Velkommen til BALDRON klinikken! BALDRON Klinikk er et terapifellessakp i BALDRON senteret på Fagerborg/Bislett, nærmere bestemt  Fastingsgate 4 ved Stensparken. I rolige, vakre lokaler har vi to terapirom hvor flere terapeuter kan tilby behandling. Alle arbeider sammen for en helhetlig forståelse av helse. BALDRONs motto er “Din helse – Jordas framtid”. Vi vil inspirere til å ta ansvar for egen helse, for jorda og miljøet. Terapeutene kan kontaktes direkte eller gjennom BALDRON senter på telefon 64 94 35 77 eller post@baldron.com   Våre tilbud:

Våre terapeuter: Ingelin Sevåg Vestly Renzo Celani Cathrine Sverre Raphael Kleimann Marianne Kleimann Sevåg

________________________________________________________________________________

Welcome to BALDRON clinic! BALDRON Clinic is a terapifellessakp in BALDRON center at Fagerborg / Bislett, specifically Fasting Gate 4 at Stensparken. In a quiet, beautiful premises we have two therapy room where several therapists can offer treatment. All work together for a holistic understanding of health. BALDRONs motto is “Your health Earth‘s future.” We will inspire you to take responsibility for their own health, for the soil and the environment. Therapists can be contacted directly or through BALDRON center on telephone 64 94 35 77 or post@baldron.com Our offers:

Testing and detoxification
Neuro kinesiology, psycho kinesiology and mental field therapy after Dr. Klinghardt
environmental Medicine
Light and color therapy
Kirofonetikk
rhythmic dressing procedure
Device Therapy by Dr. Myskja

Our therapists: Ingelin Sevåg Vestly Renzo Celani Cathrine Sverre Raphael Kleimann Marianne Kleimann Sevåg