Nå er boka om 5G her!
|

Nå er boka om 5G her!

Einar Flydal og Else Nordhagens bok:  «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» (590 sider, Z-forlag) analyserer strålevernet i Norge og Norden utfra fire hovedperspektiver: biofysikken, som viser at dagens strålevern slett ikke verner helse og miljø, men fremmer sykelighet og miljøskader medisinsk forskning, som gir overveldende bevis på at dagens eksponering…