Radiation

Mennesket er havnet i strålingsfeltet. Omgitt av elektrisitet og høyfrekvent stråling har vi fått en rekke nye muligheter. Samtidig gir dette utfordringer for vår helse. Stadig fler opplever søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, hodepine, fordøyelsesvansker, øyenplager og andre mer eller mindre diffuse og … Read More

Clinic

Velkommen til BALDRON klinikken! BALDRON Klinikk er et terapifellessakp i BALDRON senteret på Fagerborg/Bislett, nærmere bestemt  Fastingsgate 4 ved Stensparken. I rolige, vakre lokaler har vi to terapirom hvor flere terapeuter kan tilby behandling. Alle arbeider sammen for en helhetlig … Read More

1 2