BALDRON AKADEMI tilbyr en rekke kurs og utdanninger. Vi arrangerer jevnlige infokvelder og åpen dag med ulike temaer, kortere og lengre kurs og utdanninger. BALDRON har i mange år arrangert større, internasjonale forskningssymposier. Vi henter lærere og foredragsholdere fra inn- og utland. Gjennom årene har vi bygget opp en solid kompetanse innen en rekke ulike emner som stråling og helse, vannkvalitet, miljømedisin, lyskvalitet, økologi og bærekraft. Alene eller i samarbeid med fagmiljøer tilbyr vi informasjonskvelder, kurs og utdanninger på alle nivåer.  Her er et knippe av våre tilbud:

  • spirituell birøkt; BeeDynamic
  • sunn bolig (byggbiologi); Hus & Helse
  • miljømedisin; testing og avgiftning etter Dr. Dietrich Klinghardt
  • Måling og bruk av måleapparater
  • Kurs og foredrag med fokus på “Din helse – Jordas fremtid”

Du er hjertelig velkommen til å delta!

Åpen dag hos BALDRON:
åpningsfest
HF måling Piet Olav Barbara FDA_2620
Engasjerte byggbiologer på kurs

________________________________________________________________________

BALDRON ACADEMY offers a variety of courses and programs. We organize regular information evenings and open days with different themes, shorter and longer courses and education. BALDRON has for many years hosted major international forskningssymposier. We pick teachers and lecturers from home and abroad. Over the years we have built up a solid expertise in a variety of different topics such as radiation and health, water quality, environmental medicine, light quality, ecology and sustainability. Alone or in collaboration with experts, we offer information evenings, courses and programs at all levels. Here are a handful of our offers:

spiritual beekeeping; BeeDynamic
healthy housing (building biology); Hus & Health
environmental medicine; testing and detoxification by Dr. Dietrich Klinghardt
Measurement and use of measuring instruments
Courses and lectures focusing on “Your health – Earth future”

You are welcome to participate!
Open day at BALDRON:
opening party
HF measurement Piet Olav Barbara FDA_2620
Committed building biologists courses