Water

Vannsymposium har vært arrangert to ganger i Oslo – se her de vakre bildene og spennende foredrag fra “Water 2012” og foredrag fra Vannsymposiet 2011. Noen filmklips fra 2012 er lagt ut på på Youtube ved BALDRON TV .   … Read More

Radiation

Mennesket er havnet i strålingsfeltet. Omgitt av elektrisitet og høyfrekvent stråling har vi fått en rekke nye muligheter. Samtidig gir dette utfordringer for vår helse. Stadig fler opplever søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, hodepine, fordøyelsesvansker, øyenplager og andre mer eller mindre diffuse og … Read More

Clinic

Velkommen til BALDRON klinikken! BALDRON Klinikk er et terapifellessakp i BALDRON senteret på Fagerborg/Bislett, nærmere bestemt  Fastingsgate 4 ved Stensparken. I rolige, vakre lokaler har vi to terapirom hvor flere terapeuter kan tilby behandling. Alle arbeider sammen for en helhetlig … Read More

1 2