| | | | | | |

Kurs i Oslo august-september 2023

I forbindelse med at Raphael er i Norge en tur, holder vi kurs og foredrag om Mistelteinessensene og andre aktuelle temaer. Det handler om å finne gode, konstruktive veier for helse og utvikling i den krevende tiden vi står inne i. Det blir to foredrag i Oslo og et helgeseminar hjemme hos Baldron i skogen ved Årungen.

Oversikt på arrangementene denne sommeren: 

(info, påmelding: https://helseforhandleren.no/product-category/media/events/ , www.baldron.org eller post@baldron.com 

Onsdag 23. august, kl. 19:30 
Goetheanumbygget og dets åndelige legemer: Rudolf Steiner som landskapsarkitekt. – 

En esoterisk forskning i og rundt bygget. 

Foredrag med lysbilder ved Raphael Kleimann, forsker og terapeut, Dornach/ Sveits 
Josefinesgate 12, Oslo (Bokhandel antropos) 
Entré: 100 kr. 

Helbredende landskapsdesign 
Rudolf Steiners Goetheanum-ide kan spores gjennom hans egne skrifter og foredrag som han fulgte byggeperioden med. Rekonstruksjonen av hans praktiske landskapsplanlegging – fra haugbygging og strukturell aksentuering til beplantning – viser et harmonisk samspill mellom byggeimpulsen og naturen. Her og der kan vi ane en annen dimensjon: Hvordan Rudolf Steiner på en medskapende måte forankret “Ordets hus” i naturens åndsverden, allerede før byggingen startet.  

Noen ganger gir planter og dyr synlige uttrykk for den eteriske verden. Mistelteinen, dette høysensitive kosmiske vesenet, har de siste årene dannet en iøynefallende krans rundt Goetheanum… 
 

Onsdag 30. august, kl. 19:30 
Jorda som medisin; det umiddelbare som legemiddel

Foredrag med lysbilder 
Oscarsgate 10, Oslo  

Entré: 100 kr. 

Arr. Vidargruppen (Påmelding ønsket, men ikke nødvendig) 

Blant indianerne er medisinmannen ikke bare urtespesialist; Han helbreder også gjennom kontakt med åndene i de fire himmelretningene og formidler mellom levende og døde, mellom over og under, mellom den synlige og usynlige verden. 

I dag presser urfolks holistiske helbredelsesmetoder seg inn i nåtidens globale bevissthet. (Om WHO sin »One Health« konsept kan ses som et positivt uttrykk for denne utviklingen, eller snarere en karikatur eller et misbruk av en åndelig økologi, vil bare tiden vise …)  

Hvordan kan den levende jordens helbredende kraft bli tilgjengelig for det moderne mennesket? Hvordan kan vi som moderne mennesker – utenfor et stammesamfunn – få individuell tilgang til jordens helbredende krefter som helhet? 

Akkurat som det moderne mennesket påberoper seg en autonomi og et selvstyre i eget liv som tidligere bare var tilgjengelig for dronninger og konger, kan prinsippet om selvansvar også i økende grad bryte gjennom i helsevesenet: Hver person sin egen sjaman, sin medisinkvinne? Selvfølgelig er det visse ting å lære – fra naturen selv som lærer. 

I dette foredraget vil vi bli kjent med grunnleggende lover på jorden som en helbredende kraft. Hellige landskap er ofte også steder for helbredelse. Det var ikke uvanlig for innvidde å jobbe der med naturens vesener. Vi vil presentere slike landskap i ord og bilder – og også deres skapere. 

Naturlige og homøopatiske midler har en stadig vanskeligere posisjon i nåtiden, men dette er ingen grunn til resignasjon: Riktignok kan enkelte remedier forbys eller gjøres uoverkommelige ved byråkratiske triks; men det direkte møtet med den helbredende, hellige Jorden blir bare desto mer aktuell. Hos bl.a. Rudolf Steiner og Dr. Edward Bach finner vi også verdifull informasjon om hvordan møter med jord-vann-ild-luft kan ha varige effekter. Fra «midler» til «det umiddelbare»! 

