som skjer….” FN vedtok i 1978 et forbud mot “Convention on the Prohibition of military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques” Denne har siden blitt systematisk omgått med utallige forskningsprogrammer, militært finansiert, men drevet som “fredelige” universitetsprogram. Disse forskningsprogrammene kan deles inn i to grupper: “kjemisk” eller “bølgebeslektet”. I 1995 startet USAs militære med spredning av kjemikalier – først og fremst barium og litium – i en høyde på 32 km i atmosfæren, knapt over Ozonlaget. Arbeidet med å spre disse kjemikaliene ble intensivert fra januar 1991, hvor det amerikanske flyvåpenet brukte 170 millioner $ og NASA 81 mill.$. Kjemikalier ble deretter systematisk sprøytet ut i ionosfæren. Fra 1966 ble det arbeidet med forsøk med elektromagnetiske bølger for å stimulere eller varme opp den nedre delen av ionosfæren. I 1975 var det forsøk i den amerikanske Kongressen på å stanse disse eksperimentene. I 1986 kom “HIPAS” (High Power Auroral Stimulation) og i 1990 begynte arbeidene med det første HAARP-anlegget i ALaska.
Disse eksperimentene har bare økt i omfang utover 90-tallet og til i dag. Det er nok å se opp: Da burde alle begynne å stille seg spørsmål. Når nå vi får artikler på norsk som anbefaler geoengineering for “å redde klima” – ja da blir jeg rett og slett provosert! Hvem har gitt “noen” frie hender til å eksperimentere med jorda vår??? (En viktig og velinformert kilde i denne saken er den prisbelønte mottaker av den alternative fredsprisen, Dr. Rosalie Bertells bok:” Planet earth -The latest Weapon of War”)

God solsnu! Måtte vi kunne glede oss over riktig mange gode soldager det kommende året!

Hilsen Marianne

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *