Lysforurensning = den nye miljøtrusselen!

Lyskvalitet og lysforurensning er dagens heteste tema – ikke minst i Norden, der vi er helt avhengig av godt lys i lange, mørke vinterkvelder. I sparepærene og LED-lampenes tid har vi fått en ny utfordring. Disse kalde lyskildene som har den fordelen at de bruker lite strøm, har samtidig store helsemessige ulemper. Vi ser dem kanskje ikke, men stadig flere kjenner på lengselen etter sol og godt lys. Når vi er henvist til lange vinterkvelder med kunstig belysning, blir lyskvaliteten særdeles viktig. BALDRON medgründer Marianne Kleimann er også medgründer av Nordic Light Association (Nettsiden er under oppbygging) som også er tilknyttet International Light Association (bl. a. ved konferansen 2015 i Tallin). baldron-logo-foran-nordlys BALDRON klinikken har stadig mere fokus på lysterapi, med tilbud som lysterapi med Photon Wave, dysleksilampe, fargebriller m.m. I nettbutikken vår finner du Nordens bredeste spekter av databriler, beskyttelse og Farget-lys-terapi og skjermede lamper. Hjertelig velkommen – til BALDRON Senteret i Fastingsgate 4 i OSLO eller til vår nettbutikk!

 

______________________________________________________________________________________

 

Light pollution = the new environmental threat!

Light quality and light pollution is today’s hottest topics – not least in the Nordic countries, where we are completely dependent on good light long dark winter evenings. In saving bulbs and LED lamps time we have a new challenge. These cold light sources have the advantage that they use little power, have also major health disadvantages. We see them maybe not, but more and more familiar in the longing for sun and good light. When we referred to the long winter evenings with artificial lighting, the light quality is extremely important. BALDRON cofounder Marianne Kleimann is also cofounder of Nordic Light Association (website under construction) which is also affiliated International Light Association (bl. A. At the conference in 2015 in Tallin). BALDRON-logo-front aurora BALDRON clinic has steadily more focus on light therapy, with offers that phototherapy with Photon Wave, dyslexia lamp, color glasses mm In our online store you will find Scandinavia’s widest range of databriler, protection and Colored light therapy and shielded lamps. Warmly welcome – to BALDRON Centre in Fasting Gate 4 in OSLO or to our online store!