Som så ofte er tilfellet, viser de teknologiske aspektene eksternaliserte aspekter og forvrengte bilder av det som tiden egentlig trenger av nært forestående bevissthetsskritt. Det er først nylig at geoengineering-alternativer har blitt offisielt spilt ut som mulige svar på klimaendringer. Den anerkjente vitenskapskvinnen (og nonnen), Rosalie Bertell, vinner av den alternative nobelprisen, hadde allerede påpekt misbruket av “Jordkloden som krigsvåpen”  i 2000. 

Kanskje er det nettopp dette som skal få oss til å våkne: å se jorden, ikke på operasjonsbordet til militæret og klimaingeniørene, men som en kilde til grenseløse helbredende krefter.  

Til slutt gjenstår spørsmålet: Hvordan blir vi hele igjen i vårt forhold til Moder Jord? Med dette kommer vi tilbake til oss selv fra det store bildet til våre egne små skritt inn i bevissthetens dybdeøkologi. Det er det mitt lysbilde-foredrag onsdag 30. august i Oslo skal handle om. 

 
Fredag, 1. september, kl.19:30 
Maria Magdalena og vår tid 

en esoterisk forskning i tre land 
Foredrag med lysbilder i Oslo 

Entré: 100 kr. 

Maria fra Magdala var det første vitnet til oppstandelsen – og hun var så mye mer! Hennes suverene, selvsikre fremtoning og intime kontakt med Jesus vekket sjalusi hos noen av disiplene. Ubehersket og kanskje modigere enn alle de andre, sto hun imot forfølgelse, til og med fengsel. – Den forviste blir den ledede: Etterlatt på havet i en liten båt blir hun, broren og søsteren skylt opp blant galliske stammer på kysten av Sør-Frankrike.  

Les Saintes Maries de la Mer“, sinti- og romfolkets pilgrimsmål, minner oss fortsatt om den skjebnesvangre landgangen i Provence, nær Rhônemunningen. Deres åndelige utstråling spredte seg derfra som en ild blant druidekulturene – og i naturen. Kontinentet har siden den gang båret med seg det selvbevisste lyset fra hennes berøring. I dagens kulturelt glemte og selvdestruktive Europa er hennes kraft viktigere enn noensinne. 

St. Baume-fjellene , er stedet hun levde de siste tiårene av sitt liv i tilbaketrukkethet i bønn og meditasjon. En praktfull misteltein foran inngangen til grotten hennes danner en bro til en tidløs nåtid. Det var også her Maria Magdalena mistelteinessenser ble skapt, som har overrasket oss med hittil ukjente egenskaper og gitt oss nye terapeutiske perspektiv … 

2.-3. september: Helgseminar (se også foredraget fredag 1.september)  

Misteltein, mennesker og bier 

nye veier til helse og velvære. 

Praksisseminar  

Sted: BALDRON Syverudveien 130, 1407 Vinterbro eller Oslo, alt etter antall deltakere 

Entré: 500-1500 kr. (reduksjon for studenter o.a.) 

Info, påmelding: www.baldron.org, Tel. 41522028 

Dette seminaret er både avslutningen og kulminasjonen av de tre foregående foredragene. Temaene – hellig landskap, helbredende krefter og medisin i nåtiden, Maria Magdalena – flyter sammen i det praktiske seminaret lørdag og søndag.  
 
Det vi har arbeidet med de siste to og et halvt årene i Sveits, Nederland og Tyskland (med rundt 50 seminarer, foredrag og forskningskolloquier) vil jeg gjerne dele med våre norske venner i løpet av disse to dagene. I 14 år har Oslofjorden ikke bare vært mitt personlige hjem, men også mistelteinessenes hjem, og mye fra Balders og Vidars verden har strømmet inn i disse nye stoffene. Det blir spennende å sammenligne denne arven med de splitter nye essensene fra Sveits:  
– misteltein-bie-essensene fra 2020-22,  
– essensene fra Rudolf Steiners esoteriske landskapsdesign og de hellige fire kardinalpunktene fra 2020-23, 
– Maria Magdalena-essensene fra Sør-Frankrike,  
og – helt ferskt – nå også- nøddråpene og oppstigningsessensene fra pinsen 2023.  
 
