Radiation

posted in: BALDRON | 0

Mennesket er havnet i strålingsfeltet. Omgitt av elektrisitet og høyfrekvent stråling har vi fått en rekke nye muligheter. Samtidig gir dette utfordringer for vår helse. Stadig fler opplever søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, hodepine, fordøyelsesvansker, øyenplager og andre mer eller mindre diffuse og … Read More

Russian Impressions – Mistletoe Flower Essence intensive course in Kostromaoner

Flying into Moscow – Europs largest city. But here it is still rivers and lakes…                     Just four months after my first courses in Moscow (and St. Petersburg) with the MistleTreeEssences, … Read More

Water

posted in: BALDRON | 0

Vannsymposium har vært arrangert to ganger i Oslo – se her de vakre bildene og spennende foredrag fra “Water 2012” og foredrag fra Vannsymposiet 2011. Noen filmklips fra 2012 er lagt ut på på Youtube ved BALDRON TV .   … Read More

Advent & Events

On the Advent wreath (a relatively young tradition of partly rosicrucian origin) there are four candles which are being ignited one by one; in the first week we honor the mineral kingdom, then come the plants, so our animal friends. … Read More