BALDRON AKADEMI tilbyr en rekke kurs og utdanninger. Vi arrangerer jevnlige infokvelder og åpen dag med ulike temaer, kortere og lengre kurs og utdanninger. BALDRON har i mange år arrangert større, internasjonale forskningssymposier. Vi henter lærere og foredragsholdere fra inn- og utland. Gjennom årene har vi bygget opp en solid kompetanse innen en rekke ulike emner som stråling og helse, vannkvalitet, miljømedisin, lyskvalitet, økologi og bærekraft. Alene eller i samarbeid med fagmiljøer tilbyr vi informasjonskvelder, kurs og utdanninger på alle nivåer.  Her er et knippe av våre tilbud:

  • spirituell birøkt; BeeDynamic
  • sunn bolig (byggbiologi); Hus & Helse
  • miljømedisin; testing og avgiftning etter Dr. Dietrich Klinghardt
  • Måling og bruk av måleapparater
  • Kurs og foredrag med fokus på “Din helse – Jordas fremtid”

Du er hjertelig velkommen til å delta!

Åpen dag hos BALDRON:
åpningsfest
HF måling Piet Olav Barbara FDA_2620
Engasjerte byggbiologer på kurs

________________________________________________________________________

BALDRON ACADEMY bietet eine Vielzahl von Kursen und Programmen. Wir organisieren regelmäßige Informationsabende und Tage der offenen Tür mit verschiedenen Themen, kürzere und längere Kurse und Bildung. BALDRON ist seit vielen Jahren veranstaltet große internationale forskningssymposier. Wir holen Lehrer und Dozenten aus dem In- und Ausland. Im Laufe der Jahre haben wir ein fundiertes Know-how in einer Vielzahl von verschiedenen Themen wie Strahlung und Gesundheit, Wasserqualität, Umweltmedizin, Lichtqualität, Ökologie und Nachhaltigkeit aufgebaut. Allein oder in Zusammenarbeit mit Experten, bieten wir Informationsabende, Kurse und Programme auf allen Ebenen. Hier sind ein paar unserer Angebote:

spirituellen Imkerei; BeeDynamic
gesunde Gehäuse (Baubiologie); Hus & Gesundheit
Umweltmedizin; Prüfung und Entgiftung von Dr. Dietrich Klinghardt
Mess- und Verwendung von Messmitteln
Kurse und Vorträge zum Thema “Ihre Gesundheit – Earth future”

Sie sind herzlich eingeladen!
Tag der offenen Tür BALDRON:
Eröffnungsfeier
HF-Mess Piet Olav Barbara FDA_2620
Engagierte Baubiologen Kurse