Vi er selv ganske overrasket over hvordan vi nå for første gang også kommer til det fysiske nivået, hvordan essensene stiller sin hjelp til rådighet for rensing, avklaring og styrking i transhumanismens og vaksinasjonens tid. De viktigste nyvinningene har kommet ut av et kontinuerlig gruppesamarbeid over mange måneder, med forskjellige klarsynte eksperter i den kollegiale forskningssirkelen. (Blant annet Franziska van der Geest, tidligere også Karsten Massei). 

Bakgrunnsinfo om praksisseminaret 

Det hersker stor forvirring innen helsearbeid i dag. Bak kaoset foregår de planlagte, internasjonalt koordinerte angrepene mot alt som har med healing å gjøre. Det handler om makt over mennesket: definisjonsmakten i medisinen og den praktiske tilgangen til kropp og sjel. Naturmedisinen, homøopatien og den antroposofiske medisinen får det stadig vanskeligere. Står vi med ryggen mot veggen? 

 Utenfor komiteene og debattene gir det åndelige kosmos stadig nye remedier. De kommer fra fremtiden, og de kommer i det stille: En slags frihetens medisin, som har som utgangspunkt det frie mennesket som går sine egne veier, utvikler seg og på den måten søker nye fellesskap: med andre mennesker, med naturen, med kosmos. 
 
Mistelteinblomsteressenser tilhører denne typen ny medisin. De ble født ved årtusenskiftet og har nå utviklet seg gjennom 23 år fra Sveits og Norge til mange land. På dette seminaret vil vi lære deg det grunnleggende, både for interesserte, terapeuter og brukere. 
 
Trinn for trinn vil du bli kjent med og oppleve ingrediensene i essensene: 
– Helbredende, hellige blomster: misteltein, den ” althelbredende” mysterieplanten, – nyoppdaget som blomsteressens. 
– Helbredende, hellig vann: Livselementet, dets hukommelse og slektskap med engleverdenen. 
– Helbredende, hellig landskap: genius loci, de spesielle tilberedningsstedene, fra Oslofjorden til Middelhavet, fra Kaukasus til Vogesene. 
– Helbredende, hellig tid: årets høytider og rytmer, det keltiske året, tidsvinduer inn i kosmos, påvirkninger fra stjerner og planeter. 
– Helbredende, hellige sjeler: hjelp fra store ånder, Maria Magdalena-essensene. 
Fra sansning kommer vi til anvendelse: for deg selv, for dine nærmeste, for dyr og planter, for hage og landskap.

Raphael Kleimann 
Født 1966 i den tysk-nederlandske grenseregionen. Har studert og arbeidet – språklig og kulturelt – i Italia, Frankrike, Hellas og USA. 1999-2004 utdannet i språkkunst, -terapi og skuespill i Sveits. Fra 2004-21 bosatt ved Oslofjorden; felles initiativer sammen med Marianne Sevåg: som steinerskolelærer, trepleier, konsulent og gründer (BALDRON), samt i mange ideelle prosjekter (bl.a. Jordsamvirket Norge-Ukraina, spirituell økologi, strålevern, samfunnsspørsmål). Enhetsterapi hos Dr. Audun Myskja. Omfattende kursvirksomhet tvers gjennom Europa. Siden 2021 igjen aktiv i Sveits: Eurytmistudier, skuespiller i Mysteriedramaene, terapeutisk praksis, forskning og publikasjoner: Sacred Landscape, utvikling av nye remedier av mistelteinblomster, kosmologiske temaer.   

Similar Posts

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *