Vil du vite mer om grønn livsstil og fremtidens bolig? …en byggemåte som forbinder det beste fra moderne teknologi med tradisjonelle byggeteknikker, sånn som leire, halm og hamp? …basert på presise målinger og bred erfaringsviten?

Det fins en egen forening for Hus og Helse: Norsk Byggbiologi Forening. Vi i BALDRON har vært med i initiativgruppen til denne  Foreningen og bidratt med organiseringen av de første utdanningskursene i Norge.

Den er tilknyttet den globale foreningen for “Baubiologie     /   buidling biology” – en skattekiste av seriøs dokumentasjon for god byggeskikk, helt fra 1970! Tenk hvor mye sunnere norske hus kunne bli om vi gradvis kan spre all den gode, velutprøvde kunnskapen….

gutt_fargejustert_lowres

Her finner du produkter for fremtidshuset ditt: Hamp-isolasjon, leirpuss, pneumatitt-betong, naturmaling, miljø-LED (verdens eneste!) etc.: Bra for Jorda, bra for din helse.

 

I helgene og på sommeren finner du oss i hagen vår – da er vi halmhusbyggere og  biodynamikere! Våre permakultur prosjekter er populære blant WWOOFere fra mange land.

 

BALDRON støtter aktivt ulike bie-prosjekter, ikke minst utdanningen “BeeDynamic” til Ingelin Vestly. Vi er birøktere av pasjon og vil gjerne bidra til en dypere forståelse av biedøden, samt støtte de nødvendige skrittene for et bedre samarbeid med våre flittige hjelpere. Boka “Bienes budskap”, oversatt av Marianne, er en milepæl i så måte. Den kommer ut i 2016.

 

Ellers sitter vi i styret for Norsk Økosamfunn Forening og engasjerer oss i mange pionerprosjekter for  en bærekraftig levemåte – også internasjonalt (spesielt Ukraina, Georgia, Romania og Tyskland). For den profilerte, tyske aktøren for friluftspedagogikk, EOS, er vi Nordisk partner.