Summer Weeks Spiritual Ecology / Sommerwochen / Sommeruker

Når:
24/06/2019-04/07/2019 heldags Europe/Oslo Tidssone
2019-06-24T00:00:00+03:00
2019-07-05T00:00:00+03:00
Hvor:
Solovietsky
Solovietsky
Russland
Kontakt:
BALDRON - Raphael Kleimann
+47 649435477
Summer Weeks Spiritual Ecology / Sommerwochen / Sommeruker @ Solovietsky | Meløy | Nordland | Norge

info, påmelding: www.summerweek.baldron.org

Sommeruker i spirituell økologi 2019

Et øyrike i Europas  ytterste nordøstre hjørne er stedet for sommerukene i spirituell økologi 2019: Her, mellom Kalevala-landet Karelien i vest og den russiske regionen Archangelsk (erkeengelbyen) i øst, mellom midnattssol og Taiga, ligger Solovietskij-øyene, Hvitehavets perler. Et høyt mysteriensted, skjult i det åpne landskapet, vevet av de sterkeste lyskrefter med saltvann og urstein.

Grekerne har fortalt om det: Herfra drog han om  våren hvert år til Delphi, solguden fra Hyperborea. Menneskene ledsaget reisen med offergaver, i skip over østersjøen, Dnjepr og Svertehavet. Druidene voktet her Drotne-mysteriene.

Archipelet med steinlabyrinten er helt siden denne tiden forbundet med den høye innviede Skythianos, i følge Rudolf Steiner en mester og menneskehetslærer fra kretsen av de tolv  Boddhisatvaer. På dette stedet hvor de reneste solkreftene virket, gjaldt det å bevare og beskytte den reneste formen for klarsynt naturiakttakelse fra formørkningen fra Atlantis, Kali  Yuga og de intellektielle kreftenes tidsalder inn i en fremtidig kulturutfoldelse mellom Europa og Sibir.

Eneboere og klosterbrødre bevarte denne skatten i en forvandlet inderlighet. I det 20. århundre kom så motslaget. Stalin installerte nettopp her, målrettet og med full beregning, sitt menneskeforaktende GULAG. Det paradisiske øyriket skulle styrtes ned i underverdenen, i „ ni kretser av helvete“, som den innsatte Alexander Solschenizyn beskrev det.

Skyggene over det eteriske soltempelet er samtidig et nav for tidens strøm, som over Norden skulle inspirere den slaviske kultur. Å løsne dette grepet og forsøke å løse den helbredende strømmen fra Skythianos sine Barder med tidens sfæreklang:Regel ansatzweise zu lockern aus dem Heilstrom des Barder Skythianos, mit dem Sphärenklang der Zeit: det skal være vår første oppgave, i konsentrert gruppearbeid fram mot Johanni-festen.

Samtidig er dette forberedelsen til hoveduka som langsomt har funnet sin form for og metode for vesensfornemmelse av naturen: sanseglad, meditativ og dialogisk mellom mennesker og naturvesener.

Del 1

 1. til 22. Juni

Lys og skygge over det hvite hav

Geomantisk forvandlingsarbeid i liten gruppe (maxi 20 deltakere)

med

 • Wolfgang Schneider (Geomanti)
 • Gunhild von Kries (musikalsk omkretsåpning)
 • Christine Morff (Eurytmi)
 • Raphael Kleimann (Impulser til historie og mysterier)

 

 1. til 24. Juni

Klangrom og tidsstrøm

Forberedelse til en Johannifeiring ut fra en sfærisk naturfornemmelse

med

 • Gunhild von Kries (nye musikkinstrumenter, sanseøvelser)
 • Christine Morf (eurytmi)
 • Raphael Kleimann (Impulser til historie og mysterier)

 

 1. Juni til 4. Juli

De nordiske mysterier i øst og vest

Skythianos; Å lære å lese fremtidsimpulser i landskapet

med

 • Dirk Kruse (sanseøvelser til Imaginasjon Inspirasjon Intuisjon)
 • Wolfgang Körner (geomantisk sanseøvelser med elementarvesener)
 • Gunhild von Kries (Fornemmelsesøvelser til klang av landskap og tid)
 • Raphael Kleimann (Impulser til historie og mysterier)

