Sommeruke Spirituell økologi – om 10 dager braker det løs

Velkommen


Last ned A5 flyer på norsk -PDF
Last ned A5 flyer på norsk -JPG

Last ned program brosjyre

 

Metoder i åndsforskning i nordisk natur

med bl.a.:
Dirk Kruse, Dorian Schmidt, Frank Burdich, Manfred Schleyer, Christine Sutter
dirk kruse B+W newdorian B+W newfrank B+W newmanfred B+W newchristine B+W new

 

 

 

 

 

 

 

Naturvitenskapen befinner seg i dag i en dyp krise. Ødeleggelsen av «om-verdenen» og det audiovisuelle overgrepet på individets indre verden, er uttrykk for en fundamental mangel på forståelse av det levende. Uten forbindelsen med naturen – og også naturen i oss, altså vår egen kropp – blir forskningen ufruktbar, trangsynt, manipulerende og manipulerbar med hensyn til økonomiske interesser. Står naturvitenskapen i sin nåværende form ved veis ende, dogmatisk forkrampet og i særlig grad intolerant overfor den uhildede naturfornemmelsen, den som en gang var utgangspunkt og inspirasjonskilde for naturvitenskapens kulturdannende kraft? Er det nødvendig å lede den inn i et nytt farvann hvor igjen undring, spørsmål og selvrefleksjon leder forskeren? Og er det mulig? Lønner det seg kanskje å gå til kildene for den vestlige fascinasjonen for naturforskning, en søken etter «Mater Materia»?

For druidene og de irsk-skotske munkene var det innvielsesveien: Å stå oppreist i vær og vind for å erkjenne seg selv som medskaper av den ufullendte naturen. Utrustet med denne kraften, innrettet de i viking-land de første solkors og kirker – lenge før pavens utsendinger fikk fotfeste. Irland-Skottland, Vest-Europas nord, og Norge, Nord-Europas vest, er siden kulturelt forbundet, og de deler dessuten en rå, nesten ubendig naturkraft. Hvorvidt den opplevende erkjennelsen av naturen står åpen som skoleringsvei for en moderne bevissthet, om en «dåp ved elementene» er mulig under de nåværende forholdene, kan vel ikke undersøkes bedre enn på øya Iona – og i Norge mellom fjell og fjord.

butterfy girl edited best

En følende erkjennelse av naturen har altså i Skandinavia en spesielt fruktbar jord – men foreløpig litt “upløyd”. Hva kan vi bygge på for å komme videre med denne sentrale oppgaven? Det har da også allerede funnet sted vesentlige initiativ, som “School of Nature”, og blant annet et første seminar om forskning av formative krefter (Bildekräfteforschung) med Dorian Schmidt. Dessuten er det utgitt en antologi om «Spirituell økologi» på Antropos Forlag, og Flux forlag kommer stadig med bøker og arrangementer i tilknytning til Arne Næss og dybdeøkologien.

Siden 2015 har en rekke kurs for spirituell økologi og empatisk observasjon av naturen funnet sted; Antje og Dorian Schmidt har gitt viktige impulser; en regelmessig øvelsesgruppe i empatisk naturbetraktning er nå i gang. Sommeruka fører dette arbeidet videre – i dialogisk-avslappet ferieatmosfære: Under en vid himmel, i åpen fornemmelse (også i det mellommenneskelige), varmhjertet og tankesterk. – Fem kvalifiserte spesialister innen spirituell naturforskning vil bidra til plenums- og arbeidsgrupper: Dirk Kruse, Dorian Schmidt, Frank Burdich, Christine Sutter, Manfred Schleyer.

Sun observatory Harastua sunrise edit copySommeruka “Spirituell økologi” ønsker å invitere til å øve sammen å lese på en eksakt måte i “naturens bok”, i en ukes sommerretreat – med offentlig debattforum i Oslo i forkant og ekskursjoner og frie initiativer i etterkant. Hvis du fremdeles vil ha mer, inviteres du til den påfølgende ukes vandring i fjellet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *