Helse for kropp og sinn; “…. tenk sunt og ta vare på kroppen din….” multisite map Basert på flere års gode erfaringer, gir vi en varm anbefaling for en miljømedisinsk basistest. Én test kan spare deg for mange, dyre undersøkelser, og gjør videre behandling med naturmedisin og kosttilskkudd så mye mer effektiv. Det er ikke for ingenting at Dr. Klighardt har blii tildelt en rekke priser, bl.a. prisen “Physician of the Year” (verdens beste lege for integrert medisin).  Våre samarbeidspartnere Ingelin Vestly og Renzo Celani er Dr. Klinghardts nære medarbeidre og Norgersrepresentanter for denne utsøkte metoden. Klinghardt har svært gode resultatrer for sammensatte helseplager, der ytre og indre faktorer forsterker symptomer og plager. Vi hjelper deg å ta grep om egen helse. Nettbutikken vår “Helseforhandleren” har selvsagt et godt utvalg av velprøvde og unike midler innen natur- og energimedisin. Alltid litt i forkant av det som ellers er kjent i Norge. I BALDRON Klinikken kan du finne flere behandlere og terapier. Vi er i ferd med å bygge opp Oslo Lysforum, hvor du kan komme innom for en lysbehandling, og samtidig få råd og veiledning om lys og lyskvalitet. I butikken kan du også finne spesielle produkter, som helselys og skjermede lamper. Du kan også få behandling med Kirofonetikk og rytmisk innsmøring, to dyptvirkende og særdeles behagelige behandlingsformer som støtter kroppens selvhelbredelsesevne. Hjertelig velkommen!

 

____________________________________________________________________________________________-

Health for body and mind; “…. Think healthy and take care of your body ….” multi site map Based on several years of good experiences, we provide a warm recommendation for an environmental medical basis test. One test can save you many, expensive investigations, making further treatment with natural medicine and kosttilskkudd so much more efficient. It is not for nothing that Dr. Klighardt has BLII awarded numerous prizes, including price “Physician of the Year” (the world’s best doctor for integrated medicine). Our partners Ingelin Vestly Renzo Celani Dr. Klinghardts close medarbeidre and Norgersrepresentanter for this exquisite method. Klinghardt has very good PROFIT for complex health problems, where the external and internal factors amplifier symptoms and ailments. We help you to take hold of their own health. The online store our “Helseforhandleren” has obviously a good selection of proven and unique assets within natural and energy medicine. Always a little ahead of what is otherwise known in Norway. In BALDRON clinic can find several therapists and therapies. We are in the process of building up Oslo Lysforum, where you can come by for a phototherapy, while advice and guidance about light and light quality. In the store you can also find specific products, which helselys shielded lamps. You can also get treatment Kirofonetikk and rhythmic dressing procedure, two deep acting and extremely pleasurable therapies that support the body’s self-healing ability. Welcome!