 

Motiver, Aphorismer:

Metamorfoser av Bardenes virke

Skythianos nye lyre


TYSK/DEUTSCH

Sommerwochen Spirituelle Ökologie 2019

Ein Inselreich im äußersten Nordosten Europas ist der Ort der Sommerwochen spirituelle Ökologie 2019: Hier, zwischen dem Kalevala-Land Karelien im Westen und der russischen Region Archangelsk (Erzengel-Stadt) im Osten, zwischen Mitternachtssonne und Taiga, liegen die Solovietskij-Inseln als Perle des weißen Meeres. Eine hohe Mysterienstätte, verborgen in offener Landschaft, gewoben aus stärksten Lichtkräften mit Salzwasser und ältestem Urgestein.

Die Griechen haben davon erzählt: Von hierher zog er jedes Jahr im Frühjahr in Delphi ein, der Sonnengott aus Hyperborea. Menschen begleiteten den Zug mit Opfergaben, auf Schiffen über Ostsee, Dnjepr und schwarzes Meer. Druiden hüteten hier die Drotten-Mysterien.

Das Archipel mit den Stein-Labyrinthen ist seit jeher verbunden mit dem hohen Eingeweihten Skythianos, laut Rudolf Steiner ein Meister aus dem Kollegium der Zwölf Boddhisatvas und Menschheitslehrer. An diesem Ort der reinsten Sonnenkräfte galt es, das Hellsehen der Natur in reinster Form aufzubewahren, durch die Verfinsterungen von Atlantis, Kali  Yuga und intellektuellem Zeitalter hindurch bis in eine zukünftige Kulturentfaltung zwischen Europa und Sibirien.

Einsiedler und Klosterbrüder bewahrten diesen Schatz in verwandelter, verinnerlichte. Im 20. Jahrhundert kommt der Gegenschlag. Stalin installiert ausgerechnet hier sein menschenverachtendes GULAG. Das paradiesische Inselreich sollte in die Unterwelt gestoßen werden, in »neun Kreisen der Hölle«, wie der Insasse Alexander Solschenizyn beschrieb.

Der Schatten über dem ätherischen Sonnentempel ist zugleich wie ein Riegel für den Strom der Zeit, die über den Norden die Zukunft der slawischen Kultur inspirieren möchte. Diesen Regel ansatzweise zu lockern aus dem Heilstrom des Barder Skythianos, mit dem Sphärenklang der Zeit: das soll unsere erste Aufgabe sein, in konzentrierter Gruppenarbeit auf das Johannifest zu.

Es ist zugleich die Vorbereitung der Hauptwoche, die in nunmehr bewährter Weise die Wesenswahrnehmung der Natur zum Gegenstand hat: sinnenfroh, meditativ, und dialogisch zwischen Menschen und Naturgeistern.

 

Teil 1

 1. bis 22. Juni

Licht und Schatten über dem weißen Meer

Geomantischer Verwandlungsarbeit in Kleingruppe (maximal 20 Teilnehmer)

mit

 • Wolfgang Schneider (Geomantie)
 • Gunhild von Kries (musikalische Umkreisöffnungen)
 • Christine Morff (Eurythmie)
 • Raphael Kleimann (Impulse zur Geschichte und Mysterien)

 

 1. bis 24. Juni

Klangraum und Zeitenstrom

Vorbereitung eines Johannisfestes aus der sphärischen Naturwahrnehmung

mit

 • Gunhild von Kries (neue Musikinstrumente, Wahrnehmungsübungen)
 • Christine Morf (Eurythmie)
 • Raphael Kleimann (Impulse zur Geschichte und Mysterien)

 

 1. Juni bis 4. Juli

Die nordischen Mysterien in Ost und West

Skythianos; Zukunftsimpulse in der Landschaft lesen lernen

mit

 • Dirk Kruse (Wahrnehmungsübungen in Imagination Inspiration Intuition)
 • Wolfgang Körner (geomantische Wahrnehmung, Zusammenarbeit mit Elementarwesen)
 • Gunhild von Kries (Wahrnehmungsübungen zum Klang von Landschaft und Zeit)
 • Raphael Kleimann (Impulse zur Geschichte und Mysterien)

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *