Mennesket i strålingsfeltet: Kursdag hos BALDRON 26.2.2015 kl.17-21

En allestedsnærværende kommunikasjonsteknologi har siden 1990-tallet dekket så å si hvert eneste sted på jorden og penetrerer den inntil da beskyttede intimsfæren. I samme periode observerer vi den raske spredningen av nevrologiske sykdommer som kronisk tretthet, autisme, ADD, borreliose, Alzheimer … Read More

Bygg & Økologi

Vil du vite mer om grønn livsstil og fremtidens bolig? …en byggemåte som forbinder det beste fra moderne teknologi med tradisjonelle byggeteknikker, sånn som leire, halm og hamp? …basert på presise målinger og bred erfaringsviten? Det fins en egen forening … Read More

Stråling

Mennesket er havnet i strålingsfeltet. Omgitt av elektrisitet og høyfrekvent stråling har vi fått en rekke nye muligheter. Samtidig gir dette utfordringer for vår helse: Stadig fler opplever søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, hodepine, fordøyelsesvansker, øyenplager og andre mer eller mindre diffuse og … Read More