BALDRON er også forhandler av en rekke produkter du ikke så lett finner andre steder. I vår NETTBUTIKK tilbyr vi et særdeles bredt utvalg produkter, innen stråling, strøm og skjerming (EMF), innen utstyr, måleapparater og bygg. Innen vann og vannrensing og økologi, Og et bredt spekter av varer innen helse, miljø, detox og ernæring. Vi arbeider med helse – som miljø, i hus og på arbeidsplass, og personlig helse med ernæring og miljømedisin. delia_0055g-hfe35c-375_1y-cdn35-375 IMG_3501 kleiner 2Karaffel GoldExplosion-Moringa_285x255 Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål! Klart du kjøpe produktene vår i nettbutikken helseforhandleren.no. Klart du kan lese mye nytt i vår produktblogg. Men mange av våre kunder opplever at de vil se dem, teste dem, høre om dem. Vi har så mange spesielle, ellers ukjente varer – da må du nesten komme og se selv for å tro øynene dine… Vi tar oss tid til å vise deg mye rart  i vår BALDRON Butikk, midt i byen:

 Adresse
Fastings gate 4 0358 Oslo

Telefon

64 94 35 77

e-post

post@baldron.com

Vei

finn oss her, stille, men veldig sentralt ved Stensparken / Pilestredet

_____________________________________________________________________________________________________________________-
BALDRON is also the distributor of a variety of products not so easily found elsewhere. In our SHOP we offer a very wide range of products, within radiation, power and shielding (EMF), in equipment, measuring equipment and buildings. Within water and water purification and ecology, and a wide range of goods within the health, detox and nutrition. We work with health – such as environment, in houses and on workplace and personal health with nutrition and environmental medicine. delia_0055g-hfe35c-375_1y-cdn35-375 IMG_3501 kleiner 2Karaffel GoldExplosion-Moringa_285x255 Please contact us if you have questions! Sure you buy the products our webshop helseforhandleren.no. Sure you can read much new in our product blog. But many of our customers feel that they want to see them, test them, hear about them. We have so many special, otherwise unknown items – then you have almost come and see for yourself to believe your eyes … We take the time to show you much wonder in our BALDRON shop, right in town:
Address
Fasting gate 4 0358 Oslo
Phone
64 94 35 77
Email
post@baldron.com
Road
find us here, quiet, but very central at Stensparken / Pilestredet